KierunkiStudiów.pl

Menu

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (PK)

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. 12 628 22 02, 12 628 22 22

Strona www Email

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to szkoła wyższa o profilu technicznym.

Polskie kadry inżynierskie kształci ona już niemal od 80 lat. Obecnie na uczelni studiuje ponad 12 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych.
Kandydaci na studia na PK mają do wyboru ponad 30 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Ponadto, niektóre kierunki prowadzone są w języku angielskim. Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2023/24 znajdują się w Uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

O tym, że Politechnika Krakowska znajduje się w ścisłej czołówce szkół wyższych w Polsce świadczy m.in. decyzja Ministerstwa Edukacji i Nauki związana z ewaluacją działalności naukowej za lata 2017-2021. Uczelnia, która poddała ewaluacji w sumie 8 dyscyplin naukowych, może poszczycić się najwyższymi kategoriami oceny. Kategorię A posiada aż siedem dyscyplin: informatyka techniczna i telekomunikacja; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Najwyższą kategorię A+ zdobyła architektura i urbanistyka. Wynik Politechniki Krakowskiej wypada znakomicie na tle innych polskich uczelni technicznych, na których uprawiane są te same dyscypliny naukowe oraz plasuje PK w ścisłej czołówce szkół wyższych w kraju.

Uczelnia jest jednym z liderów pod względem tworzenia innowacyjnych wynalazków. Znajdują one uznanie i zdobywają liczne nagrody na całym świecie. Wiele z nich zostało zaprojektowanych przez studentów. Funkcjonujące przy Politechnice Krakowskiej laboratoria zajmują się prowadzeniem prac badawczych pozwalających na rozwój naukowy pracowników uczelni, wspomaganiem procesów dydaktycznych studiów i rozwijaniem zainteresowań naukowych studentów oraz prowadzeniem działalności komercyjnej. Uczelniane laboratoria zapewniają młodym naukowcom doskonałe warunki do pracy i zapewniają dostęp do najnowszych technologii.

Zaplecze naukowe Politechniki Krakowskiej tworzą także sale dydaktyczne, laboratoryjne i projektowe wyposażone w specjalistyczną aparaturę. Z kolei nowoczesny sprzęt mobilny wykorzystywany jest do badań i zajęć prowadzonych w terenie oraz jednostki pozawydziałowe uczelni. Wielu spośród prawie 1100 pracowników naukowych i dydaktycznych to wybitni specjaliści, uczestniczący w pracach międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych. Ich wiedza i kompetencje pozwalają uczelni utrzymać odpowiednią pozycję w Polsce i w międzynarodowym środowisku naukowym.

Uczelnia patronuje wielu przedsięwzięciom kulturalnym Krakowa, wspiera funkcjonowanie Teatru Zależnego i Akademickiego Chóru „Cantata” oraz działającej pod jej patronatem Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej. Politechnika Krakowska organizuje wiele wystaw w swoich galeriach „Gil”, „Kotłownia” i galeriach wydziałowych. Uczelnia wydaje czasopismo, prowadzi radio internetowe, dysponuje własną biblioteką, muzeum i wydawnictwem.
Studenci Politechniki Krakowskiej mogą rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania w 95 kołach naukowych, których działalność często wykracza poza mury uczelni. Mają możliwości rozwoju pasji sportowych w ramach Akademickiego Związku Sportowego oraz Centrum Sportu i Rekreacji. Uczelnia oferuje studentom zakwaterowanie w domach studenckich, dysponujących ponad 2 tys. miejsc.

Politechnika Krakowska jest członkiem European University Association i współpracuje z ośrodkami naukowymi na całym świecie, nie tylko na polu naukowo-badawczym, ale też w zakresie wymiany studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych. W ramach programu „Erasmus+” wymiana prowadzona jest z większością krajów europejskich. Zawarte przez Politechnikę umowy dwustronne pozwalają na współpracę z ponad 50 krajami. Uczelnia podpisała także umowy o podwójnym dyplomowaniu. Niektóre z kierunków prowadzonych na Politechnice posiadają akredytacje zagranicznych instytucji: architektura – Royal Institute of British Architects (RIBA), architektura krajobrazu – International Federation of Landscape Architects (IFLA) Europe, architektura, budownictwo, transport - European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Uczelnia współpracuje też z zagranicznymi instytucjami naukowymi i badawczymi np. z Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN).

Politechnika Krakowska prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z otoczeniem biznesowym, co daje studentom możliwość odbywania praktyk i staży w czołowych firmach, oferujących też stypendia oraz zatrudnienie po studiach. Wiele z tych firm patronuje konkretnym kierunkom studiów, współtworzy ich programy, daje dostęp do zaplecza technologicznego oraz dzieli się wiedzą dzięki wykładom i prelekcjom z udziałem swoich pracowników. Grono renomowanych przedsiębiorstw, które kooperują z PK jest duże. Są wśród nich: Astor, Grupa Azoty, Nokia, NEWAG, PKP PLK, MAN, Siemens Mobility, ABB itd.

Oferta kształcenia przygotowana przez PK jest dostosowana do potrzeb rynku i zmieniających się trendów. Poza popularnymi kierunkami z branży IT oraz mocnymi politechnicznymi klasykami, jak np. architektura i budownictwo, uczelnia kształci m.in. na mechanice i budowie maszyn, inżynierii chemicznej, inżynierii czystego powietrza, architekturze krajobrazu, transporcie, energetyce, fizyce technicznej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, nanotechnologiach i nanomateriałach, a także wielu innych kierunkach. Z badania przeprowadzonego przez Biuro Karier PK wynika, że blisko 92 proc. wychowanków Politechniki znajduje pracę do maksymalnie 6 miesięcy po ukończeniu studiów, a przeważająca część pracuje jeszcze przed obroną dyplomu. Zdecydowana większość badanych potwierdza wykonywanie pracy zgodnej ze swoim wykształceniem.

Wybór Politechniki Krakowskiej to dla kandydatów możliwość studiowania na jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Uczelnia posiada portal rekrutacyjny, na którym można znaleźć wszystkie informacje dotyczące rekrutacji (m.in. zasady, harmonogram czy informacje o opłatach) i opisy kierunków studiów.

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW 2023/2024

Wydział Architektury

 • Architektura w języku polskim
 • Architektura w języku angielskim
 • Architektura krajobrazu
 • Architektura krajobrazu w języku angielskim

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

 • Informatyka
 • Matematyka
 • Matematyka stosowana

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 • Elektrotechnika i automatyka
 • Informatyka w inżynierii komputerowej

Wydział Inżynierii Lądowej

 • Budownictwo w języku polskim
 • Budownictwo w języku angielskim
 • Transport

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

 • Fizyka techniczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Nanotechnologie i nanomateriały

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 • Energetyka
 • Geoinformatyka
 • Inżynieria i gospodarka wodna
 • Inżynieria środowiska
 • Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 • Biotechnologia
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Technologia chemiczna

Wydział Mechaniczny

 • Automatyka i robotyka
 • Informatyka stosowana
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria medyczna
 • Inżynieria produkcji
 • Inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • Mechanika i budowa maszyn w języku polskim
 • Mechanika i budowa maszyn w języku angielskim
 • Pojazdy samochodowe
 • Środki transportu i logistyka

Studia międzywydziałowe

 • Gospodarka przestrzenna
 • Inżynieria czystego powietrza

Kontakt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
www.pk.edu.pl
rekrutacja.pk.edu.pl

Dział Kształcenia
tel. 12 632 86 44
e-mail: rekrutacja@pk.edu.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej
tel. 12 628 25 22, 12 628 30 44, 12 628 20 09
e-mail: dwm@pk.edu.pl

Katalog kierunków