KierunkiStudiów.pl

Menu

21.05.2020, 15:06

Zmiany w przebiegu matur 2020

W związku z pandemią koronawirusa matura w tym roku odbędzie się w czerwcu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło wytyczne dotyczące organizacji i przebiegu egzaminów maturalnych.

Egzamin maturalny pisemny
W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej i, dla absolwentów wszystkich typów szkół, rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca.

Bez matury ustnej, poza wyjątkami
Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

Wynik egzaminu maturalnego
Uzyskanie świadectwa dojrzałości i zdanie egzaminu uwarunkowane jest otrzymaniem co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej oraz przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca 2020 r. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia 2020 r. Do tego samego dnia absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.
Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Podobne artykuły

 1. Matura 2023 /

  Repetytorium z geografii na UMK

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczniów związanym z uzyskaniem jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym Wydział Nauk o Ziemi i G...

 2. Matura 2023 /

  Biznes i zarządzanie - nowy przedmiot od 2023 r.

  Minister Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zapowiedział, że w 2023 roku znikną z ramy programowej "Podstawy przedsiębiorczości" i zostaną zastąpione now...

 3. Matura 2023 /

  Poradnik maturzysty 2021

  Matura to nie tylko wiedza z książek, notatek i filmików na YouTube. To przede wszystkim psychologiczne wyzwanie: wysiłek, który wymaga...

 4. Matura 2023 /

  Matura 2020 - Czy naprawdę jesteśmy beznadziejni z matematyki?

  Wyniki matur 2020 - ponownie największe trudności uczniom sprawiła matematyka. Egzamin dojrzałości z tego przedmiotu oblało 21 proc. osób. Łącz...

Katalog kierunków