KierunkiStudiów.pl

Menu

Politechnika Białostocka

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
tel. 85 746 90 00 do 09, fax 85 746 90 15

Informacje


Oferta dydaktyczna
architektura i urbanistyka (I, II)
architektura krajobrazu
(I, II)
architektura wnętrz
(I, II)
automatyka i robotyka
(I, II)
biotechnologia
(I)
budownictwo
(I, II)
edukacja techniczno-informatyczna
(I)
elektronika i telekomunikacja
(I, II)
elektrotechnika
(I, II)
energetyka
(I)
gospodarka przestrzenna
(I, II)
grafika
(I)
informatyka
(I, II)
inżynieria biomedyczna
(I, II)
inżynieria środowiska
(I, II)
leśnictwo
(I) (Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce)
logistyka
(I)
matematyka
(I, II)
mechanika i budowa maszyn
(I, II)
ochrona środowiska
(I, II)
politologia
(I)
technika rolnicza i leśna
(I)
turystyka i rekreacja
(I, II)
zarządzanie
(I, II)
zarządzanie i inżynieria produkcji
(I, II)

Katalog kierunków