KierunkiStudiów.pl

Menu

Politechnika Śląska w Gliwicach (PolSl)

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 19 87, 32 237 23 62, 32 237 11 81

Strona www Email

O Uczelni

polsl_budynek.jpg

Politechnika Śląska to uczelnia o ponad 70-letniej tradycji, będąca jedną z największych i najlepszych wyższych szkół technicznych w Polsce. W tegorocznym Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy uczelnia zajęła 4. miejsce w Polsce, a w klasyfikacji wyższych szkół technicznych wysoką 5. lokatę.

Na 15 wydziałach prowadzonych są obecnie blisko 60 kierunków studiów i prawie 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na Politechnice Śląskiej można studiować administrację, analitykę biznesową, socjologię i zarządzanie, w tym zarządzanie projektami, a także filologię (angielską, francuską, hiszpańską, niemiecką i włoską) oraz pedagogikę. Dziewięć wydziałów, kolegium i centrum naukowo-dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały zlokalizowane są w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego. Aktualnie Politechnika Śląska kształci 21,5 tys. studentów zarówno w systemie stacjonarnym – dziennym, jak i niestacjonarnym – zaocznym lub wieczorowym. Szkoła oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, III stopnia – doktoranckie oraz podyplomowe i kursy dokształcające, a także bezpłatne studia w języku angielskim na 11 kierunkach. Ponadto uczelnia umożliwia zagraniczne wyjazdy stypendialne do ponad dwustu szkół wyższych na całym świecie.

Oferując bogatą ofertę dydaktyczną i wysoką jakość kształcenia Politechnika Śląska zatrudnia obecnie 1744 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Uczelnia należy do ścisłej czołówki polskich wyższych szkół technicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w niezależnych rankingach. Swoją silną pozycję potwierdza również dorobkiem naukowym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Wysoki poziom nauczania zapewniają szerokie kontakty Politechniki Śląskiej z wieloma środkami naukowymi w kraju i za granicą oraz badania naukowe realizowane z myślą o i we współpracy z przemysłem.

Do tej pory Politechnika Śląska wypromowała blisko 190 tysięcy inżynierów, nadała ponad 4,6 tysiąca tytułów doktorskich oraz blisko 900 habilitacji. Absolwenci szkoły należącej do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych często zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w koncernach przemysłowych. Według raportu firmy Sedlak&Sedlak co 12. prezes w Polsce ukończył Politechnikę Śląską. Według zestawienia tej samej wywiadowi absolwenci Politechniki Śląskiej – w rok po ukończeniu studiów – zarabiają najwięcej spośród absolwentów wszystkich szkół wyższych woj. śląskiego. W rankingu tygodnika „Wprost” uczelnia znajduje się na czwartym miejscu wśród szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców, a w zestawieniu „Rzeczpospolitej” zajmuje czwarte miejsce wśród uczelni kształcących kadrę menedżerską kraju. W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy Politechnika Śląska znalazła się na pierwszym miejscu wśród śląskich uczelni w kategorii absolwent na rynku pracy, gdzie brane były pod uwagę preferencje pracodawców i ekonomiczne losy absolwentów, mierzone wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźnikami ich zatrudnienia.

Dołącz do nas – najlepszym kandydatom na studia oferujemy opiekę mentorską w ramach programu „Rozwiń skrzydła”

Rekrutacja

Oferta edukacyjna

KIERUNKI STUDIÓW OFEROWANE PRZEZ POLITECHNIKĘ ŚLĄSKĄ 2017/2018
Architektura (S I i II, N II)
Architektura wnętrz – profil praktyczny (S I i II)
Automatyka i robotyka (S I i II, NZ I i II)
Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w jęz. angielskim) (S I i II)
Biotechnologia (S I i II)
Elektronika i telekomunikacja (S I i II, NZ I i II)
Informatyka (S I i II, NZ I i II)
Teleinformatyka (S I i II)
Budownictwo (S I i II, NZ I i II)
Budownictwo (w jęz. angielskim) (S I i II)
Budownictw podziemne (S I, NZ I) NOWOŚĆ!
Biotechnologia (S I i II)
Chemia (S I i II)
Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa (S I) NOWOŚĆ!
Technologia chemiczna (S I i II, NZ II)
Technologia i inżynieria chemiczna (w jęz. angielskim) (S I i II)
Elektronika i telekomunikacja (S I i II, NZ I i II)
Elektrotechnika (S I i II, NZ I i II)
Elektrotechnika (w jęz. angielskim) (S I i II, NZ I i II)
Energetyka – profil praktyczny (S I, NZ I)
Informatyka (S I, NZ I)
Mechatronika (S I i II, NZ I i II)
Wydział Górnictwa i Geologii
Automatyka i informatyka przemysłowa – profil praktyczny (S I, NZ I) NOWOŚĆ!
Gospodarka surowcami mineralnymi (S I i II, NZ I i II) NOWOŚĆ!
Górnictwo i geologia (S I i II, NZ I i II)
Inżynieria bezpieczeństwa (S I i II, NZ I i II)
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Inżynieria biomedyczna (S I i II, NZ I i II)
Informatyka przemysłowa – profil ogólnoakademicki (NW I, S II, NW II)
Informatyka przemysłowa – profil praktyczny (SI)
Inżynieria materiałowa (S I i II, NW II)
Inżynieria produkcji (S I, NZ I) NOWOŚĆ!
Technologie metali (S I i II)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (S I i II, NZ I, NW II)
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 
Biotechnologia (S I, S II – w jęz. polskim lub angielskim)
Energetyka (S I i II, NZ I i II)
Energetyka (w jęz. angielskim) (S I i II)
Inżynieria bezpieczeństwa (S I i II)
Inżynieria środowiska (S I i II, NZ I i II)
Mechanika i budowa maszyn (S I i II)
Monitoring i zarządzanie środowiskiem (S I) NOWOŚĆ!
Wydział Matematyki Stosowanej
Matematyka (S I i II, NZ I i II)
Informatyka – profil praktyczny (S I, NZ I)
Automatyka i robotyka (S I i II, NZ I i II – w jęz. polskim lub angielskim)
Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (S I, NZ I)
Inżynieria materiałowa (S I i II, NZ I i II – w jęz. polskim lub angielskim)
Mechanika i budowa maszyn – profil ogólnoakademicki (S I i II, NZ I i II – w jęz. polskim lub angielskim)
Mechanika i budowa maszyn – profil praktyczny, studia dualne (S I)
Mechatronika (S I i II, NZ I i II – w jęz. polskim lub angielskim)
Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych (S I i II, NZ I i II – w jęz. polskim lub angielskim)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (S I i II, NZ I i II)
Administracja (S I, NZ I)
Analityka biznesowa (S I, NZ I) NOWOŚĆ!
Logistyka (S I i II, NZ I i II)
Socjologia (S I i II, NZ I i II)
Zarządzanie (S I i II, NZ I i II)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (S I i II, NZ I i II)
Zarządzanie projektami (S I i II, NZ I i II) NOWOŚĆ!
Wydział Transportu
Transport (S I i II, NZ I i II)
Transport kolejowy – profil praktyczny (SI, NZ I)

Filologia (S I, NZ I)

specjalności:

  • język angielski
  • język francuski
  • język hiszpański
  • język niemiecki
  • język włoski

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną (S I i II, NZ I i II)

Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) (S I, NZ I)

Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki (S I, NZ I)

Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (S I, NZ I)

Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji (S II, NZ II)

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Fizyka techniczna – profil praktyczny (S I)

Legenda:
S – studia stacjonarne (dzienne)
NZ – studia niestacjonarne zaoczne
NW – studia niestacjonarne wieczorowe
I – studia pierwszego stopnia
II – studia drugiego stopnia

* studia zostaną uruchomione po uzyskaniu uprawnienia na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Życie studenckie

Na Politechnice Śląskiej prężnie działa Samorząd Studencki, który wspiera studentów radą i pomocą, jednocześnie organizując liczne imprezy, takie jak przeglądy kapel i kabaretów studenckich, bale okolicznościowe, rajdy, festiwale muzyczne i filmowe czy koncerty. Co roku w maju odbywają się w Gliwicach juwenalia Politechniki Śląskiej, czyli IGRY. Program trwającej blisko tydzień imprezy wypełniony jest licznymi koncertami, pokazami filmowymi, konkursami i wspólnym biesiadowaniem do białego rana.

Na uczelni działa ponad sto kół naukowych, realizujących ambitne, często interdyscyplinarne, międzywydziałowe projekty. Do najbardziej znanych i utytułowanych – zarówno w kraju, jak i za granicą – należą Międzywydziałowe Koło Naukowe Bezzałogowych Obiektów Latających HIGH FLYERS oraz Silesian Greenpower – zespół zrzeszający studentów trzech wydziałów Politechniki Śląskiej, będących konstruktorami bolidów elektrycznych bijących rekordy prędkości na torach Formuły 1.

politechnika-slaska-silesian-greenpower.png

O pozanaukowy rozwój studentów dbają działające na uczelni organizacje i agendy studenckie oferujące wiele ciekawych inicjatyw – spotkań, imprez i konkursów tematycznych czy szkoleń. Studenci pragnący rozwijać swoje talenty artystyczne mogą przyłączyć się do Zespołu Tańca Politechniki Śląskiej „Dąbrowiacy”, Akademickiego Teatru „Remont”, chóru czy Akademickiego Zespołu Muzycznego.

Jednocześnie gliwicka uczelnia jest jedną z najbardziej usportowionych szkół wyższych w kraju. Jej studenci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i pasji w ponad 30 sekcjach sportowych prowadzonych przez nauczycieli Ośrodka Sportu.

Studenci spoza Gliwic mogą liczyć na zakwaterowanie w jednym z 13 domów akademickich. Zlokalizowane w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu akademiki zajmują wysokie miejsca w rankingach domów studenckich. Łącznie dysponują 3500 miejscami w jedno-, dwu- i trzyosobowych pokojach o podwyższonym i wysokim standardzie. Do dyspozycji studentów pozostają dwie stołówki z Gliwicach, gdzie za niewielkie pieniądze można smacznie najeść się do syta. Studenci objęci ubezpieczeniem zdrowotnym mogą nieodpłatnie korzystać z opieki medycznej. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć natomiast na stypendia socjalne. Dla najpilniejszych przewidziane są stypendia rektora za najlepsze wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz za wysokie wyniki w sporcie. Dofinansowanie przewidziane jest również dla osób niepełnosprawnych, do potrzeb których Politechnika Śląska na bieżąco dostosowuje zarówno możliwości lokalowe, jak i ofertę edukacyjną. Studenci mogą korzystać m.in. z tablic interaktywnych, urządzeń do prezentacji grafiki dotykowej, a także z systemów, które pozwalają na bezprzewodową transmisję głosu wykładowcy bezpośrednio do odbiornika współpracującego ze słuchawkami lub aparatem słuchowym. Nie bez powodu Politechnika Śląska otrzymała bowiem wyróżnienie „Uczelnia przyjazna studentom” przyznawane przez Parlament Studentów RP.

miasteczko.jpg

Kontakt


 politechnika-slaska-akademicka.png  

Politechnika Śląska

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

tel. 32 237 19 87, 32 237 23 62, 32 237 11 81

rd1@polsl.pl

www.rekrutacja.polsl.pl


Katalog kierunków