KierunkiStudiów.pl

Menu

Politechnika Śląska (PolSl)

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 19 69, 32 237 15 42

Strona www Email

O Uczelni

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w województwie śląskim i jedna z największych w kraju. 

Ten nowoczesny uniwersytet techniczny stawia na innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, a realnym wsparciem procesu dydaktycznego jest intensywna współpraca z przemysłem, której efektem jest między innymi uruchomienie kształcenia dualnego. Sąsiedztwo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w którą zainwestowano już ponad 20 miliardów zł i gdzie utworzono ponad 70 tys. miejsc pracy, powoduje, że śląska uczelnia ma dostęp do najnowszych i najlepiej wyposażonych laboratoriów technologii Przemysłu 4.0 .

Politechnika Śląska zlokalizowana jest w centrum ponad 2 milionowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli. Główną siedzibą są Gliwice, miasto o ponad 760-letniej tradycji, ale uczelnia obecna jest także w Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Niewątpliwym atutem naszej lokalizacji jest położenie na skrzyżowaniu dwóch, ważnych, europejskich szlaków komunikacyjnych – autostrad A1 i A4 oraz sąsiedztwo Drogowej Trasy Średnicowej. Doskonała komunikacja, obiecujący rynek pracy oraz wysoki poziom nauczania to niewątpliwe atuty śląskiej uczelni.

Politechnika Śląska jako jedyna uczelnia na Śląsku znalazła się w prestiżowym gronie 10 polskich szkół wyższych, laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najmocniejszym atutem Politechniki Śląskiej jest potencjał uczelni realizowany przez rozwój badań naukowych, kadry oraz umiędzynarodowienie. Wszystkie te trzy składowe są rozwijane w obszarze sześciu priorytetowych obszarów badawczych:

 • onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna,
 • sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych,
 • materiały przyszłości,
 • inteligentne miasta, mobilność przyszłości
 • automatyzacja procesów i Przemysł 4.0
 • ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

Każdego roku uczelnia uruchamia nowe kierunki i specjalności. W roku akademickim 2019/2020 Politechnika Śląska uruchomiła nowe kierunki studiów Informatyka i Budownictwo w Katowicach, Cyberbezpieczeństwo na kierunku Informatyka Przemysłowa w Katowicach, Modelowanie komputerowe, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie.

Obecnie w piętnastu jednostkach – trzynastu wydziałach, dwóch instytutach – prowadzonych jest ponad 50 kierunków studiów i około 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Aktualnie uczelnia kształci ponad 18 tys. studentów, w tym prawie 15 tys. na studiach stacjonarnych. Politechnika Śląska oferuje studia I stopnia – inżynierskie i licencjackie, II stopnia – magisterskie, studia podyplomowe oraz kształcenie w szkole doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska”. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Uczelnia oferuje także bezpłatne studia w języku angielskim. Na studiach I stopnia prowadzonych jest 12 kierunków, a na studiach II stopnia 16 kierunków w języku angielskim. Nasi studenci mają także możliwość wyjazdu na stypendia do  ponad 200 uczelni na całym świecie!

Politechnika Śląska realizuje blisko 300 projektów finansowanych ze źródeł krajowych, funduszy strukturalnych oraz programów międzynarodowych. Dla wybitnie uzdolnionych studentów oferujemy wsparcie w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, w ramach Projektu pt. „Najlepsi z Najlepszych!” oraz możliwość ubiegania się o Stypendium Naukowe Narodowego Centrum Nauki.

<

Kierunki studiów

Oferta edukacyjna 2020/2021

 • Analityka biznesowa
 • Architektura
 • Architektura wnętrz
 • Automatyka i informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
 • Automatyka i robotyka
 • Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w j. angielskim)
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Energetyka (profil praktyczny)
 • Fizyka techniczna (profil praktyczny)
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Górnictwo i geologia
 • Informatyka
 • Informatyka (profil praktyczny)
 • Informatyka przemysłowa
 • Informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria materiałowa (profil praktyczny, studia dualne)
 • Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa
 • Inżynieria produkcji
 • Inżynieria środowiska
 • Lingwistyka stosowana (profil praktyczny)
 • Logistyka
 • Logistyka (profil praktyczny, studia dualne)
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny, studia dualne)
 • Mechatronika
 • Mechatronika (profil praktyczny, studia dualne)
 • Modelowanie komputerowe
 • Nanotechnologia
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (profil praktyczny)
 • Socjologia
 • Technologia chemiczna
 • Technologia i inżynieria chemiczna (w j. angielskim)
 • Technologie metali
 • Teleinformatyka
 • Transport
 • Transport kolejowy (profil praktyczny, studia dualne)
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie projektami

Rekrutacja

Zasady rekrutacji:

Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, a na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia. Wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażany jest w punktach, o przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych.
Aby zostać przyjętym na studia należy spełnić następujące warunki:

 • >>Zarejestrować się<<
 • Dokonać w wyznaczonym terminie opłaty rekrutacyjnej
 • Złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie oraz dostarczyć świadectwo lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęciu studiów

>>Szczegółowe informacje<<

Życie studenckie

Nie samą nauką…

Studia to znakomity czas na rozwijanie pasji, zainteresowań oraz na rozrywkę. Najbardziej wyczekiwanym przez studentów wydarzeniem są juwenalia Politechniki Śląskiej, czyli Igry.

W Gliwicach działa Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, a w nim największy klub studencki na Śląsku – „Spirala”. Na studentów czekają też Akademicki Teatr „Remont”, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej , Akademicki Zespół Muzyczny oraz Zespół Tańca „Dąbrowiacy”. Jest też Akademicki Klub Turystyczny „Watra”, Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie” oraz
Akademicki Klub Podwodny „Kalmar”.

Na Politechnice Śląskiej istnieje ponad 180 kół naukowych oraz 20 organizacji i agend studenckich. Niektóre koła naukowe są doceniane na arenie międzynarodowej za swoje ambitne, interdyscyplinarne projekty. Uczelnia ściśle współpracuje z wieloma polskimi i światowymi firmami, dzięki czemu nasi studenci mają szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

W rozwoju kompetencji studentów oraz ich przyszłej kariery zawodowej pomaga również Biuro Karier Studenckich oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Dzięki temu studenci mogą liczyć na pomoc w znalezieniu pracy, założeniu własnej firmy, a także w uzyskaniu informacji o praktykach, kursach i stażach.  Na uczelni regularnie organizowane są targi pracy, szkolenia i warsztaty, a także programy i konkursy promujące przedsiębiorczość akademicką.

Do dyspozycji oddajemy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną, laboratoria i profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną, która czuwa nad wysoką jakością nauczania, a także dostosowany do Waszych potrzeb kampus studencki ze znakomitym zapleczem kulturalnym i sportowym, z którego nasi studenci chętnie korzystają. Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, to siedziba samorządu studenckiego oraz wszystkich organizacji studenckich Politechniki Śląskiej. Na studentów czekają tam m.in. Akademicki Teatr „Remont”, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej oraz Akademicki Zespół Muzyczny. W „Mrowisku” znajduje się również teatralno-kinowa sala widowiskowa, w której regularnie organizowane są spektakle, koncerty, występy kabaretowe, festiwale muzyczne i filmowe oraz wiele innych wydarzeń, za każdym razem przyciągających liczną widownię.

Politechnika Śląska to także jedna z najbardziej usportowionych uczelni w kraju. Mamy 28 sekcji sportowych, takich jak koszykówka i siatkówka, sporty sztuk walki, curling, kolarstwo górskie i tenis stołowy.

Politechnika Śląska jest uczelnią wielokampusową, silnie osadzoną w regionie. Na studentów czeka trzynaście akademików. Jedenaście z nich znajduje się w Gliwicach, pozostałe ulokowane są w Katowicach i Zabrzu.

W politechnicznych akademikach dostępne są jedno-, dwu- i trzyosobowe pokoje o trzech standardach – zwykłym, podwyższonym i wysokim. W pobliżu domów studenckich znajduje się niedawno zmodernizowana stołówka studencka, a dojście na zajęcia zajmuje jedynie kilka minut.
Osoby, które na czas studiów stacjonarnych muszą zamieszkać poza domem, mogą co miesiąc otrzymać dodatkowe 250 zł zwiększające stypendium socjalne. Stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych w wysokości 700 zł, wspierają kieszeń studenta. W roku 2018/2019 stypendia Rektora wynoszą od 500 do 800 zł, zaś minimalne stypendium socjalne wynosi 250zł. Politechnika Śląska oferuje przyszłym studentom wiele programów wsparcia. Poza stypendiami prowadzimy np. programy przeznaczone dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Dla wszystkich, którzy lubią dreszczyk emocji i zdrową rywalizację uczelnia przygotowała konkurs „O Złoty indeks Politechniki Śląskiej”. Stawką w tym konkursie jest wstęp wolny na wybrany kierunek studiów. Wystarczy rozwiązać zadania z jednej z czterech dziedzin: chemii, fizyki, informatyki lub matematyki. Tym, którzy jeszcze lepiej chcą przygotować się do konkursowych zmagań, Politechnika Śląska oferują „złote warsztaty”, podczas których można zapoznać się z metodologią konkursu.

Najlepszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczynającym studia na Politechnice Śląskiej oferujemy program mentorski. Jego zadaniem jest rozwijanie potencjału intelektualnego studentów, przy jednoczesnym wspieraniu ich rozwoju osobistego oraz przygotowania do rozpoczęcia pracy. Studenci biorący udział w programie są objęci jego działaniami przez cały czas okres studiów I stopnia.

Politechnika Śląska to bez wątpienia uczelnia kształcąca ludzi sukcesu. Nasi absolwenci nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzone przez niezależne ośrodki badawcze. Politechnika Śląska zajmuje 5. Miejsce w Polsce w rankingu uczelni, których absolwenci zajmują stanowiska prezesów dużych firm (Rankingu „Rzeczpospolitej” 2020).

Serdecznie zapraszamy na Politechnikę Śląską !

Kontakt

 politechnika-slaska-akademicka.png  

Politechnika Śląska

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

tel. 32 237 19 69, 32 237 15 42

promocja@polsl.pl

www.rekrutacja.polsl.pl

Katalog kierunków