KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: studia bałtyckie

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Studia Bałtyckie przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w:

  • placówkach zajmujących się organizacją, propagowaniem i upowszechnieniem kultury,
  • instytucjach i firmach specjalizujących się w obsłudze ruchu turystycznego (biura podróży) jako rezydenci, piloci wycieczek etc., 
  • placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów państw regionu bałtyckiego,
  • placówkach upowszechniających wiedzę o historii dawnej i współczesnej,
  • państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach kulturalnych, zajmujących się współpracą międzynarodową ochroną dziedzictwa kulturowego,
  • w redakcjach czasopism społeczno-politycznych i historycznych oraz wydawnictwach naukowych i popularno-naukowych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków