KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 552 40 41, 22 552 40 42

Informacje


Oferta dydaktyczna

Andragogika
(I)
Archeologia
(I, II)
Artes Liberales
(I, II)
Astronomia
(I, II)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(I, II)
Bioetyka
(II)
Bioinformatyka i biologia systemów
(I, II)
Biologia
(I, II)
Biotechnologia
(I, II)
Chemia
(I, II)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
(I, II)
Dziennikarstwo i nauka o komunikowaniu
(II)
Ekonomia
(I, II)
Energetyka i chemia jądrowa
(I, II)
Etnologia i antropologia kulturowa
(I, II)
Europeistyka - studia europejskie
(I, II)
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
(I, II)
Filologia:
 • filologia angielska (I, II)
 • filologia bałtycka (I, II)
 • filologia białoruska (I, II)
 • filologia iberyjska (II)
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (I, II)
 • Filologia nowogrecka (I)
 • Filologia romańska (I, II)
 • Filologia rosyjska (I, II)
 • Filologia ugrofińska (język fiński, język węgierski) (I, II)
 • Filologia włoska (I, II)
Filologia polska (I, II)
Filozofia
(I, II)
Finanse, inwestycje i rachunkowość
(I, II)
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
(I, II)
Fizyka
(I, II)
Geofizyka w geologii
(I)
Geografia
(I, II)
Geologia
(I, II)
Geologia stosowana
(I)
Germanistyka
(I, II)
Gospodarka przestrzenna
(I, II)
Historia
(I, II)
Historia sztuki
(I, II)
Iberystyka
(I)
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
(I, II)
Informatyka
(I, II)
Informatyka i ekonometria
(I, II)
Inżynieria nanostruktur
(I, II)
Kognitywistyka
(I)
Kryminologia
(II)
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
(I, II)
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
(I, II)
Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów
(I, II)
Lingwistyka stosowana
(I, II)
Logistyka mediów
(I)
Logopedia ogólna i kliniczna
(I)
Matematyka
(I, II)
Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
(I)
Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
(I)
Muzykologia
(I, II)
Nauczanie języka angielskiego
(I)
Nauczanie języka francuskiego
(I)
Nauczanie języka niemieckiego
(I)
Nauczanie języków obcych
(I)
Nauki o rodzinie
(II)
Ochrona środowiska
(I, II)
Oreintalistyka:
 • Afrykanistyka (I, II)
 • Arabistyka (I, II)
 • Indologia (I, II)
 • Iranistyka (I, II)
 • Japonistyka (I, II)
 • Koreanistyka (I, II)
 • Mongolistyka i tybetologia (I, II)
 • Sinologia (I, II)
 • Turkologia (I, II)
Pedagogika (II)
Pedagogika małego dziecka
(I)
Pedagogika nauczycielska
(II)
Pedagogika specjalna i edukacja społeczna
(I)
Pedagogika społeczno - wychowawcza
(I)
Politologia
(I, II)
Polityka społeczna
(I, II)
Praca socjalna
(I)
Prawo
(MJ)
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
(I, II)
Psychologia
(MJ)
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
(I, II)
Slawistyka
(I, II)
Socjologia
(I, II)
Socjologia stosowana i antropologia społeczna
(I, II)
Stosunki międzynarodowe
(I, II)
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią: Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
(I, II)   
Studia euroazjatyckie
(II)
Studia filologiczno - kulturoznawcze
(I, II)
Studia międzyobszarowe MISH
(MJ, I, II)
Studia międzyobszarowe MISMaP
(MJ, I, II)
Studia amerykanistyczne: kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych
(I, II)
Studia wschodnie
(I, II)
Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim
(I, II)
Zarządzanie
(I, II)
Zarządzanie międzynarodowe
(II)
Zarządzanie środowiskiem
(II)
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie
(I, II)

Katalog kierunków