KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
tel. 17 872 10 00

Informacje


Oferta dydaktyczna

administracja (I)
archeologia (I, II)
architektura krajobrazu (I, II)
biologia (I, II)
biotechnologia
dietetyka (I)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I, II)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej (I, II)
edukacja techniczo-informatyczna (I, II)
ekonomia (I, II)
europeistyka (I, II)
filologia

  • angielska (I, II)
  • germańska (I, II)
  • rosyjska (I, II)
filologia polska (I, II)
filozofia (I, II)
fizjoterapia (I)
fizyka (I, II)
fizyka techniczna (I, II)
grafika (I, II)
historia (I, II)
informatyka (I, II)
inżynieria bezpieczeństwa (I)
inżynieria materiałowa (I)
kulturoznawstwo (I, II)
matematyka (I, II)
mechatronika (I)
nauki o rodzinie (I)
ochrona środowiska (I, II)
pedagogika (I, II)
pielęgniarstwo (I, II)
politologia (I, II)
położnictwo (I, II)
praca socjalna (I)
prawo (MJ)
ratownictwo medyczne (I)
rolnictwo (I, II)
socjologia (I, II)
technologia żywności i żywienie człowieka (I, II)
turystyka i rekreacja (I, II)
wychowanie fizyczne (I, II)
zdrowie publiczne (I, II)

Katalog kierunków