Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
 Wyszukiwarka  Województwo  śląskie  niepubliczne 
Dane szczegółowe
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Gold Bookmark 
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 262 28 05, 32 262 03 07
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.wsb.edu.pl

O Uczelni


studenci2.jpg


Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej to renomowana niepubliczna uczelnia wyższa powstała w 1995 r. oferuje studia wyższe i podyplomowe, a także kursy i profesjonalne szkolenia.

WSB jako jedyna Uczelnia niepaństwowa na Śląsku i w Zagłębiu została kategoryzowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, co stanowi uhonorowanie dla dorobku naukowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na studentów czeka 13 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, oraz ponad 60 kierunków studiów podyplomowych.

 

Dlaczego warto wybrać WSB w Dąbrowie Górniczej?

Ponad 15 letnie doświadczenie, gwarantujące najwyższą  jakość kształcenia, ciągle aktualizowaną i poszerzaną ofertę programową, kształtowaną w oparciu o analizę rynku, profesjonalną kadrę dydaktyczną, świetną obsługę administracyjną.

Nowoczesne metody nauczania, wykorzystywane przez wykładowców w ramach zajęć. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, tj. case studies, symulacje, metoda projektu, dyskusje, praca w mała łych grupach przy wykorzystaniu nowoczesnych środków wspomagających i nowoczesnego oprogramowania.

Profesjonalna i doświadczona kadra, złożona z doświadczonych nauczycieli akademickich i praktyków potrafiących przekazać swoją wiedzę w przystępny dla studentów sposób. Wśród wykładowców m.in. pracownicy Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, TÜV Nord Polska, Simple Sp. z o. o., Państwowej Inspekcji Pracy, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Izby Biegłych Rewidentów, ABC Data IT Consulltuing, Raben Polska Sp. z o. o., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Sadu Administracyjnego, Rady Polityki Pieniężnej, Radia Katowice, Telewizji Katowice, Narodowego Funduszu Zdrowia.

3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz

biuro_karier.jpgStudenci studiów stacjonarnych mogą skorzystać z programu 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz dzięki czemu studenci przez 3 dni w tygodniu  uczestniczą w zajęciach na uczelni, a przez kolejne 2 dni mogą zdobywać doświadczenie zawodowe.  Dzięki działalności Akademickiego Biura Karier stworzono listę przedsiębiorstw oraz instytucji, które w trakcie trwania roku akademickiego oraz w okresie wakacyjnym dają możliwość odbywania praktyk oraz pracy studentom WSB. Już od pierwszego semestru każdy student w ramach studiów odbywa cykl szkoleń m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, obsługi klienta czy negocjacji. Kolejnym etapem są szkolenia stworzone wspólnie z agencjami doradztwa zawodowego i pracodawcami, mające na celu przygotowanie studenta do pracy i funkcjonowania w realiach życia gospodarczego.

Studia i praktyki za granicą – między innymi w ramach Programu Socrates – Erasmus

Z WSB podczas studiów studenci mogą kształcić się w kilkudziesięciu uczelniach wyższych na całym świecie.  Uczelnia zawarła wiele porozumień z uczelniami zagranicznymi, które pozwalają studentom na zdobywać wiedze i doświadczenia studiując za granicą. WSB realizuję współpracę międzynarodowa w ramach: Erasmus, Erasmus Mundus, Młodzież w działaniu, Ludzie (7.PR) - Działania Marie Curie, Be the Change!, Europejska Fundacja Młodzieży, DAAD Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków, Polsko- Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Leonardo da Vinci, Staże w Delegacji Komisji Europejskiej przy ONZ w Nowym Jorku, Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim, Staże w Banku Światowym, Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert, Google - program stypendialny im. Anity Borg, Praktyki w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Vulcanus w Japonii.

czytelnia2.jpg

Nowoczesna biblioteka,której księgozbiór liczy ponad 50 000 woluminów książek oraz ponad 100 tytułów czasopism naukowych w języku polskim. W pełni skomputeryzowana biblioteka  pozwala na zdalne przeszukiwanie katalogu bibliotecznego jak również na zdalne składanie zamówień i rezerwacji drogą elektroniczną. Biblioteka współtworzy zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, a studenci mają możliwość korzystania z publikacji udostępnionych we wszystkich bibliotekach cyfrowych w Polsce. Biblioteka udostępnia również pełnotekstowe bazy naukowe, m.in.: Springer, Elsevier, EBSCO.

Studia dofinansowane ze środków unijnych, są również realizowane w WSB. Uczelnia jest bowiem ogólnopolskim liderem w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Obecnie realizuje 12 projektów współfinansowanych ze środków unijnych, nad którymi nadzór sprawuje m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego) na ogólną kwotę ponad 42 mln złotych.

Partnerzy, współpracujący z WSB, to prestiżowe firmy i instytucje, m.in. Doradztwo Personalne Menedżer, Polska Izba Coachingu, TUV Nord Polska, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Bielsko –Częstochowsko -Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Górnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Katowicach, Agencja IArt w Częstochowie.

Języki obce na najwyższym poziomie

WSB kładzie szczególnie duży nacisk na intensywną naukę języków obcych. Zadanie to realizuje Studium Języków Obcych, elastycznie dostosowując ofertę kształcenia do kierunku studiów.  Uczelnia prowadzi również studia w całości w języku angielskim – m.in. specjalność International Business.

Uczelnia bez barier, sprzyjająca osobom ze specjalnymi potrzebami.  Budynek Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w pełni został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Nowoczesne windy umożliwiają poruszanie się między poszczególnymi kondygnacjami. Na każdym piętrze znajdują się specjalnie przystosowane toalety.  Przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w WSB dla potrzeb studentów niesłyszących zatrudniono tłumaczy języka migowego, którzy towarzyszą studentom zarówno podczas zajęć dydaktyczny, ale także pomagają załatwiać sprawy formalne związane z tokiem studiów. Biblioteka i czytelnia wyposażone są w urządzenia czytające dowolny tekst drukowany w języku polskim i angielskim. Niedowidzący studenci mają możliwość korzystania z elektronicznej przenośnej kolorowej lupy, posiadającej 3 tryby powiększania oraz automatyczne dostrajanie ostrości obrazu. Ogólnodostępne stanowiska komputerowe zlokalizowane w bibliotece wyposażone są w programy komputerowe pozwalające na powiększanie zawartości z ekranu komputera do 60 razy oraz syntezatory mowy do udźwiękowienia stanowisk, zawierające 8 różnych głosów (4 polskie i 4 angielskie). Do dyspozycji niedowidzących użytkowników są przenośne urządzenia odczytujące elektroniczną wersję książek zapisanych w formacie DAISY. Format ten pozwala na precyzyjne oznaczenie fragmentów publikacji umożliwiając swobodną nawigację pomiędzy elementami książki (rozdziałami, podrozdziałami, stronami, adnotacjami, przypisami). Oficjalna strona internetowa uczelni została przystosowana dla potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

Możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów*, w ramach funkcjonującej w WSB jednostki - Centrum Certyfikowania i Szkoleń WSB. Certyfikaty niejednokrotnie stanowią przepustkę do pracy w prestiżowej firmie lub dają możliwość awansu. Są potwierdzeniem posiadanej wiedzy, umiejętności, kompetencji. Poprzez uczestnictwo w dodatkowych warsztatach WSB daje zainteresowanym możliwość doskonalenia zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z największymi światowymi ośrodkami certyfikowania.

Wykaz wszystkich certyfikatów

Bezpłatna siłownia i fitness, do dyspozycji studentów WSB. Sala treningowa jest zaopatrzona w dużą ilość markowego sprzętu oraz maszyn, za pomocą których można wytrenować dowolna grupę mięśniową. Posiada także sprzęt do treningu aerobowego, tj. steppery oraz rowery stacjonarne. Obiekty sportowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej stanowią doskonałą bazę do treningów sportowych oraz przygotowawczych dla wszystkich dostępnych sekcji sportowych.

Dojazd

Do WSB dojedziesz praktycznie każdym środkiem transportu. Bliskie położenie tras szybkiego ruchu oraz magistrali kolejowej pozwala bezproblemowo dotrzeć do Uczelni.

Baza dydaktyczna


wsb_budynek.jpg

Budynek Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej mieści się w samym centrum miasta, przy ulicy Cieplaka 1c. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne aule, sale audiowizualne, laboratoria komputerowe, bibliotekę multimedialną oraz pomieszczenia rekreacyjno-sportowe.

Siedziba Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej znajduje się w budynku o łącznej powierzchni 12 000 m2. Uczelnia dysponuje 7 salami audytoryjnymi, 14 salami wykładowymi, 25 salami dydaktycznymi, 4 multimedialnymi pracowniami językowymi oraz 15 laboratoriami komputerowymi. Potwierdzeniem nowoczesności oraz funkcjonalności budynku Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest otrzymanie II nagrody w zorganizowanym przez Związek Inżynierów i Techników Budowlanych oraz Ministerstwo Infrastruktury konkursie „Budowa Roku 2004".

 

W skład bazy dydaktycznej WSB wchodzą m.in.:

Sale wykładowe

aula.jpgZnakomitą bazę wykładową Uczelni stanową profesjonalnie wyposażone i nowoczesne aule, spośród których największa może pomieścić 500 osób. Wszystkie z nich są w pełni skomputeryzowane i przystosowane do potrzeb wykładowców i studentów według najwyższych standardów. W związku z tym gwarantują znakomitą słyszalność prelegenta, stwarzają doskonałe możliwości wizualnej projekcji przygotowanych materiałów (m.in. slajdów, filmów), zapewniają optymalną temperaturę powietrza (sale klimatyzowane) oraz wygodę w trakcie uczestnictwa w zajęciach.

Laboratoria komputerowe

Baza materialno-techniczna należy niewątpliwie do silnych stron Uczelni, pozwala na realizację procesu dydaktycznego, projektów naukowych i badawczych, cechuje ją nowoczesna i funkcjonalna architektura. Istniejący w Uczelni system IT, pozwala na dostęp z każdego miejsca Uczelni do globalnej sieci Internet i cyfrowej telefonii naziemnej pozwalając na pełne wykorzystanie posiadanego systemu.

W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej nieustannie unowocześniana jest baza komputerowa, a jakość sprzętu komputerowego oraz oprogramowania jest zgodna z nowoczesnymi standardami międzynarodowymi. Serwery uczelniane oraz stacje robocze są wykorzystywane do bieżącej pracy Uczelni, do prac badawczych pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów oraz realizacji programu nauczania. Uczelnia posiada szerokopasmowe łącze internetowe podłączone do Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej SASK.

czytelnia1.jpgBiblioteka

Biblioteka z jej infrastrukturą informatyczno-informacyjną jest ważnym zapleczem dla dydaktyki i nauki uczelni. Oferuje dostęp do publikacji naukowych w formie tradycyjnej, dając możliwość korzystania z książek i czasopism. Ponadto udostępnia publikacje w formie cyfrowej za pośrednictwem baz elektronicznych i serwisów on-line. Pełna automatyzacja biblioteki, umożliwiająca składanie zamówień poprzez katalog elektroniczny stwarza użytkownikom komfort i oszczędza ich czas.

Biblioteka posiada znaczący księgozbiór - ponad 40 000 książek z dziedzin reprezentowanych przez wykładane w uczelni kierunki kształcenia. Ponadto Biblioteka daje możliwość wypożyczenia materiałów multimedialnych do nauki języków obcych, filmów fabularnych na płytach DVD, Książek mówionych na płytach CD i kart sieciowych, a także ciekawej publicystyki i kanonu literatury polskiej i światowej. Biblioteka promuje i sprzedaje publikacje naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 • Czytelnia

W przestrzeniach Czytelni udostępniane są wydawnictwa zwarte i wydawnictwa ciągłe na zasadzie wolnego dostępu. Zasoby zabezpieczone elektronicznie prezentowane są w działach tematycznych. W Czytelni funkcjonuje urządzenie kserograficzne. Za pośrednictwem znajdujących się na terenie czytelni komputerów możliwe jest korzystanie z baz elektronicznych i sieci Internet.

 • Czytelnia multimedialna

W jej przestrzeniach znajduje się Punkt Informacyjny, w którym realizowane są zamówienia czytelników. Infrastruktura Czytelni multimedialnej daje możliwość korzystania z zasobów Internetu za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej. Ze względu na swój reprezentacyjny charakter Czytelnia multimedialna jest idealnym miejscem do organizowania spotkań o charakterze naukowym jak i kulturalnym.

silownia_wsb.jpgPomieszczenia rekreacyjno-sportowe

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oferuje swoim studentom profesjonalną w pełni wyposażoną siłownię oraz salę fitness.

Pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wyposażone są również w sprzęt do treningu aerobowego, tj. steppery oraz rowery stacjonarne. Zajęcia na siłowni i sali fitness polecane są zarówno osobom początkującym jak i średniozaawansowanym. Precyzyjny i profesjonalny nadzór trenerski oraz możliwość konsultacji na bieżąco pozwala osiągać bardzo dobre rezultaty. Obiekty sportowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej stanowią doskonałą bazę do treningów sportowych oraz przygotowawczych dla wszystkich dostępnych sekcji sportowych.

Kierunki studiów


KIERUNKI I SPECJALNOŚCI
ADMINISTRACJA
studia I stopnia
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
studia I i II stopnia
SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA
EKONOMIA
studia I stopnia
FILOLOGIA ANGIELSKA
studia I stopnia
FIZJOTERAPIA
studia I stopnia
INFORMATYKA
studia I i II stopnia
SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA  SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA
LOGISTYKA
studia I stopnia
PEDAGOGIKA
studia I i IIstopnia
SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA
SOCJOLOGIA
studia I stopnia
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
studia I stopnia
ZARZĄDZANIE
studia I i II stopnia

SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA  SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA

Podyplomowe


OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Studia z zakresu Bezpieczeństwa:
Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie (we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych)
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - BHP - XIII edycja
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych - nowość

Studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (we współpracy z Doradztwem Personalnym Menedżer Sp. z o.o.)
Akademia Trenerów Grupowych (rekomendacja trenerska Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
Zaawansowane narzędzia i techniki pracy z grupami szkoleniowymi - nowość
Komunikacja społeczna i Public Relations
Psychologia w biznesie
NLP w Biznesie

Studia z zakresu Coachingu:
Akademia Profesjonalnego Coachingu
Zaawansowane narzędzia coachingowe - nowość
Business Coaching - nowość

Studia z zakresu Zarządzania:
Executive Master of Business Administration
Menedżerskie studia podyplomowe
Zarządzanie gospodarką energetyczną
Menedżer Innowacji
Menedżer Ryzyka
Menedżer Ekologii
Zarządzanie projektami - Project Management
Zarządzanie nieruchomościami (we współpracy z Górnośląskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości w Katowicach)
Wycena nieruchomości
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (we współpracy z Bielsko-Częstochowsko-Katowickim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami)
Menedżer Logistyki - XII edycja
Zrządzanie Placówkami Ochrony Zdrowia
Zarządzanie Jakością (we współpracy z TÜV Nord Polska)

Studia z zakresu handlu:

Akademia sprzedaży - nowość
Menedżer sprzedaży w branży motoryzacyjnej - Car fleet management
  Studia z zakresu Finansów:
Administracja samorządowa i rozwój regionalny
Controling i audit w przedsiębiorstwie
Kadry i płace w praktyce - nowość
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Rachunkowość i finanse (we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie)
Zamówienia publiczne i zarzadzanie projektem
Audyt projektów Unii Europejskiej
Podatki i doradztwo podatkowe

Studia oświatowe - studia kwalifikacyjne:
Logopedia
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
Zarządzanie placówkami oświatowymi
Dydaktyka przedsiębiorczości
Doradca zawodowy
Socjoterapia
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Multimedialny warsztat pracy nauczyciela
Technologia informacyjna i informatyka w szkole
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Surdopedagogika
Tyflopedagogika
Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego
Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia informatyczne:
Grafika komputerowa i multimedia
Akademia menedżerów IT
Sieci komputerowe i bazy danych
Administrator bezpieczeństwa informacji
Informatyczne systemy zarzadzania
Projektowanie multimedialnych serwisów internetowych
Administrator baz danych w środowisku Microsoft
Business Intelligence i Systemy Wspomagania Decyzji
Zastosowanie e-marketingu w praktyce

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Podstawowym kryterium przyjęć na studia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest kolejność zgłoszeń.

Aby zostać studentem kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line, złożenia kompletu dokumentów wraz ze świadectwem maturalnym oraz dokonanie niezbędnych opłat.

Wyniki maturalne

Wyniki maturalne nie wpływają na decyzję o przyjęciu kandydata na studia. Osoby, które uzyskały bardzo dobre i dobre wyniki mogą uzyskać specjalne stypendium.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w języku obcym - Filologia angielska lub International Business - zobowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym (świadectwo maturalne, certyfikaty językowe) lub przystąpić do testu kwalifikacyjnego organizowanego przez WSB. Uczelnia organizuje intensywne kursy przygotowujące do studiów anglojęzycznych.

rekrutacja_wsb.jpgNa skróty

 1. Wybierz swój kierunek studiów
 2. Wypełnij formularz online
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną
 4. Złóż dokumenty na studia
 5. Gratulujemy! Jesteś studentką/studentem WSB!

Wybór studiów to ważna decyzja życiowa. W dużej mierze zawarzy o Twojej przyszłości. To jaką wybierzesz  Uczelnię ma ogromne znaczenie. Wyższa Szkoła Biznesu to najlepszy wybór.

Kiedy?

Aktualnie trwa rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia.

Jak?

Krok 1  - Wybierz swój kierunek studiów http://rekrutacja.wsb.edu.pl/

Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje o wszystkich kierunkach jakie oferuje WSB. Wybierz swój kierunek i specjalność.
Kliknij:  Zapisz się na studia dzienne  lub Zapisz się na studia zaoczne  i wybierz w jakim trybie chcesz studiować. Wybierając studia dzienne/ stacjonarne  Twoje zajęcia będą odbywały się w tygodniu. Natomiast wybierając studia zaoczne/niestacjonarne decydujesz się na zajęcia odbywające się w weekendy.
Po kliknięciu? Zapisz się? Wypełnij formularz online. Jakie dane będą potrzebne? Tylko podstawowe dane teleadresowe oraz dane z dowodu osobistego. Po wypełnieniu formularza i założeniu konta zostanie wygenerowany Twój osobisty numer NIU oraz hasło.
PAMIĘTAJ!
Numer NIU i hasło powinny zostać zapamiętane i/lub zapisane.

Krok 2 - Wypełnij formularz online

Po zalogowaniu się do systemu Rekrutacji On-line wydrukuj Podanie do Rektora oraz dowody wpłaty.

Krok 3 - Wnieś opłaty

Wnieś opłatę za studia na podstawie wygenerowanych przez system Rekrutacji On-line dowodów wpłaty. Jest to możliwe zarówno za
pośrednictwem internetowego konta bankowego ale także poprzez dokonanie wpłaty w oddziale banku, na poczcie lub w kasie WSB.
Procedura dokonywania płatności elektronicznych - pdf
PAMIĘTAJ!
Opłaty za studia powinny zostać uregulowane na indywidualny numer konta bankowego, który generowany jest przez system Rekrutacji On-line podczas rejestracji kandydata (numer ten jest inny dla każdego kandydata).

Krok 4 - Złóż dokumenty na studia

W ciągu 14 dni od rejestracji On-line dostarcz osobiście do Biura Rekrutacji WSB w Dąbrowie Górniczej, Cieszynie, Żywcu, Olkuszu i Krakowie:
Dokumenty rekrutacyjne
Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni dostarcz osobiście do Biura Rekrutacji WSB komplet dokumentów zgodnie z wykazem:

Studia I stopnia (licencjat, inżynier)

 • podanie do rektora,
 • oryginał świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
 • kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),
 • jedno podpisane zdjęcie(35mm x 45mm),
 • jedną fotografie w formie elektronicznej (format 20mm x 25mm, rozdzielczość 300dpi),
 • potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.
 • Uwaga przyszli studenci FIZJOTERAPII! Wymagane jest zaświadczenie lekarskie
 • Druk skierowania na badania - kliknij
 • Druk zaświadczenia lekarskiego - kliknij

Studia II stopnia (magister)

 • podanie do rektora,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych wraz z kserokopią,
 • oryginał świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
 • kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),
 • jedno zdjęcie(35mm x 45mm),
 • jedną podpisana fotografię w formie elektronicznej (format 20mm x 25mm, rozdzielczość 300dpi),
 • potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.

PAMIĘTAJ!
Aby zostać studentem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej konieczne będzie podpisanie umowy finansowej.
Musisz dokonać tego osobiście w siedzibie naszej Uczelni. Nabór odbywa się bez egzaminu wstępnego, decyduje kolejność zgłoszeń! Wnieś opłatę rekrutacyjną 117 zł

Krok 5 - Gratulujemy! Jesteś studentką/studentem WSB!

Życie studenckie


studenci_wsb.jpgSamorząd Studencki, Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy to miejsca gdzie podczas studiów nauczysz się organizować konferencje, koncerty a także imprzy studenckie i co najważniejsze zdobędziesz doświadczeni niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy.

Studia to oprócz nauki okazja do uczestnictwa w pracach organizacji studenckich. Daje to szansę na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, rozwinięcie umiejętności organizacyjnych, sprawdzenie się w pracy grupowej. W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej aktywnie działa Samorząd Studencki, KU AZS oraz koła naukowe. A wśród nich: Informatyczne Koło Naukowe, Naukowe Koło Komunikacji Społecznej, Koło Przedsiębiorczości:: Towarzystwo Naukowe Profesjonalnego Zarządzania. Nasi studenci reprezentują Uczelnię w Parlamencie Studenckim oraz w Stowarzyszeniu Uczelni Niepaństwowych MONSSUN.

Członkowie Samorządu Studenckiego organizują seminaria, wyjazdy naukowe, imprezy typu Andrzejki, Mikołajki, dyskoteki. Biorą aktywny udział w corocznych finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Realizują się w działalności charytatywnej i społecznej, biorą aktywnie udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Uczelnię, takich jak Żakalia, konferencje czy wykłady ogólnodostępne.

Uczelniany AZS jest organizatorem imprez sportowych, wycieczek, wyjazdów na narty, rejsów, turniejów dla miłośników piłki nożnej, siatkówki, darta, gry w kręgle.

Wydziały zamiejscoweWydział Zamiejscowy w Cieszynie
ul. Kraszewskiego 11,43-400 Cieszyn
tel./fax 33 851 02 81

studia_cieszyn.jpg
tryb studiów: studia inżynierskie niestacjonarne;
czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów); studia I stopnia
tryb studiów: studia inżynierskie niestacjonarne;
czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów); studia I-go stopnia

Studia podyplomowe

Wydział Zamiejscowy w Olkuszu
ul. Polna 8, 32-300 Olkusz
tel. 725 777 999
tel./ fax 32 262 28 05
tryb studiów: studia licencjackie niestacjonarne;
czas trwania: 3 lata (6 semestrów) ; studia I stopnia

Studia podyplomowe
Wydsział Zamiejscowy w Żywcu
Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec
tel. 725 558 880
tel./ fax 32 262 28 05
tryb studiów: studia licencjackie niestacjonarne;
czas trwania: 3 lata (6 semestrów) ; studia I stopnia
tryb studiów: studia licencjackie niestacjonarne;
czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów); studia I stopnia

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25
ul. Ułanów 3, Kraków
tel. 885 588 800
tel./ fax 32 262 28 05
czas trwania: 3 lata (6 semestrów) ; studia I-go stopnia
czas trwania: 3 lata (6 semestrów) ; studia I-go stopnia

Studia podyplomowe w Krakowie

Wstecz
Generated in 1.82497 Seconds