KierunkiStudiów.pl

Menu

27.03.2020, 13:52

Zwycięskie projekty SGGW

Pięć zespołów naukowych ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wygrało konkurs „Platforma Startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu”, realizowany przy udziale Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, a współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej I, Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1. Dzięki dofinansowaniu projekty będą rozwijane i komercjalizowane w prężnie działających start-upach wdrażających wynalazki SGGW, przy pełnym wsparciu ze strony SGGW.

1. Innowacyjne proszki miodowe dla przemysłu spożywczego i paszowego

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych proszków miodowych. Aktualnie, miód w proszku jest wytwarzany metodą suszenia rozpyłowego z zastosowaniem nośników suszarniczych, wśród których najpopularniejszym jest maltodekstryna. Innowacja w projekcie polega na zastąpieniu maltodekstryny przez inne składniki, co pozwala na wytworzenie produktów o tzw. czystej etykiecie, a także o mniejszej zawartości nośnika i poprawionych właściwościach biologicznych.

2. Uniwersalne prozdrowotne szczepionki startowe dla przetwórstwa spożywczego (szczepionki "szyte na miarę")

Celem projektu jest opracowanie i skonstruowanie innowacyjnych szczepionek startowych do fermentacji żywności. Innowacyjność produktu charakteryzuje się wykorzystaniem własnych drobnoustrojów z wewnętrznej kolekcji, pozyskanych z żywności tradycyjnej i regionalnej. Wykorzystanie podanego rozwiązania pozwoli wytworzyć produkty odznaczające się wysoką liczbą bakterii probiotycznych i dobrą jakością sensoryczną. Szczepionki będą indywidualnie dopasowywane do procesu produkcji.

3. ProgFood

Celem projektu jest opracowanie matematycznych modeli prognostycznych obejmujących jako zmienne niezależne warunki produkcji i surowiec zainteresowanych przedsiębiorców. Opracowany model pozwoli na uzyskanie informacji o zachowaniu populacji bakterii w produkcie lub grupie produktów. Na tej podstawie możliwe będzie oszacowanie bezpieczeństwa produktu i bezpiecznego terminu przydatności.

4. Technologia wytwarzania żywności o obniżonej zawartości poliamin jako potencjalnej Żywności Specjalnego Przeznaczenia Medycznego (ŻSPM) do zapobiegania lub łagodzenia neuropatii obwodowej u pacjentów onkologicznych poddawanych chemioterapii oraz do zapobiegania lub łagodzenia bólu u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym.

Pomysł dotyczy opracowania technologii zmniejszania zawartości wybranych poliamin w procesie produkcji żywności z surowców naturalnych. Badania naukowe dostarczają obszernego zakresu wiedzy na temat poliamin w procesach przekaźnictwa nerwowego, w tym sygnałów bólowych. Poprzez specjalną dietę, ubogą w poliaminy, stworzoną w oparciu o odpowiednio przetworzone surowce pokarmowe, zastosowaną u pacjentów można w pewnych okolicznościach zapobiegać lub łagodzić ból wynikający z aktualnego stanu ich zdrowia. Jak do tej pory nie została opracowana technologia pozwalająca wytwarzać produkty żywnościowe o obniżonej zawartości poliamin z naturalnych surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które same w sobie zawierają poliaminy.

5. Powłoki funkcjonalne

Ideą pomysłu jest wytworzenie „inteligentnej” w pełni biodegradowalnej naturalnej biopowłoki o zmniejszonej przepuszczalności dla gazów i cieczy, nanoszonych metodą natryskową. Produktami wykorzystywanymi do produkcji powłok będą głównie naturalne polimery pochodzenia roślinnego wraz z dodatkami funkcyjnymi, które posłużą do wytworzenia innowacyjnej skrobi termoplastycznej TPS. Wytworzenie nowoczesnych powłok umożliwi zwiększenie możliwości aplikacji różnego rodzaju produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego na potrzeby wytwarzania innowacyjnych biokompozytów wpisujących się w zasadę „zero waste”.

Podobne artykuły

 1. Na uczelniach /

  Róże grafenowe chemików z UMK w Toruniu docenione na Tajwanie

  Wynalazek chemików z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał srebrny medal targów Kaohsiung International Invention&Desig...

 2. Na uczelniach /

  UMK działa i inspiruje

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobył nagrodę w konkursie EDUinspiracje 2019 w kategorii szkolnictwo wyższe, którą odberał Prof. Char...

 3. Na uczelniach /

  UMK w Toruniu buduje Centrum Medycyny Weterynaryjnej

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i firma Strabag podpisały umowę na budowę Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Budynek będzie gotowy pod koniec 2...

 4. Na uczelniach /

  UMK wśród najlepszych w rankingu QS

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu po raz ósmy został ujęty w renomowanym QS World University Rankings, który obejmuje 1000 najlep...

Katalog kierunków