KierunkiStudiów.pl

Menu

Politechnika Śląska w Gliwicach (PolSl)

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 19 69, 32 237 15 42

Strona www Email

O Uczelni

Politechnika Śląska to 4. najlepsza uczelnia techniczna w Polsce i 9.wśród wszystkich krajowych szkół akademickich. W tym roku nasza uczelnia zanotowała największy skok w rankingu Szkół Wyższych organizowanym przez Fundację Perspektywy i otrzymała nagrodę specjalną AWANS 2018!

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w województwie śląskim i jedna z największych w kraju. Ten nowoczesny uniwersytet techniczny stawia na innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, a realnym wsparciem procesu dydaktycznego jest intensywna współpraca z przemysłem, której efektem jest między innymi uruchomienie kształcenia dualnego. Sąsiedztwo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w którą zainwestowano już ponad 20 miliardów zł i gdzie utworzono ponad 70 tys. miejsc pracy, powoduje, że śląska uczelnia ma dostęp do najnowszych i najlepiej wyposażonych laboratoriów technologii Przemysłu 4.0 .

Politechnika Śląska zlokalizowana jest w centrum ponad 2 milionowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli. Główną siedzibą są Gliwice, miasto o ponad 760-letniej tradycji, ale uczelnia obecna jest także w Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Niewątpliwym atutem naszej lokalizacji jest położenie na skrzyżowaniu dwóch, ważnych, europejskich szlaków komunikacyjnych – autostrad A1 i A4 oraz sąsiedztwo Drogowej Trasy Średnicowej. Doskonała komunikacja, obiecujący rynek pracy oraz wysoki poziom nauczania to niewątpliwe atuty śląskiej uczelni.
Każdego roku uczelnia uruchamia nowe kierunki i specjalności. W roku akademickim 2018/2019 Politechnika Śląska planuje miedzy innymi uruchomienie 5.nowych kierunków studiów w języku angielskim: architektura, informatyka, biotechnologia, logistyka (od semestru letniego) oraz mechanika i budowa maszyn.

Obecnie w piętnastu jednostkach – trzynastu wydziałach, kolegium i instytucie – prowadzonych jest ponad 50 kierunków studiów i około 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Aktualnie uczelnia kształci ponad 20 tys. studentów, w tym prawie 15 tys. na studiach stacjonarnych. Politechnika Śląska oferuje stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie i licencjackie, II stopnia – magisterskie, III stopnia – doktoranckie, a także studia podyplomowe. Uczelnia oferuje także bezpłatne studia w języku angielskim. Na studiach I stopnia prowadzonych jest 13 kierunków a na studiach II stopnia 16 kierunków w języku angielskim. Nasi studenci mają także możliwość wyjazdu na stypendia do ponad 200 uczelni na całym świecie!

Działalność naukowa i badawczo-rozwojowa wydziałów Politechniki Śląskiej została oceniona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w październiku 2017 r. W ocenie brano pod uwagę między innymi osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy oraz praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej. Ostatecznie jeden z naszych wydziałów otrzymał najwyższą kategorię naukową, 10 wydziałów - kategorię A, a 3 posiadają kategorię B.

Oferta edukacyjna

KIERUNKI STUDIÓW OFEROWANE PRZEZ POLITECHNIKĘ ŚLĄSKĄ 2018/2019
Architektura (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, N II)
Architektura wnętrz – profil praktyczny (S I i II)
Automatyka i robotyka (S I i II)
Makrokierunek (w języku angielskim) Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (S I i II)
Biotechnologia (S I i II)
Elektronika i telekomunikacja (S I i II, NZ I i II)
Informatyka (S I i II, NZ I i II)
Teleinformatyka (S I i II)
Budownictwo (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II) 
Budownictwo podziemne (S I, NZ I)
Biotechnologia (S I i II)
Chemia (S I i II)
Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa (S I)
Technologia chemiczna (S I i II, NZ II)
Technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim) (S I i II)
Elektronika i telekomunikacja (S I i II, NZ I i II)
Elektrotechnika (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II)
Energetyka – profil praktyczny (S I, NZ I)
Informatyka (S I, NZ I)
Mechatronika (S I i II, NZ I i II)
Wydział Górnictwa i Geologii
Automatyka i informatyka przemysłowa – profil praktyczny (S I, NZ I)
Gospodarka surowcami mineralnymi (S I i II, NZ I i II)
Górnictwo i geologia (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NZ I i II)
Inżynieria bezpieczeństwa (S I i II, NZ I i II)
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Inżynieria biomedyczna (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II)
Informatyka przemysłowa (S II, NZ I i II)
Informatyka przemysłowa – profil praktyczny (SI)
Inżynieria materiałowa (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NW II)
Inżynieria produkcji (S I, NZ I)
Technologie metali (S II)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (S II, NZ I i II)
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 
Biotechnologia (w języku polskim lub angielskim)(S I i II)
Energetyka (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II)
Gospodarka Obiegu Zamkniętego(S I)
Inżynieria bezpieczeństwa (S I i II)
Inżynieria środowiska (S I i II, NZ I i II)
Mechanika i budowa maszyn (w języku polskim lub angielskim)(S I i II)
Wydział Matematyki Stosowanej
Matematyka (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NZ I i II)
Informatyka – profil praktyczny (S I, NZ I)
Automatyka i robotyka (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II)
Inżynieria materiałowa (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II)
Mechanika i budowa maszyn (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II)
Mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny) - studia dualne(S I i II)
Mechatronika (w języku polskim lub angielskim)(S I i II)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (S I, NZ I i II)
Analityka biznesowa (S I, NZ I)
Logistyka (S I i II, NZ I i II)
Socjologia (S I i II, NZ I i II)
Zarządzanie (S I i II, NZ I i II)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II)
Zarządzanie projektami (S I i II, NZ I i II)
Wydział Transportu
Transport (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II)
Transport kolejowy (profil praktyczny) (SI, NZ I)
Filologia – język angielski (S I, NZ I)
Filologia – języka hiszpański (S I, NZ I)
Filologia – język niemiecki (S I, NZ I)
Pedagogika (S I i II, NZ I i II)
Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Fizyka techniczna – profil praktyczny (S I)

Legenda:
S – studia stacjonarne (dzienne)
NZ – studia niestacjonarne zaoczne
I – studia pierwszego stopnia
II – studia drugiego stopnia

Rekrutacja

Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, a na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia. Wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażany jest w punktach, o przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych.

Aby zostać przyjętym na studia należy spełnić następujące warunki:

  • Zarejestrować się
  • Dokonać w wyznaczonym terminie opłaty rekrutacyjnej
  • Złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie oraz dostarczyć świadectwo lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęciu studiów

>>Szczegółowe informacje<<

Życie studenckie

Nie samą nauką…

Studia to znakomity czas na rozwijanie pasji, zainteresowań oraz na rozrywkę. Najbardziej wyczekiwanym przez studentów wydarzeniem są juwenalia Politechniki Śląskiej, czyli Igry.

W Gliwicach działa Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, a w nim największy klub studencki na Śląsku – „Spirala”. Na studentów czekają też Akademicki Teatr „Remont”, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej , Akademicki Zespół Muzyczny oraz Zespół Tańca „Dąbrowiacy”. Jest też Akademicki Klub Turystyczny „Watra”, Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie” oraz Akademicki Klub Podwodny „Kalmar”.

Na Politechnice Śląskiej istnieje prawie 170 kół naukowych oraz 20 organizacji i agend studenckich.

W rozwoju kompetencji studentów oraz ich przyszłej kariery zawodowej pomaga Biuro Karier Studenckich oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Na uczelni regularnie organizowane są targi pracy, szkolenia i warsztaty, a także programy i konkursy promujące przedsiębiorczość akademicką.

 

Do dyspozycji oddajemy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną, laboratoria i profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną, która czuwa nad wysoką jakością nauczania, a także dostosowany do Waszych potrzeb kampus studencki ze znakomitym zapleczem kulturalnym i sportowym, z którego nasi studenci chętnie korzystają. Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, to siedziba samorządu studenckiego oraz wszystkich organizacji studenckich Politechniki Śląskiej. Na studentów czekają tam m.in. Akademicki Teatr „Remont”, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej oraz Akademicki Zespół Muzyczny. W „Mrowisku” znajduje się również teatralno-kinowa sala widowiskowa, w której regularnie organizowane są spektakle, koncerty, występy kabaretowe, festiwale muzyczne i filmowe oraz wiele innych wydarzeń, za każdym razem przyciągających liczną widownię.

Politechnika Śląska to także jedna z najbardziej usportowionych uczelni w kraju. Mamy prawie 30 sekcji sportowych, takich jak koszykówka i siatkówka, sporty sztuk walki, curling, kolarstwo górskie i tenis stołowy.

Politechnika Śląska jest uczelnią wielokampusową, silnie osadzoną w regionie. Na studentów czeka trzynaście akademików. Jedenaście z nich znajduje się w Gliwicach, pozostałe ulokowane są w Katowicach i Zabrzu.

W politechnicznych akademikach dostępne są jedno-, dwu- i trzyosobowe pokoje o trzech standardach – zwykłym, podwyższonym i wysokim. W pobliżu domów studenckich znajduje się niedawno zmodernizowana stołówka studencka, a dojście na zajęcia zajmuje jedynie kilka minut.

Osoby, które na czas studiów stacjonarnych muszą zamieszkać poza domem, mogą co miesiąc otrzymać dodatkowe 250 zł zwiększające stypendium socjalne. Stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych w wysokości 700 zł, wspierają kieszeń studenta. W roku 2017/2018 stypendia Rektora wynoszą od 500 do 800 zł, zaś minimalne stypendium socjalne wynosi 250 zł.
Politechnika Śląska oferuje przyszłym studentom wiele programów wsparcia .Poza stypendiami prowadzimy np. programy przeznaczone dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.

 

Najlepszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczynającym studia na Politechnice Śląskiej oferujemy program mentorski. Jego zadaniem jest rozwijanie potencjału intelektualnego studentów, przy jednoczesnym wspieraniu ich rozwoju osobistego oraz przygotowania do rozpoczęcia pracy. Studenci biorący udział w programie są objęci jego działaniami przez cały czas okres studiów I stopnia.

Nie od dziś wiadomo, że nauka się opłaca! Najlepsi maturzyści mają szansę dostać się na wymarzony kierunek studiów bez postępowania rekrutacyjnego. Wystarczy wziąć udział w konkursie „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. Dwuetapowy konkurs prowadzony jest w czterech dziedzinach: chemia, fizyka, informatyka i matematyka.

Politechnika Śląska to bez wątpienia uczelnia kształcąca ludzi sukcesu. Świadczą o tym liczne rankingi. Z raportu przeprowadzonego przez firmę Sedlak&Sedlak wynika, że co dwunasty prezes w naszym kraju ukończył studia właśnie na naszej uczelni, zaś absolwenci Politechniki Śląskiej zarabiają najwięcej spośród absolwentów wszystkich szkół wyższych w województwie śląskim.

Na Politechnice Śląskiej prężnie działają Biuro Karier Studenckich oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Dzięki temu studenci mogą liczyć na pomoc w znalezieniu pracy, założeniu własnej firmy, a także w uzyskaniu informacji o praktykach, kursach i stażach. Na uczelni regularnie organizowane są targi pracy, liczne szkolenia i warsztaty, a także programy promujące przedsiębiorczość akademicką. Na Politechnice Śląskiej funkcjonuje również 20 organizacji i agend studenckich (AEGEE, BEST, IAESTE i inne), oferujących wiele ciekawych wydarzeń, spotkań, konkursów czy szkoleń.

Serdecznie zapraszamy na Politechnikę Śląską !

Kontakt

 politechnika-slaska-akademicka.png  

Politechnika Śląska

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

tel. 32 237 19 69, 32 237 15 42

promocja@polsl.pl

www.rekrutacja.polsl.pl

Katalog kierunków