KierunkiStudiów.pl

Menu

Politechnika Śląska (PolSl)

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 19 69, 32 237 15 42

Strona www Email

O Uczelni

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju

Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie.

Misją Politechniki Śląskiej, jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego, jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Uczelnia przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej. Sąsiedztwo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w którą zainwestowano już ponad 20 miliardów zł i gdzie utworzono ponad 70 tys. miejsc pracy, powoduje, że śląska uczelnia ma dostęp do najnowszych i najlepiej wyposażonych laboratoriów technologii Przemysłu 4.0 .

Uczelnia zlokalizowana jest w centrum ponad 2 milionowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli. Główną siedzibą są Gliwice, miasto o ponad 760-letniej tradycji, ale uczelnia obecna jest także w Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Niewątpliwym atutem naszej lokalizacji jest położenie na skrzyżowaniu dwóch, ważnych, europejskich szlaków komunikacyjnych – autostrad A1 i A4 oraz sąsiedztwo Drogowej Trasy Średnicowej. Doskonała komunikacja, obiecujący rynek pracy oraz wysoki poziom nauczania to niewątpliwe atuty śląskiej uczelni.

Politechnika Śląska jako jedyna uczelnia na Śląsku znalazła się w prestiżowym gronie 10 polskich szkół wyższych, laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uczelni badawczej, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród uprawnionych do startu w konkursie 20 najlepszych uczelni w Polsce międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10, które w latach 2020-2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%. W tym gronie znalazła się Politechnika Śląska, która w ramach konkursu otrzyma łącznie blisko 245 000 000,00 zł w ciągu 7 lat.

Najmocniejszym atutem Politechniki Śląskiej jest potencjał uczelni realizowany przez rozwój badań naukowych, kadry oraz umiędzynarodowienie. Wszystkie te trzy składowe są rozwijane w obszarze sześciu priorytetowych obszarów badawczych:

 • onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna,
 • sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych,
 • materiały przyszłości,
 • inteligentne miasta, mobilność przyszłości
 • automatyzacja procesów i Przemysł 4.0
 • ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

Obecnie w piętnastu jednostkach – trzynastu wydziałach, dwóch instytutach – prowadzonych jest ponad 60 kierunków studiów i około 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Aktualnie uczelnia kształci ponad 18 tys. studentów, w tym prawie 15 tys. na studiach stacjonarnych. Politechnika Śląska oferuje studia I stopnia – inżynierskie i licencjackie, II stopnia – magisterskie, studia podyplomowe oraz kształcenie w szkole doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska”. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Uczelnia oferuje także bezpłatne studia w języku angielskim na prawie 30 kierunkach. Nasi studenci mają także możliwość wyjazdu na stypendia do ponad 250 uczelni na całym świecie!

Nowości w ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej na rok akademicki 2021/2022:

 1. Automatyka i robotyka przemysłowa
 2. Cognitive technologies
 3. General engineering
 4. Geodezja i kartografia
 5. Geoinformatyka i geologia środowiska
 6. Geoinżynieria i eksploatacja surowców
 7. Informatyka w systemach i układach elektronicznych
 8. Inżynieria i technologie materiałowe
 9. Inżynieria lotnicza i kosmiczna
 10. Inżynieria ogólna
 11. Inżynieria produkcji i zarządzania
 12. Mechanika i budowa maszyn energetycznych
 13. Mechatronika przemysłowa
 14. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
 15. Sustainable energy engineering

Politechnika Śląska realizuje blisko 300 projektów finansowanych ze źródeł krajowych, funduszy strukturalnych oraz programów międzynarodowych, m.in.: „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” - uczelnia pomaga w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności kół naukowych, „Diamentowy Grant” – studenci otrzymują pieniądze na realizację własnych badań, a także dostają realną szansę na przyspieszenie swojej kariery naukowej, „Stypendium Naukowe Narodowego Centrum Nauki” - studenci mogą włączyć się w realizację projektów badawczych oraz stworzyć lepsze warunki swojego rozwoju naukowego.

Nasi studenci mogą również uczestniczyć w projektach Project Based Learning (PBL). Poprzez aktywne zaangażowanie w rzeczywiste projekty trwające od kilku tygodni do semestru, rozwiązują rzeczywiste problemy, szukają odpowiedzi na angażujące i złożone pytania. Kształcenie oparte na projektach rozwija wiedzę merytoryczną, a także umiejętności krytycznego myślenia, uwalnia kreatywną energię wśród studentów i nauczycieli akademickich, uczy pracy zespołowej w grupach interdyscyplinarnych, często w kontakcie z partnerem z przemysłu lub z zagranicznej jednostki badawczej..

W Politechnice Śląskiej działa ponad 180 kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Projekty te mają pionierski charakter oraz budzą zainteresowanie mediów i inwestorów zewnętrznych.

 • Czworo studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej znalazło się w gronie laureatów 9. edycji ogólnopolskiego programu Diamentowy Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Studentki Politechniki Śląskiej zwyciężczyniami Międzynarodowego Konkursu „Re-connect” 2021 za projekt „ECO-MODULAR”.
 • Studentki Politechniki Śląskiej w niezwykłym projekcie – symulacji załogowej misji kosmicznej, przeprowadzonej w Habitacie LunAres (2021).
 • Doktorantka Politechniki Śląskiej wyróżniona w programie „Seeds For The Future” poświęconym nowoczesnym technologiom.
 • Studenckie Koło Naukowe Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH przygotowało prototyp mobilnego robota dezynfekującego. Projekt ma na celu wesprzeć zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
 • Studenci z koła naukowego Silesian Aerospace Technologies wygrali konkurs, zorganizowany przez wrocławską firmę SatRevolution, na opracowanie specjalistycznej aparatury pomiarowej, będącej wyposażeniem satelity. Eksperyment posłuży zbadaniu przestrzeni kosmicznej.
 • Studenckie Koło Naukowe Silesia Racing („SR”) realizuje projekt poświęcony rowerom tradycyjnym i elektrycznym, stanowiącym element eko- i elektromobilności. Rowery będą użytkowane w nowoczesnym indywidualnym transporcie miejskim.

Zdobywaj wiedzę u najlepszych, studiuj na Politechnice Śląskiej!

Kierunki studiów

>>INFORMATOR NA STUDIA 2022/2023<<

 1. Analityka biznesowa
 2. Architecture
 3. Architektura
 4. Architektura wnętrz (profil praktyczny)
 5. Automatic control and robotics
 6. Automatyka i informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
 7. Automatyka i robotyka
 8. Automatyka i robotyka przemysłowa
 9. Biomedical engineering
 10. Biotechnologia
 11. Biotechnology
 12. Budownictwo
 13. Chemia
 14. Civil engineering
 15. Cognitive technologies
 16. Control, electronic and information engineering
 17. Electrical engineering
 18. Elektronika i telekomunikacja
 19. Elektrotechnika
 20. Energetyka
 21. Energetyka (profil praktyczny)
 22. Fizyka techniczna (profil praktyczny)
 23. General engineering
 24. Geodezja i kartografia
 25. Geoinformatyka i geologia środowiska
 26. Geoinżynieria i eksploatacja surowców
 27. Gospodarka obiegu zamkniętego
 28. Industrial and engineering chemistry
 29. Informatics
 30. Informatyka
 31. Informatyka (profil praktyczny)
 32. Informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
 33. Informatyka w systemach i układach elektronicznych
 34. Inżynieria bezpieczeństwa
 35. Inżynieria biomedyczna
 36. Inżynieria i technologie materiałowe
 37. Inżynieria lotnicza i kosmiczna
 38. Inżynieria materiałowa
 39. Inżynieria materiałowa (studia dualne)
 40. Inżynieria ogólna
 41. Inżynieria produkcji i zarządzania
 42. Inżynieria środowiska
 43. Lingwistyka stosowana (profil praktyczny)
 44. Logistics
 45. Logistyka
 46. Management and production engineering
 47. Matematyka
 48. Materials engineering
 49. Mechanical engineering
 50. Mechanika i budowa maszyn
 51. Mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny, studia dualne)
 52. Mechanika i budowa maszyn energetycznych
 53. Mechatronics
 54. Mechatronika
 55. Mechatronika (studia dualne)
 56. Mechatronika przemysłowa
 57. Modelowanie komputerowe
 58. Power engineering
 59. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (profil praktyczny, studia jednolite magisterskie)
 60. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
 61. Socjologia
 62. Sustainable energy engineering
 63. Technologia chemiczna
 64. Teleinformatyka
 65. Transport
 66. Transport (in English)
 67. Transport kolejowy (profil praktyczny, studia dualne)
 68. Zarządzanie
 69. Zarządzanie i inżynieria produkcji
 70. Zarządzanie projektami

Rekrutacja

 

Zasady rekrutacji:

Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, a na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia. Wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażany jest w punktach, o przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych.
Aby zostać przyjętym na studia należy spełnić następujące warunki:

 • >>Zarejestrować się<<
 • Dokonać w wyznaczonym terminie opłaty rekrutacyjnej
 • Złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie oraz dostarczyć świadectwo lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęciu studiów

 

Życie studenckie

Nie samą nauką…

Studia to znakomity czas na rozwijanie pasji, zainteresowań oraz na rozrywkę. Najbardziej wyczekiwanym przez studentów wydarzeniem są juwenalia Politechniki Śląskiej, czyli Igry.

W Gliwicach działa Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, a w nim największy klub studencki na Śląsku – „Spirala”. W centrum regularnie odbywają się spektakle, koncerty, występy kabaretowa, festiwale muzyczne i filmowe, natomiast klub „Spirala” oferuje m.in. koncerty, wieczory kabaretowe, wieczorne audycje radiowe na żywo z muzyką z czarnych krążków czy giełdy płytowe. Na uczelni działają też Akademicki Teatr „Remont”, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, Akademicki Zespół Muzyczny oraz Zespół Tańca „Dąbrowiacy”. Jest też Akademicki Klub Turystyczny „Watra”, Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie” oraz Akademicki Klub Podwodny „Kalmar”. Na studentów czeka również Ośrodek Radia Studenckiego, telewizja akademicka Tv Polsl oraz Akademicki Klub Krótkofalowców.

Na Politechnice Śląskiej istnieje ponad 180 kół. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Projekty te mają pionierski charakter oraz budzą zainteresowanie mediów i inwestorów zewnętrznych.

 • Studenci z koła naukowego Silesian Aerospace Technologies wygrali konkurs, zorganizowany przez wrocławską firmę SatRevolution, na opracowanie specjalistycznej aparatury pomiarowej, będącej wyposażeniem satelity. Eksperyment posłuży zbadaniu przestrzeni kosmicznej.
 • Studenckie Koło Naukowe Silesia Racing („SR”) realizuje projekt poświęcony rowerom tradycyjnym i elektrycznym, stanowiącym element eko- i elektromobilności. Rowery będą użytkowane w nowoczesnym indywidualnym transporcie miejskim.
 • High Flyers na podium Droniady 2020! Międzywydziałowe Koło Naukowe High Flyers zajęło I miejsce w konkurencji „Korytarz życia” oraz II miejsce w klasyfikacji generalnej w VII edycji Droniady, organizowanej na terenie Aeroklubu Śląskiego w Katowicach.
 • Studenci z koła naukowego PolSl Racing zajęli pierwsze miejsce w zawodach Formula Students Netherlands 2019, w kategorii Acceleration. Załoga bolidu SW-02 „Quarado” odniosła też zwycięstwo w klasyfikacji generalnej zawodów Formula Student Andorra w Hiszpanii.

W rozwoju kompetencji studentów oraz ich przyszłej kariery zawodowej pomaga również Biuro Karier Studenckich oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Dzięki temu studenci mogą liczyć na pomoc w znalezieniu pracy, założeniu własnej firmy, a także w uzyskaniu informacji o praktykach, kursach i stażach.  Na uczelni regularnie organizowane są targi pracy, szkolenia i warsztaty, a także programy i konkursy promujące przedsiębiorczość akademicką.

W Gliwicach wszystkie budynki, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, akademiki, siedziby organizacji studenckich, kluby studenckie oraz bogato wyposażona baza sportowa położone są w dzielnicy akademickiej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przychodnia oraz duża stołówka.

Miasteczko akademickie Politechniki Śląskiej jest jednym z większych w kraju. Od lat dokładamy wszelkich starań, aby ulepszyć jego infrastrukturę. W ostatnim czasie Politechnika Śląska zakończyła dwa etapy termomodernizacji akademików. Prace odbyły się w pięciu budynkach: DS. Karolinka, DS. Karlik, DS. Elektron, DS. Strzecha i DS. Ondraszek zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Kujawskiej. W sumie Uczelnia posiada blisko 3 tys. miejsc noclegowych w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych o zróżnicowanym standardzie. Na terenie gliwickiego kampusu znajduje się aż 11 domów studenckich. Katowicki i zabrzański kampus mają po jednym.

Politechnika Śląska to także jedna z najbardziej usportowionych uczelni w kraju. Mamy 28 sekcji sportowych, takich jak koszykówka i siatkówka, sporty sztuk walki, curling, kolarstwo górskie i tenis stołowy.

Dla wszystkich, którzy lubią dreszczyk emocji i zdrową rywalizację uczelnia przygotowała konkurs „O Złoty indeks Politechniki Śląskiej”. Stawką w tym konkursie jest wstęp wolny na wybrany kierunek studiów. Wystarczy rozwiązać zadania z jednej z czterech dziedzin: chemii, fizyki, informatyki lub matematyki. Tym, którzy jeszcze lepiej chcą przygotować się do konkursowych zmagań, Politechnika Śląska oferują „złote warsztaty”, podczas których można zapoznać się z metodologią konkursu.

Najlepszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczynającym studia na Politechnice Śląskiej oferujemy program mentorski. Jego zadaniem jest rozwijanie potencjału intelektualnego studentów, przy jednoczesnym wspieraniu ich rozwoju osobistego oraz przygotowania do rozpoczęcia pracy. Studenci biorący udział w programie są objęci jego działaniami przez cały czas okres studiów I stopnia.

Politechnika Śląska to bez wątpienia uczelnia kształcąca ludzi sukcesu. Nasi absolwenci nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzone przez niezależne ośrodki badawcze. Politechnika Śląska zajmuje 5. Miejsce w Polsce w rankingu uczelni, których absolwenci zajmują stanowiska prezesów dużych firm (Rankingu „Rzeczpospolitej” 2020).

Serdecznie zapraszamy na Politechnikę Śląską !

Kontakt

 Politechnika Śląska

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

tel. 32 237 19 69, 32 237 15 42

promocja@polsl.pl

www.rekrutacja.polsl.pl

Katalog kierunków