KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
tel. 61 829 43 75

Informacje

Oferta dydaktyczna

administracja (I, II)
akustyka (I, II)
analityka żywności (I)
aplikacje Internetu Rzeczy (I)
archeologia  (I, II)
astronomia (I, II)
bałkanistyka (I, II)
bezpieczeństwo narodowe (I, II)
biofizyka (I, II)
bioinformatyka (I, II)
biologia (I, II)
biotechnologia (I, II)
chemia (I, II)
chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia (II)
dialog i doradztwo społeczne (I)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I, II)
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I, II)
etnologia (I, II)
filmoznawstwo i kultura mediów (I, II)
filologia (I, II)
filologia angielska (I, II)
filologia angielska z pedagogiką (I)
filologia polska (I, II)
filologia polska jako obca (I)
filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (II)
filozofia (I, II)
fizyka (I, II)
fizyka medyczna (I, II)
geodezja i kartografia (I)
geografia (I, II)
geoinformacja (I, II)
geologia (I, II)
gospodarka przestrzenna (I, II)
gospodarka wodna (I, II)
historia (I, II)
historia sztuki (I, II)
humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (I)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (I)
informatyka (I, II)
kierunek prawno-ekonomiczny (I)
kognitywistyka (I)
komunikacja europejska (I, II)
kulturoznawstwo (I, II)
latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie (I)
matematyka (I, II)
media interaktywne i widowiska (II)
międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS) (I, II)
muzykologia (I, II)
nauczanie matematyki i informatyki (I, II)
neurobiologia (II)
ochrona dóbr kultury (I, II)
oOchrona środowiska (I, II)
optometria (II)
pedagogika (I, II)
pedagogika specjalna (I, II)
polacy i Niemcy w Europie (II)
politologia (I, II)
polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (I)
polonistyka w kontekstach kultury (II)
praca socjalna (I, II)
prawo (MJ)
prawo europejskie (I, II)
projektowanie kultury (I)
psychologia (MJ)
reżyseria dźwięku (I)
socjologia (I, II)
stosunki międzynarodowe (I, II)
technologie komputerowe (I)
teologia (MJ)
turystyka i rekreacja (I, II)
wiedza o teatrze (I)
wschodoznawstwo (I, II)
zarządzanie (I, II)
zarządzanie państwem (I)
zarządzanie środowiskiem (I)

Katalog kierunków