KierunkiStudiów.pl

Menu

19.03.2024, 10:07

Dzień Otwarty w WAT - harmonogram

Wojskowa Akademia Techniczna – największa uczelnia wojskowa w kraju – zaprasza do udziału w Dniu Otwartym, który odbędzie się 23 marca 2024 r. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną na kierunkach wojskowych i cywilnych oraz odwiedzić wybrane laboratoria badawcze. Wydarzeniu będą towarzyszyć pokazy eksperymentów naukowych, prezentacja sprzętu wojskowego i uczelnianych organizacji, w których studenci rozwijają swoje zainteresowania. Nie zabraknie wojskowej grochówki.

Dzień Otwarty WAT rozpocznie się o godz. 9.30 w Klubie WAT przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, a następnie będzie kontynuowany na terenie zamkniętym uczelni przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. Do udziału w wydarzeniu zaprasza Rektor-Komendant WAT.
„Wojskowa Akademia Techniczna to uczelnia unikatowa na polskim rynku edukacyjnym, gdzie świat wojskowy przenika się z cywilnym. Przyszłym oficerom i studentom cywilnym oferujemy niemal 30 kierunków studiów, związanych m.in. z elektroniką, chemią, informatyką, cyberbezpieczeństwem, budownictwem, lotnictwem i kosmonautyką czy logistyką. Dzięki studiom wojskowym w WAT dołączycie do wykwalifikowanych kadr Sił Zbrojnych RP, a po ukończeniu kierunków cywilnych zasilicie sektory polskiej gospodarki. Studenci cywilni oprócz kierunków politechnicznych mogą też wybrać kierunki związane z bezpieczeństwem państwa, zarządzaniem czy obronnością. Jeśli zatem lubicie przedmioty ścisłe, interesujecie się wojskiem i obronnością kraju, jeśli pragniecie współtworzyć innowatorskie rozwiązania techniczne, to zapewniam, że WAT jest uczelnią dla Was. Czekamy na Was, na młodych, ambitnych ludzi, których największym atutem w przyszłej karierze wojskowej i zawodowej będzie wiedza i umiejętności, w które Was wyposażymy. Gorąco zachęcam Was do odwiedzenia naszej Uczelni i zapoznania się z możliwościami jakie oferujemy oraz rozpoczęcia swojej przygody z Wojskową Akademią Techniczną” – mówi gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

HARMONOGRAM DNIA OTWARTEGO

Część I – Klub WAT
9:30 sala kinowa

 • otwarcie spotkania i powitanie gości;
 • prezentacja oferty edukacyjnej i zasad rekrutacji na studia w WAT na rok akademicki 2024/2025;
 • prezentacja charakteru studiów wojskowych i cywilnych w WAT.

10:30–10:40 przejście zainteresowanych w grupach na teren zamknięty kampusu WAT – plac apelowy.

Część II – plac apelowy WAT
10:00–14:00 plac apelowy i teren przyległy

 • stoiska informacyjne jednostek wydziałowych WAT (stoiska / namioty);
 • stoiska informacyjne jednostek pozawydziałowych WAT oraz jednostek i instytucji spoza WAT (stoiska/namioty);
 • pokaz sprzętu techniki wojskowej (sprzęt wg dyspozycji pionu Logistyki WAT);
 • grochówka wojskowa.

Część III – wydziały akademickie WAT
10:40–14:30 wydziały odpowiedzialne za kształcenie zgodnie z ofertą dydaktyczną:

 • przejście grup zainteresowanych na teren jednostek prezentujących ofertę dydaktyczną w odniesieniu do oferowanych kierunków studiów (wg dyspozycji przewodników reprezentujących wydziały);
 • prezentacja dydaktyczna jednostek organizacyjnych w miejscach dyslokacji.

14:30 Zakończenie

Transmisja Dnia Otwartego WAT dostępna będzie na kanale YouTube.

Wejście na teren WAT
Na teren Wojskowej Akademii Technicznej mogą wejść tylko osoby posiadające polskie obywatelstwo. Wszystkie osoby uczestniczące w wydarzeniu będą podlegać sprawdzeniu dowodów osobistych przy wejściu na teren WAT – w części organizowanej na Placu Apelowym oraz na wydziałach akademickich.

Rejestracja szkolnych grup zorganizowanych
Rejestracja odbywa się na adres e-mail: bip@wat.edu.pl – niezbędne jest podanie imienia i nazwiska opiekuna grupy oraz numeru telefonu w celu kontaktu i ustalenia szczegółów wizyty grupy.

Oferta kształcenia i prezentacje poszczególnych wydziałów

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA (WLO WAT)

Kierunki studiów wojskowych: logistyka, logistyka ekonomiczna.
Kierunki studiów cywilnych: administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo narodowe, logistyka o profilu praktycznym, obronność państwa, zarządzanie.

W Dniu Otwartym Wydział zaprasza do zapoznania się z wirtualną strzelnicą – Multimedialnym Trenażerem Laserowym „Wisła” i replikami broni. Chętni będą mogli również skorzystać z gier decyzyjnych oraz szkoleniowych służących trenowaniu umiejętności miękkich, w tym współpracy w grupie poprzez wzajemną integrację, ustalanie priorytetów i planowanie zadań do wykonania. Przykłady takich gier to: Zegarmistrz, Winnica, Projektor lub Magneto. Kandydaci zapoznani zostaną z bazą laboratoryjną w Wojskowym Badawczo-Dydaktycznym Centrum Logistyki wraz z główną halą badawczą. Podczas zajęć laboratoryjnych w ramach kierunku zarządzanie zostanie zaprezentowane, jak można wykorzystać oprogramowanie Qgis do modelowania i symulowania zagrożeń na przykładzie powodzi. Podczas ćwiczeń uczniowie zasymulują akcję ratunkową na jeziorze.

WYDZIAŁ CYBERNETYKI (WCY WAT)

Kierunki studiów wojskowych: informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo.
Kierunki studiów cywilnych: informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo.

Wydział Cybernetyki otworzy dla zwiedzających laboratoria: Symulacji Wirtualnej, Zobrazowania Wieloformatowego w Instytucie Systemów Informatycznych oraz Systemów Mobilnych Mikrokontrolerów w Instytucie Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa. Ponadto przy stoisku wydziałowym na placu apelowym będzie można zagrać partię szachów z uczestnikiem Mistrzostw w szachach NATO pchor. Michałem Choiną, który jednocześnie jest przewodniczącym Rady Studentów WCY. Wśród wydziałowych inicjatyw skierowanych do studentów są: certyfikowane kursy m.in. Cisco, Palo Alto, wykłady i spotkania z firmami takimi jak Samsung, Red Hat czy Microsoft oraz spotkania informacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a także konferencja studencka, hackathony organizowane przez koła naukowe, Turniej Szachowy o Puchar Dziekana, Algorytmiczne Czwartki oraz CyberSKSy.

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI (WEL WAT)

Kierunki studiów wojskowych: elektronika i telekomunikacja, technologie elektroniczne i telekomunikacyjne.
Kierunki studiów cywilnych: elektronika i telekomunikacja, energetyka, mikroelektronika.

Wydział otworzy dla zwiedzających Pracownię Prototypowania Układów Elektronicznych, Laboratorium Dydaktyczne Techniki Cyfrowej oraz zaprezentuje możliwości wojskowej łączności w Laboratorium Węzłów Teleinformatycznych. Chętni będą mogli przetestować przygotowane na ten dzień przenośne radiostacje wojskowe do nawiązywania łączności radiowej na szczeblu taktycznym dla pododdziałów różnych rodzajów wojsk. Ponadto wydział zaprezentuje również drony, systemy nawigacyjne oraz zintegrowany system paneli fotowoltaicznych.

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI (WIG WAT)

Kierunki studiów wojskowych: budownictwo, geodezja i kartografia.
Kierunki studiów cywilnych: budownictwo, budowa dróg i mostów, geodezja i kataster, inżynieria geoprzestrzenna, geodezja i geoinformatyka, geoinformatyka, budownictwo i inżynieria cyfrowa.

W wydziałowym Laboratorium kierunków budownictwa zaprezentowane zostaną nowoczesne systemy pomiarowe wykorzystywane przy obecnie realizowanych projektach inżynierskich. W Laboratorium kierunków geodezyjnych kandydaci poznają ideę fotogrametrycznych i teledetekcyjnych systemów pomiarowych bazujących na danych satelitarnych oraz lotniczych. Przedstawione zostaną również projekty studentów, które zdobywały nagrody w konkursach ogólnopolskich. Kandydatów może zainteresować to, że wszystkie zajęcia na studiach cywilnych na ostatnich trzech semestrach nauki planowane są tylko w 3 dni w tygodniu, aby dać studentom możliwość równoległego zdobywania doświadczenia na rynku
pracy. Zajęcia na wszystkich kierunkach prowadzone są na najnowszych unikatowych sprzętach, m.in. na jedynym w Polsce symulatorze satelitarnym.

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ (WIM WAT)

Kierunki studiów wojskowych: mechanika i budowa maszyn.
Kierunki studiów cywilnych: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, logistyka o profilu ogólnoakademickim, mechanika i budowa maszyn.

Wydział Inżynierii Mechanicznej udostępni zwiedzającym Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Pracownię Analiz Mikroprzepływów i Technik Rapid Prototyping, Pracownię Mechatroniczną oraz Pracownie Mechatroniki Samochodowej i Diagnostyki Samochodowej, Laboratorium Wirtualnego Pola Walki VBS, Laboratorium Hydrotroniki, Plac Maszyn Inżynieryjnych, Pracownię druku 3D oraz Pracownię Zaawansowanych Technik Spajania Materiałów. Zainteresowani będą mogli zobaczyć, m.in.: stanowiska do zaawansowanych badań wytrzymałościowych, stanowisko do analizy przepływu PIV, stanowisko do nauki budowy i diagnostyki pojazdów hybrydowych i elektrycznych, stanowiska z wirtualną rzeczywistością, stanowisko spawania techniką laserową z wykorzystaniem robota przemysłowego Fanuc 710i oraz największe w Europie laboratorium dydaktyczne z komponentami przemysłowymi do nauki budowy i konstrukcji układów hydrostatycznych i sterowania nimi.

WYDZIAŁ MECHATRONIKI, UZBROJENIA I LOTNICTWA (WML WAT)

Kierunki studiów wojskowych: inżynieria bezpieczeństwa, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika.
Kierunki studiów cywilnych: inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria systemów bezzałogowych, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika.

23 marca Wydział otworzy dla zwiedzających laboratoria: Mechatroniki, Systemów Uzbrojenia oraz Hangar Lotniczy. Będzie można zobaczyć nowoczesne roboty przemysłowe i mobilne, broń strzelecką i amunicję, samoloty, śmigłowce i wyposażenie statków powietrznych.

WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII (WTC WAT)

Kierunki studiów wojskowych: chemia.
Kierunki studiów cywilnych: chemia, inżynieria materiałowa.

Wydział zaprasza do zwiedzenia laboratoriów Zakładu chemii i zaplecza Zakładu materiałów wybuchowych. Studenci z Koła Naukowego Chemików zaprezentują ciekawe, kolorowe oraz wypełnione płomieniami doświadczenia chemiczne o intrygująco brzmiących nazwach: węże faraona, świetliki, szampan, chemiczny wulkan, reakcja oscylacyjna, światła drogowe czy samozapalny bizmut. Ponadto studenci zorganizują pokaz pirotechniczny z użyciem wyrobów wykonanych samodzielnie w Kole Naukowym. Będzie można liczyć na kolorowe flary oraz świece dymne, dużą ilość huku, wytapianie ciekłego żelaza z użyciem mieszaniny termitowej oraz prezentacją działania napalmu oraz efekt wybuchu filmowego z użyciem paliwa ciekłego.

INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI (IOE WAT)

Kierunki studiów cywilnych: inżynieria kosmiczna i satelitarna, optoelektronika, technologie przełomowe.

Instytut udostępni zwiedzającym swoje laboratoria. W Laboratorium Optoelektronicznych Systemów Wojskowych zostaną zaprezentowane moduły laserowego pomiaru odległości, moduły laserowej łączności swój-obcy, laserowe skanery wielospektralne do pracy na platformach latających, lidary do zdalnego wykrywania broni biologicznej i chemicznej oraz optoelektroniczne moduły do systemów obrony aktywnej przed ostrzałem przeciwpancernym. W laboratoriach Centrum Inżynierii Biomedycznej zostaną przedstawione unikatowe stanowiska aparaturowe związane z badaniami oddziaływania pól fizycznych na organizmy żywe, w tym systemy ochrony przed oddziaływaniem wysokoenergetycznych impulsów promieniowania elektromagnetycznego w systemach broni skierowanej energii. Ponadto zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań realizowanych w Centrum na rzecz bezpieczeństwa i obronności w zakresie epidemiologii, biologii molekularnej, astrobiologii oraz technologii kosmicznych i satelitarnych. W Dydaktycznym Laboratorium Optoelektronik będzie można zobaczyć lasery oraz nowoczesną aparaturę pomiarową, które pozwalają realizować ćwiczenia laboratoryjne powiązane z innowacyjnymi technologiami takimi jak kryptografia kwantowa, laserowo wzbudzana spektroskopia emisyjna oraz laserowe pomiary odległości.


Pełna oferta kształcenia WAT oraz proces rekrutacji na studia wojskowe i cywilne znajdują się na stronie WAT w zakładce REKRUTACJA.

Podobne artykuły

 1. Drzwi Otwarte /

  Dzień Otwarty Akademii Śląskiej - 27 marca 2024 r.

  27 marca 2024 roku o godz. 9:00 rozpocznie się Dzień Otwarty Akademii Śląskiej. Dla kandydatów na studia przygotowano szereg atrakcji, takich j...

 2. Drzwi Otwarte /

  Dzień Otwarty UJ - 22 marca 2024 r.

  Zapraszamy na Dzień Otwarty Uniwersytetu Jagiellońskiego, który odbędzie się 22 marca 2024 roku (piątek), w godzinach od 9:00 do 15:00 w Audito...

 3. Drzwi Otwarte /

  Dzień Otwarty w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - 23 marca 2024 r.

  Dzień Otwarty w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się w dniu 23 marca 2024 r. w godzinach 10.00-14.00.Z myślą o kandydatach Uc...

 4. Drzwi Otwarte /

  Dni Otwarte Wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego 2024 - sprawdź terminy

  Uniwersytet Zielonogórski zaprasza na kolejne Dni Otwarte Wydziałów UZ! Będzie to okazja dla maturzystów, by przekonać się jak wy...

Katalog kierunków