Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
 Wyszukiwarka  Województwo  śląskie  niepubliczne 
Dane szczegółowe
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Gold Bookmark 
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 262 28 05, 32 262 03 07
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.wsb.edu.pl

O Uczelni


studenci2.jpg


Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej to renomowana niepubliczna uczelnia wyższa powstała w 1995 r. oferuje studia wyższe i podyplomowe, a także kursy i profesjonalne szkolenia.

WSB jako jedyna Uczelnia niepaństwowa na Śląsku i w Zagłębiu została kategoryzowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, co stanowi uhonorowanie dla dorobku naukowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na studentów czeka 13 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, oraz ponad 60 kierunków studiów podyplomowych.

 

Dlaczego warto wybrać WSB w Dąbrowie Górniczej?

Ponad 15 letnie doświadczenie, gwarantujące najwyższą  jakość kształcenia, ciągle aktualizowaną i poszerzaną ofertę programową, kształtowaną w oparciu o analizę rynku, profesjonalną kadrę dydaktyczną, świetną obsługę administracyjną.

Nowoczesne metody nauczania, wykorzystywane przez wykładowców w ramach zajęć. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, tj. case studies, symulacje, metoda projektu, dyskusje, praca w mała łych grupach przy wykorzystaniu nowoczesnych środków wspomagających i nowoczesnego oprogramowania.

Profesjonalna i doświadczona kadra, złożona z doświadczonych nauczycieli akademickich i praktyków potrafiących przekazać swoją wiedzę w przystępny dla studentów sposób. Wśród wykładowców m.in. pracownicy Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, TÜV Nord Polska, Simple Sp. z o. o., Państwowej Inspekcji Pracy, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Izby Biegłych Rewidentów, ABC Data IT Consulltuing, Raben Polska Sp. z o. o., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Sadu Administracyjnego, Rady Polityki Pieniężnej, Radia Katowice, Telewizji Katowice, Narodowego Funduszu Zdrowia.

3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz

biuro_karier.jpgStudenci studiów stacjonarnych mogą skorzystać z programu 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz dzięki czemu studenci przez 3 dni w tygodniu  uczestniczą w zajęciach na uczelni, a przez kolejne 2 dni mogą zdobywać doświadczenie zawodowe.  Dzięki działalności Akademickiego Biura Karier stworzono listę przedsiębiorstw oraz instytucji, które w trakcie trwania roku akademickiego oraz w okresie wakacyjnym dają możliwość odbywania praktyk oraz pracy studentom WSB. Już od pierwszego semestru każdy student w ramach studiów odbywa cykl szkoleń m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, obsługi klienta czy negocjacji. Kolejnym etapem są szkolenia stworzone wspólnie z agencjami doradztwa zawodowego i pracodawcami, mające na celu przygotowanie studenta do pracy i funkcjonowania w realiach życia gospodarczego.

Studia i praktyki za granicą – między innymi w ramach Programu Socrates – Erasmus

Z WSB podczas studiów studenci mogą kształcić się w kilkudziesięciu uczelniach wyższych na całym świecie.  Uczelnia zawarła wiele porozumień z uczelniami zagranicznymi, które pozwalają studentom na zdobywać wiedze i doświadczenia studiując za granicą. WSB realizuję współpracę międzynarodowa w ramach: Erasmus, Erasmus Mundus, Młodzież w działaniu, Ludzie (7.PR) - Działania Marie Curie, Be the Change!, Europejska Fundacja Młodzieży, DAAD Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków, Polsko- Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Leonardo da Vinci, Staże w Delegacji Komisji Europejskiej przy ONZ w Nowym Jorku, Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim, Staże w Banku Światowym, Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert, Google - program stypendialny im. Anity Borg, Praktyki w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Vulcanus w Japonii.

czytelnia2.jpg

Nowoczesna biblioteka,której księgozbiór liczy ponad 50 000 woluminów książek oraz ponad 100 tytułów czasopism naukowych w języku polskim. W pełni skomputeryzowana biblioteka  pozwala na zdalne przeszukiwanie katalogu bibliotecznego jak również na zdalne składanie zamówień i rezerwacji drogą elektroniczną. Biblioteka współtworzy zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, a studenci mają możliwość korzystania z publikacji udostępnionych we wszystkich bibliotekach cyfrowych w Polsce. Biblioteka udostępnia również pełnotekstowe bazy naukowe, m.in.: Springer, Elsevier, EBSCO.

Studia dofinansowane ze środków unijnych, są również realizowane w WSB. Uczelnia jest bowiem ogólnopolskim liderem w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Obecnie realizuje 12 projektów współfinansowanych ze środków unijnych, nad którymi nadzór sprawuje m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego) na ogólną kwotę ponad 42 mln złotych.

Partnerzy, współpracujący z WSB, to prestiżowe firmy i instytucje, m.in. Doradztwo Personalne Menedżer, Polska Izba Coachingu, TUV Nord Polska, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Bielsko –Częstochowsko -Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Górnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Katowicach, Agencja IArt w Częstochowie.

Języki obce na najwyższym poziomie

WSB kładzie szczególnie duży nacisk na intensywną naukę języków obcych. Zadanie to realizuje Studium Języków Obcych, elastycznie dostosowując ofertę kształcenia do kierunku studiów.  Uczelnia prowadzi również studia w całości w języku angielskim – m.in. specjalność International Business.

Uczelnia bez barier, sprzyjająca osobom ze specjalnymi potrzebami.  Budynek Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w pełni został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Nowoczesne windy umożliwiają poruszanie się między poszczególnymi kondygnacjami. Na każdym piętrze znajdują się specjalnie przystosowane toalety.  Przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w WSB dla potrzeb studentów niesłyszących zatrudniono tłumaczy języka migowego, którzy towarzyszą studentom zarówno podczas zajęć dydaktyczny, ale także pomagają załatwiać sprawy formalne związane z tokiem studiów. Biblioteka i czytelnia wyposażone są w urządzenia czytające dowolny tekst drukowany w języku polskim i angielskim. Niedowidzący studenci mają możliwość korzystania z elektronicznej przenośnej kolorowej lupy, posiadającej 3 tryby powiększania oraz automatyczne dostrajanie ostrości obrazu. Ogólnodostępne stanowiska komputerowe zlokalizowane w bibliotece wyposażone są w programy komputerowe pozwalające na powiększanie zawartości z ekranu komputera do 60 razy oraz syntezatory mowy do udźwiękowienia stanowisk, zawierające 8 różnych głosów (4 polskie i 4 angielskie). Do dyspozycji niedowidzących użytkowników są przenośne urządzenia odczytujące elektroniczną wersję książek zapisanych w formacie DAISY. Format ten pozwala na precyzyjne oznaczenie fragmentów publikacji umożliwiając swobodną nawigację pomiędzy elementami książki (rozdziałami, podrozdziałami, stronami, adnotacjami, przypisami). Oficjalna strona internetowa uczelni została przystosowana dla potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

Możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów*, w ramach funkcjonującej w WSB jednostki - Centrum Certyfikowania i Szkoleń WSB. Certyfikaty niejednokrotnie stanowią przepustkę do pracy w prestiżowej firmie lub dają możliwość awansu. Są potwierdzeniem posiadanej wiedzy, umiejętności, kompetencji. Poprzez uczestnictwo w dodatkowych warsztatach WSB daje zainteresowanym możliwość doskonalenia zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z największymi światowymi ośrodkami certyfikowania.

Wykaz wszystkich certyfikatów

Bezpłatna siłownia i fitness, do dyspozycji studentów WSB. Sala treningowa jest zaopatrzona w dużą ilość markowego sprzętu oraz maszyn, za pomocą których można wytrenować dowolna grupę mięśniową. Posiada także sprzęt do treningu aerobowego, tj. steppery oraz rowery stacjonarne. Obiekty sportowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej stanowią doskonałą bazę do treningów sportowych oraz przygotowawczych dla wszystkich dostępnych sekcji sportowych.

Dojazd

Do WSB dojedziesz praktycznie każdym środkiem transportu. Bliskie położenie tras szybkiego ruchu oraz magistrali kolejowej pozwala bezproblemowo dotrzeć do Uczelni.

Baza dydaktyczna


wsb_budynek.jpg

Budynek Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej mieści się w samym centrum miasta, przy ulicy Cieplaka 1c. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne aule, sale audiowizualne, laboratoria komputerowe, bibliotekę multimedialną oraz pomieszczenia rekreacyjno-sportowe.

Siedziba Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej znajduje się w budynku o łącznej powierzchni 12 000 m2. Uczelnia dysponuje 7 salami audytoryjnymi, 14 salami wykładowymi, 25 salami dydaktycznymi, 4 multimedialnymi pracowniami językowymi oraz 15 laboratoriami komputerowymi. Potwierdzeniem nowoczesności oraz funkcjonalności budynku Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest otrzymanie II nagrody w zorganizowanym przez Związek Inżynierów i Techników Budowlanych oraz Ministerstwo Infrastruktury konkursie „Budowa Roku 2004".

 

W skład bazy dydaktycznej WSB wchodzą m.in.:

Sale wykładowe

aula.jpgZnakomitą bazę wykładową Uczelni stanową profesjonalnie wyposażone i nowoczesne aule, spośród których największa może pomieścić 500 osób. Wszystkie z nich są w pełni skomputeryzowane i przystosowane do potrzeb wykładowców i studentów według najwyższych standardów. W związku z tym gwarantują znakomitą słyszalność prelegenta, stwarzają doskonałe możliwości wizualnej projekcji przygotowanych materiałów (m.in. slajdów, filmów), zapewniają optymalną temperaturę powietrza (sale klimatyzowane) oraz wygodę w trakcie uczestnictwa w zajęciach.

Laboratoria komputerowe

Baza materialno-techniczna należy niewątpliwie do silnych stron Uczelni, pozwala na realizację procesu dydaktycznego, projektów naukowych i badawczych, cechuje ją nowoczesna i funkcjonalna architektura. Istniejący w Uczelni system IT, pozwala na dostęp z każdego miejsca Uczelni do globalnej sieci Internet i cyfrowej telefonii naziemnej pozwalając na pełne wykorzystanie posiadanego systemu.

W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej nieustannie unowocześniana jest baza komputerowa, a jakość sprzętu komputerowego oraz oprogramowania jest zgodna z nowoczesnymi standardami międzynarodowymi. Serwery uczelniane oraz stacje robocze są wykorzystywane do bieżącej pracy Uczelni, do prac badawczych pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów oraz realizacji programu nauczania. Uczelnia posiada szerokopasmowe łącze internetowe podłączone do Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej SASK.

czytelnia1.jpgBiblioteka

Biblioteka z jej infrastrukturą informatyczno-informacyjną jest ważnym zapleczem dla dydaktyki i nauki uczelni. Oferuje dostęp do publikacji naukowych w formie tradycyjnej, dając możliwość korzystania z książek i czasopism. Ponadto udostępnia publikacje w formie cyfrowej za pośrednictwem baz elektronicznych i serwisów on-line. Pełna automatyzacja biblioteki, umożliwiająca składanie zamówień poprzez katalog elektroniczny stwarza użytkownikom komfort i oszczędza ich czas.

Biblioteka posiada znaczący księgozbiór - ponad 40 000 książek z dziedzin reprezentowanych przez wykładane w uczelni kierunki kształcenia. Ponadto Biblioteka daje możliwość wypożyczenia materiałów multimedialnych do nauki języków obcych, filmów fabularnych na płytach DVD, Książek mówionych na płytach CD i kart sieciowych, a także ciekawej publicystyki i kanonu literatury polskiej i światowej. Biblioteka promuje i sprzedaje publikacje naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 • Czytelnia

W przestrzeniach Czytelni udostępniane są wydawnictwa zwarte i wydawnictwa ciągłe na zasadzie wolnego dostępu. Zasoby zabezpieczone elektronicznie prezentowane są w działach tematycznych. W Czytelni funkcjonuje urządzenie kserograficzne. Za pośrednictwem znajdujących się na terenie czytelni komputerów możliwe jest korzystanie z baz elektronicznych i sieci Internet.

 • Czytelnia multimedialna

W jej przestrzeniach znajduje się Punkt Informacyjny, w którym realizowane są zamówienia czytelników. Infrastruktura Czytelni multimedialnej daje możliwość korzystania z zasobów Internetu za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej. Ze względu na swój reprezentacyjny charakter Czytelnia multimedialna jest idealnym miejscem do organizowania spotkań o charakterze naukowym jak i kulturalnym.

silownia_wsb.jpgPomieszczenia rekreacyjno-sportowe

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oferuje swoim studentom profesjonalną w pełni wyposażoną siłownię oraz salę fitness.

Pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wyposażone są również w sprzęt do treningu aerobowego, tj. steppery oraz rowery stacjonarne. Zajęcia na siłowni i sali fitness polecane są zarówno osobom początkującym jak i średniozaawansowanym. Precyzyjny i profesjonalny nadzór trenerski oraz możliwość konsultacji na bieżąco pozwala osiągać bardzo dobre rezultaty. Obiekty sportowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej stanowią doskonałą bazę do treningów sportowych oraz przygotowawczych dla wszystkich dostępnych sekcji sportowych.

Kierunki studiów


KIERUNKI I SPECJALNOŚCI
ADMINISTRACJA
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)
SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)
SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA
EKONOMIA
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)
SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA
FILOLOGIA ANGIELSKA
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)
SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA
FILOLOGIA HISZPAŃSKA
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)

SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA
FIZJOTERAPIA
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)
INFORMATYKA
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inżynier (7 sem.), magister (4 sem.)
SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA  SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA
LOGISTYKA
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inżynier (7 sem.)
SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA
PEDAGOGIKA
studia I  stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)
SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA
SOCJOLOGIA
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)
SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)
SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA
ZARZĄDZANIE
studia I  stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem)
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, magister (4 sem)

SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA  SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia w Cieszynie
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inżynier (7 sem.)
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, magister (4 sem)
SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA
SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA

Podyplomowe


OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Studia z zakresu Bezpieczeństwa:
Studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi:
Studia z zakresu  Coachingu:
Studia z zakresu Zarządzania:

Studia z zakresu handlu:

  Studia z zakresu Finansów:
Studia oświatowe - studia kwalifikacyjne:
Studia informatyczne:


Rekrutacja


Jak zostać studentem WSB w czterech krokach

KROK 1

rekrutacja_wsb.jpgZałóż prywatne konto w systemie Rekrutacji On-line dostępnej na stronie internetowej  REKRUTACJA ON-LINE. Wypełnij wymagane pola zgodnie z instrukcją. Po założeniu konta zostanie wygenerowany Twój osobisty numer NIU oraz hasło.

Numer NIU i hasło powinny zostać zapamiętane i/ lub zapisane.

KROK 2

Po zalogowaniu się do systemu Rekrutacji On-line wydrukuj Podanie do Rektora oraz dowody wpłaty.

KROK 3

Wnieś opłatę za studia na podstawie wygenerowanych przez system Rekrutacji On-Line dowodów wpłaty. Jest to możliwe zarówno za pośrednictwem internetowego konta bankowego ale także poprzez dokonanie wpłaty w oddziale banku na poczcie lub w kasie WSB.

KROK 4

Aby zostać studentem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej konieczne będzie podpisanie umowy finansowej. Musisz dokonać tego osobiście w siedzibie naszej Uczeni.

Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni dostarcz osobiście do Biura Rekrutacji WSB komplet dokumentów zgodnie z wykazem:

Studia I stopnia (licencjat, inżynier)
 1. podanie do rektora,
 2. oryginał świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
 3. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 4. kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),
 5. dwa zdjęcia (35mm x 45mm),
 6. jedną fotografie w formie elektronicznej (format 20mm x 25mm, rozdzielczość 300dpi),
 7. potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.
Studia II stopnia (magister)
 1. podanie do rektora,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych wraz z kserokopią,
 3. oryginał świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
 4. kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),
 5. dwa zdjęcia (35mm x 45mm),
 6. jedną fotografie w formie elektronicznej (format 20mm x 25mm, rozdzielczość 300dpi),
 7. potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.
Studia podyplomowe
 • podanie do rektora,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią,
 • kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),
 • jedno zdjęcie (35mm x 45mm),
 • jedną fotografie w formie elektronicznej (format 20mm x 25mm, rozdzielczość 300dpi),
 • potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.

Życie studenckie


studenci_wsb.jpgSamorząd Studencki, Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy to miejsca gdzie podczas studiów nauczysz się organizować konferencje, koncerty a także imprzy studenckie i co najważniejsze zdobędziesz doświadczeni niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy.

Studia to oprócz nauki okazja do uczestnictwa w pracach organizacji studenckich. Daje to szansę na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, rozwinięcie umiejętności organizacyjnych, sprawdzenie się w pracy grupowej. W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej aktywnie działa Samorząd Studencki, KU AZS oraz koła naukowe. A wśród nich: Informatyczne Koło Naukowe, Naukowe Koło Komunikacji Społecznej, Koło Przedsiębiorczości:: Towarzystwo Naukowe Profesjonalnego Zarządzania. Nasi studenci reprezentują Uczelnię w Parlamencie Studenckim oraz w Stowarzyszeniu Uczelni Niepaństwowych MONSSUN.

Członkowie Samorządu Studenckiego organizują seminaria, wyjazdy naukowe, imprezy typu Andrzejki, Mikołajki, dyskoteki. Biorą aktywny udział w corocznych finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Realizują się w działalności charytatywnej i społecznej, biorą aktywnie udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Uczelnię, takich jak Żakalia, konferencje czy wykłady ogólnodostępne.

Uczelniany AZS jest organizatorem imprez sportowych, wycieczek, wyjazdów na narty, rejsów, turniejów dla miłośników piłki nożnej, siatkówki, darta, gry w kręgle.

Wydziały zamiejscoweWydział Zamiejscowy w Cieszynie
ul. Kraszewskiego 11,43-400 Cieszyn
tel./fax 33 851 02 81

studia_cieszyn.jpg

Oferta edukacyjna:

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
tryb studiów: studia inżynierskie niestacjonarne;
czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów); studia I-go stopnia
 • Zarządzanie
tryb studiów: studia licencjackie niestacjonarne;
czas trwania: 3 lata (6 semestrów) ; studia I-go stopnia
 • Informatyka
tryb studiów: studia inżynierskie niestacjonarne;
czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów); studia I-go stopnia

Studia podyplomowe

Wydział Zamiejscowy w Olkuszu
ul. Polna 8, 32-300 Olkusz
tel. 725 777 999 
tel./ fax 32 262 28 05

Oferta edukacyjna:

 • Zarządzanie
tryb studiów: studia licencjackie niestacjonarne;
czas trwania: 3 lata (6 semestrów) ; studia I-go stopnia

Wydsział Zamiejscowy w Żywcu
Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec
tel. 725 558 880
tel./ fax 32 262 28 05

Oferta edukacyjna:

 • Zarządzanie
tryb studiów: studia licencjackie niestacjonarne;
czas trwania: 3 lata (6 semestrów) ; studia I-go stopnia
 • Informatyka
tryb studiów: studia inżynierskie niestacjonarne;
czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów); studia I-go stopniaWstecz
Generated in 0.30224 Seconds