KierunkiStudiów.pl

Menu

07.06.2021, 12:24

SGGW rozpoczyna rekrutację na studia 2021/2022

7 czerwca 2021 r. ruszył nabór na studia w SGGW w roku akademickim 2021/2022, a wraz z nim uruchomiony został Systemu Obsługi Kandydata (SOK). SGGW prowadzi rekrutację wyłącznie przez internet na podstawie wyników uzyskanych na maturze.

W ofercie edukacyjnej SGGW znajdują się kierunki, które wychodzą poza dyscypliny rolnicze, leśne, a nawet przyrodnicze, takie jak matematyka, informatyka czy nauki ekonomiczno-społeczne. Programy studiów są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do potrzeb rynku pracy, zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz zainteresowań młodych ludzi. W roku akademickim 2021/2022 uruchomiono dwa nowe kierunki: technologia biomedyczna oraz ogrodnictwo miejskie i arborystyka.

Technologia biomedyczna to kierunek międzyuczelniany prowadzony przy współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Łączy wiedzę z różnych dyscyplin w celu opracowania innowacyjnych środków medycznych oraz kreowania rozwiązań wspomagających leczenie, diagnostykę i prewencję. Kształcenie obejmuje zagadnienia z zakresu biologii człowieka na poziomie nano-, mikro- i makrostruktury do projektowania rozwiązań technologicznych oraz ich komercjalizacji dla medycyny.

W programie studiów znajdują się m.in.: hodowla komórek i tkanek, genetyka klasyczna i molekularna oraz podstawy nanobiotechnologii. Studenci poznają aspekty planowania doświadczeń oraz zasady prowadzenia badań zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną.

Absolwenci będą przygotowani do kreowania nowych rozwiązań i technologii dla medycyny i farmacji. Znajdą zatrudnienie w nowoczesnych, innowacyjnych firmach związanych z działalnością na rzecz szeroko rozumianego wspomagania medycyny o charakterze biomedycznym, biotechnologicznym, czy też nanobiotechnologicznym.

Ogrodnictwo miejskie i arborystyka to nowoczesny kierunek łączący zagadnienia z zakresu ekologii, ochrony środowiska miejskiego, arborystyki, zagospodarowania przestrzeni miejskiej – od planowania i wykonania po ekonomiczne aspekty tego procesu.

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: ekologia, ochrona środowiska, dendrologia, fitosocjologia, sadownictwo i warzywnictwo miejskie, ochrona roślin, elementy projektowania, panel przedmiotów związanych z greenkeepingiem oraz arborystyką.

Absolwenci będą specjalistami w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, potrafiącymi tworzyć wizje i plany dotyczące terenów biologicznie czynnych oraz decydować o ich przyszłości. Będą przygotowani do wykonywania prac przyrodniczo-inwentaryzacyjnych obiektów zieleni miejskiej, oceny szaty roślinnej w terenach zurbanizowanych, wykonywania projektów, kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w miejskich terenach zieleni. Będą mogli podejmować zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, zakładach produkcji ogrodniczej i placówkach naukowo-badawczych.

Podczas ubiegłorocznej rekrutacji na 4 tys. miejsc dokumenty złożyło ponad 10 tys. kandydatów. Największą popularnością cieszyły się: finanse i rachunkowość – 6,6 os./miejsce, informatyka – 5,6 os./miejsce, weterynaria – 5,5 os./miejsce, dietetyka – 5,5 os./miejsce, zarządzanie 5 os./miejsce, logistyka – 5 os./miejsce, ekonomia – 4,1 os./miejsce, biotechnologia – 4,0 os./miejsce oraz turystyka i rekreacja – 3,9 os./miejsce.

Internetowa rejestracja kandydatów polega na wpisaniu danych osobowych oraz wyników matur do SOK. Po wpisaniu wyników kandydaci uzyskują dostęp do panelu, w którym dokonuje się wyboru kierunku studiów. System rejestracyjny umożliwia wybór tylko jednego kierunku, ale decyzję można zmieniać kilkakrotnie (w określonych terminach) w trakcie rekrutacji.

Wszelkie informacje dotyczące terminów rekrutacji znajdują się na stronie internetowej SGGW w zakładce REKRUTACJA. Dodatkowo informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Spraw Studenckich SGGW.

Podobne artykuły

 1. Rekrutacja 2021/2022 /

  Nowy kierunek studiów na Politechnice Śląskiej – Dzień Otwarty Geoinformatyki i Geologii Środowiska

  Pasjonuje Cię informatyka, geografia, geologia lub ochrona środowiska? A może chciałbyś się dowiedzieć, jaką rolę odgrywają bezzałogowe statki powietr...

 2. Rekrutacja 2021/2022 /

  Rusza rekrutacja na studia na WST

  4 maja 2021 roku ponownie ruszyła Internetowy System Rekrutacyjny Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.Od tego dnia kandydaci mają możliwość założe...

 3. Rekrutacja 2021/2022 /

  Rekrutacja na studia w  Wojskowej Akademii Technicznej rusza już 1 marca 2021 r.

  1 marca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja na magisterskie studia wojskowe oraz na studia cywilne pierwszego stopnia w Wojskowej Akademii Technicznej w...

 4. Rekrutacja 2021/2022 /

  Rekrutacja na studia podyplomowe na WSZ w Gdańsku

  Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku przedłużyła rekrutację na semestr letni na studia podyplomowe do 28 lutego 2021 r. To ostatnia szansa, aby rozpocząć...

Katalog kierunków