KierunkiStudiów.pl

Menu

10.05.2019, 12:53

Kolejny dzień matur - chemia i informatyka

W poniedziałek 13 maja o godz. 9 uczniowie przystąpią do matury z chemii, a o 14.00 z informatyki. Oba egzaminy nie są obowiązkowe. Przystępują tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę. Chęć zdawania egzaminu z chemii wyraziło 26,5 tys. tegorocznych absolwentów (tj. 9,8 proc.), a z informatyki – 8,2 tys. osób, czyli 3 proc. tegorocznych absolwentów.

W grupie przedmiotów do wyboru chemia jest na szóstym miejscu wśród najchetniej wybieranych przedmiotów na maturze. Najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym jest angielski na poziomie rozszerzonym. Za nim jest geografia, matematyka na poziomie rozszerzonym, język polski na poziomie rozszerzonym i biologia. Informatyka jest na dziesiątym miejscu na liście wyborów maturzystów.
Pozostałe przedmioty do wyboru to: filozofia, fizyka, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny i języki obce nowożytne zdawane na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru – maksymalnie do sześciu.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.
Aby zdać maturę należy uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy). Wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia.
Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Pisemna sesja egzaminacyjna podczas matur 2019 potrwa do 23 maja, a sesja ustna do 25 maja.

Wyniki matur 2019 zostaną ogłoszone 4 lipca 2019 r.

Podobne artykuły

 1. Matura 2020 /

  Napisz próbną maturę z Wydziałem Chemii UJ

  Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z "Dziennikiem Polskim" zachęcają wszystkich uczniów do wzięcia udziału w całkowicie bezpłatne...

 2. Matura 2020 /

  4 lipca 2019 wyniki matur 2019! - jak je sprawdzić?

  Matura 2019 skończyła się 25 maja. Wyniki matur uczniowie poznają 4 lipca 2019 roku. 4 lipca to termin przekazania szkołom świadectw z wynikami matur...

 3. Matura 2020 /

  Matura 2019. Harmonogram egzaminów maturalnych.

  W poniedziałek 6 maja 2019 r. o godzinie 9 rozpoczyna się pierwszy egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. O godz. 14 tego sameg...

 4. Matura 2020 /

  Ostateczna deklaracja przystąpienia do matury 2019

  7 lutego 2019 r. to ostatni dzień składania deklaracji przystąpienia do matury 2019 i wskazania przedmiotów i poziomu egzaminów. Po tym...

Katalog kierunków