KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: biologia i geografia

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent może być pracownikiem administracji publicznej, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych i laboratoriów specjalizujących się w analizach środowiskowych. Szczególnie jest predysponowany do podjęcia pracy w zakresie monitoringu przyrodniczego oraz zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo. Jest odpowiednio przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, a także do nauczania przedmiotu przyroda w szkołach podstawowych oraz biologii lub geografii w gimnazjach po zaliczeniu odpowiedniego szkolenia pedagogicznego.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków