KierunkiStudiów.pl

Menu

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
tel. 91 449 41 11 (centrala)

Informacje

 • Architektura i Urbanistyka
 • Architektura krajobrazu
 • Automatyka i robotyka
 • Bioinformatyka
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Budowa jachtów
 • Budownictwo
 • Budownictwo - inżynier europejski
 • Chemia
 • Ekonomia
 • Eksploatacja mórz i oceanów
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Gospodarka przestrzenna
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Inżynieria cyfryzacji
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria materiałowa w j. ang.
 • Inżynieria środowiska
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Mikrobiologia stosowana
 • Nanotechnologia
 • Oceanotechnika
 • Ochrona środowiska
 • Odnawialne źródła energii 
 • Ogrodnictwo
 • Rolnictwo
 • Rybactwo
 • Technika rolnicza i leśna
 • Technologia chemiczna
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Teleinformatyka
 • Transport
 • Turystyka i Rekreacja
 • Wzornictwo
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika

Katalog kierunków