KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: kierunek ekonomiczno-prawny

Kierunek kierunek ekonomiczno-prawny możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Do typowych miejsc pracy dla absolwentów specjalności sektor publiczny zalicza się:

 • urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej
 • urzędy i instytucje sprawujące nadzór nad rynkiem finansowym (nadzór bankowy, nadzór ubezpieczeniowy, nadzór emerytalny, nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, nadzór nad agencjami ratingowymi, nadzór nad instytucjami płatniczym)
 • jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin, miejskie, miasta; starostwa powiatowe; urzędy marszałkowskie) i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organy administracji rządowej (urzędy wojewódzkie, ministerstwa itp.
 • agencje państwowe (np. agencje rozwoju regionalnego, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa itp.
Do typowych miejsc pracy dla absolwentów specjalności sektor prywatny zalicza się:
 • przedsiębiorstwa handlowe i usługowe
 • przedsiębiorstwa finansowe
 • domy maklerskie
 • banki
 • fundusze inwestycyjne
 • firmy ubezpieczeniowe
 • firmy doradztwa ekonomicznego
 • przedsiębiorstw transportowe i komunikacyjne

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków