KierunkiStudiów.pl

Menu

Politechnika Śląska w Gliwicach (PolSl)

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 19 87, 32 237 23 62, 32 237 11 81

Strona www Email

O Uczelni


polsl_budynek.jpg

Politechnika Śląska to uczelnia o ponad 70-letniej tradycji, będąca jedną z największych i najlepszych wyższych szkół technicznych w Polsce.

Na 18 wydziałach prowadzone są obecnie 54 kierunki studiów i blisko 200 specjalności, obejmujące cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na Politechnice Śląskiej można studiować administrację, socjologię i zarządzanie, a także filologię (angielską, francuską, hiszpańską, niemiecką i włoską) oraz pedagogikę. Dziewięć wydziałów, dwa kolegia i jedno centrum naukowo-dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały zlokalizowane są w Katowicach i dwa w Zabrzu. Oprócz tego uczelnia posiada dwie jednostki w Rybniku i – docelowo – w Sosnowcu, dzięki czemu obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego. Aktualnie Politechnika Śląska kształci 23 tys. studentów zarówno w systemie stacjonarnym – dziennym, jak i niestacjonarnym – zaocznym lub wieczorowym. Szkoła oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, III stopnia – doktoranckie oraz podyplomowe i kursy dokształcające. Na pięciu wydziałach Politechniki Śląskiej istnieje możliwość studiowania w języku angielskim. Ponadto uczelnia umożliwia zagraniczne wyjazdy stypendialne do ponad dwustu szkół wyższych na całym świecie.

Oferując bogatą ofertę dydaktyczną i wysoką jakość kształcenia Politechnika Śląska zatrudnia obecnie 1711 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Uczelnia należy do ścisłej czołówki polskich wyższych szkół technicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w niezależnych rankingach. Swoją silną pozycję potwierdza również dorobkiem naukowym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Wysoki poziom nauczania zapewniają szerokie kontakty Politechniki Śląskiej z wieloma środkami naukowymi w kraju i za granicą oraz badania naukowe realizowane z myślą o i we współpracy z przemysłem.

Do tej pory Politechnika Śląska wypromowała ponad 180 tysięcy inżynierów, nadała ponad 4,5 tysiąca tytułów doktorskich oraz 859 habilitacji. Absolwenci szkoły należącej do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych często zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w koncernach przemysłowych. Według raportu firmy Sedlak&Sedlak co 12. prezes w Polsce ukończył Politechnikę Śląską. Według zestawienia tej samej wywiadowi absolwenci Politechniki Śląskiej – w rok po ukończeniu studiów – zarabiają najwięcej spośród absolwentów wszystkich szkół wyższych woj. śląskiego. W rankingu tygodnika „Wprost” uczelnia znajduje się na czwartym miejscu wśród szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców, a w zestawieniu „Rzeczpospolitej” zajmuje drugie miejsce wśród uczelni kształcących kadrę menedżerską kraju. Silną pozycję placówki potwierdzają nie tylko wysokie miejsca w rankingach, ale także dorobek naukowy i dydaktyczny zatrudnionych w niej wybitnych specjalistów oraz liczne sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej.

Rekrutacja

Oferta edukacyjna


KIERUNKI STUDIÓW OFEROWANE PRZEZ POLITECHNIKĘ ŚLĄSKĄ
Architektura (S I i II, N II)
Architektura wnętrz (S I i II)
Automatyka i robotyka (S I i II, NZ I i II)
Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w jęz. angielskim, S I i II)
Biotechnologia (S I i II)
Elektronika i telekomunikacja (S I i II, NZ I i II)
Informatyka (S I i II, NZ I i II)
Teleinformatyka (S I i II)
Budownictwo (S I i II, NZ I i II)
Budownictwo
(w jęz. angielskim, S I i II)
Biotechnologia (S I i II)
Chemia (S I i II)
Inżynieria chemiczna i procesowa (S I i II)
Technologia chemiczna (S I i II, NZ II)
Technologia i inżynieria chemiczna (w jęz. angielskim, S I i II)
Elektronika i telekomunikacja (S I i II, NZ I i II)
Elektrotechnika (w jęz. polskim lub w jęz. angielskim, S I i II, NZ I i II, NW II)
Energetyka - profil praktyczny (S I, NZ I)
Informatyka (S I, NZ I)
Mechatronika (S I i II, NZ I i II)
Wydział Górnictwa i Geologii
Górnictwo i geologia (S I i II, NZ I i II)
Inżynieria bezpieczeństwa (S I i II, NZ I i II)
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Inżynieria biomedyczna (S I i II, NZ I i II)
Informatyka przemysłowa - profil ogólnoakademicki (S II, NW I i II)
Informatyka przemysłowa - profil praktyczny (S I)
Inżynieria materiałowa (S I i II, NW II)
Technologie metali (S I i II)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (S I i II, NZ I, NW II)
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 
Biotechnologia (w jęz. polskim lub angielskim, S I i II)
Energetyka (S I i II, NZ I i II)
Energetyka (w jęz. angielskim, S i i II)
Inżynieria bezpieczeństwa (S I i II)
Inżynieria środowiska (S I i II, NZ I i II)
Mechanika i budowa maszyn (S I i II)
Ochrona środowiska (S I i II)
Wydział Matematyki Stosowanej
Matematyka (S I i II, NZ I i II)
Informatyka (S I)
Automatyka i robotyka (w jęz. polskim lub angielskim, S I i II, NZ I i II)
Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach
(S I, NZ I)
Inżynieria materiałowa
(w jęz. polskim lub angielskim, S I i II, NZ I i II)
Mechanika i budowa maszyn
- profil ogólnoakademicki (S I i II, NZ I i II)
Mechanika i budowa maszyn
- profil praktyczny (studia dualne S I)
Mechatronika (w jęz. polskim lub angielskim, S I i II, NZ I i II)
Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
(w jęz. polskim lub angielskim, S I i II, NZ I i II)
Zarządzanie i inżynieria produkcji
(S I i II, NZ I i II)
Administracja (S I, NZ I)
Logistka
(S I i II, NZ I i II)
Socjologia
(S I i II, NZ I i II)
Zarządzanie
(S I i II, NZ I i II)
Zarządzanie i inżynieria produkcji
(S I i II, NZ I i II)
Wydział Transportu
Transport (S I i II, NZ I i II)
Filologia (S I, NZ I)
specjalności:
  • język angielski
  • język francuski
  • język hiszpański - NOWOŚĆ!
  • język niemiecki
  • język włoski
Kolegium Pedagogiczne
Pedagogika (S I, NZ I)
specjalności:
  • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną
  • pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
  • pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki
  • terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
Centrum Naukowo-Dydaktyczne Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku
Zarządzanie i inżynieria produkcji – profil praktyczny (S I, NZ I)
Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego
Transport kolejowy – profil praktyczny (S I, NZ I) – NOWOŚĆ!
Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Fizyka techniczna – profil praktyczny (S I) – NOWOŚĆ!
Legenda:
S – studia stacjonarne (dzienne)
NZ – studia niestacjonarne zaoczne
NW – studia niestacjonarne wieczorowe
I – studia pierwszego stopnia
II – studia drugiego stopnia

Życie studenckie


Na Politechnice Śląskiej prężnie działa Samorząd Studencki, który wspiera studentów radą i pomocą, jednocześnie organizując liczne imprezy, takie jak przeglądy kapel i kabaretów studenckich, bale okolicznościowe, rajdy, festiwale muzyczne i filmowe czy koncerty. Co roku w maju odbywają się w Gliwicach juwenalia Politechniki Śląskiej, czyli IGRY. Program trwającej blisko tydzień imprezy wypełniony jest licznymi koncertami, pokazami filmowymi, konkursami i wspólnym biesiadowaniem do białego rana. politechnika-slaska-silesian-greenpower.png

Na uczelni działa ponad sto kół naukowych, realizujących ambitne, często interdyscyplinarne, międzywydziałowe projekty. Do najbardziej znanych i utytułowanych – zarówno w kraju, jak i za granicą – należą Międzywydziałowe Koło Naukowe Bezzałogowych Obiektów Latających HIGH FLYERS oraz Silesian Greenpower – zespół zrzeszający studentów trzech wydziałów Politechniki Śląskiej, będących konstruktorami bolidów elektrycznych bijących rekordy prędkości na torach Formuły 1.

O pozanaukowy rozwój studentów dbają działające na uczelni organizacje i agendy studenckie oferujące wiele ciekawych inicjatyw – spotkań, imprez i konkursów tematycznych czy szkoleń. Studenci pragnący rozwijać swoje talenty artystyczne mogą przyłączyć się do Zespołu Tańca Politechniki Śląskiej „Dąbrowiacy”, Akademickiego Teatru „Remont”, chóru czy Akademickiego Zespołu Muzycznego.

Jednocześnie gliwicka uczelnia jest jedną z najbardziej usportowionych szkół wyższych w kraju. Jej studenci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i pasji w ponad 30 sekcjach sportowych prowadzonych przez nauczycieli Ośrodka Sportu.

miasteczko.jpgStudenci spoza Gliwic mogą liczyć na zakwaterowanie w jednym z 13 domów akademickich. Zlokalizowane w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu akademiki zajmują wysokie miejsca w rankingach domów studenckich. Łącznie dysponują 3500 miejscami w jedno-, dwu- i trzyosobowych pokojach o podwyższonym i wysokim standardzie. Do dyspozycji studentów pozostają dwie stołówki z Gliwicach, gdzie za niewielkie pieniądze można smacznie najeść się do syta. Studenci objęci ubezpieczeniem zdrowotnym mogą nieodpłatnie korzystać z opieki medycznej. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć natomiast na stypendia socjalne. Dla najpilniejszych przewidziane są stypendia rektora za najlepsze wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz za wysokie wyniki w sporcie. Dofinansowanie przewidziane jest również dla osób niepełnosprawnych, do potrzeb których Politechnika Śląska na bieżąco dostosowuje zarówno możliwości lokalowe, jak i ofertę edukacyjną. Studenci mogą korzystać m.in. z tablic interaktywnych, urządzeń do prezentacji grafiki dotykowej, a także z systemów, które pozwalają na bezprzewodową transmisję głosu wykładowcy bezpośrednio do odbiornika współpracującego ze słuchawkami lub aparatem słuchowym. Nie bez powodu Politechnika Śląska otrzymała bowiem wyróżnienie „Uczelnia przyjazna studentom” przyznawane przez Parlament Studentów RP.

Kontakt


 politechnika-slaska-akademicka.png  

Politechnika Śląska

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

tel. 32 237 19 87, 32 237 23 62, 32 237 11 81

rd1@polsl.pl

www.rekrutacja.polsl.pl


Katalog kierunków