KierunkiStudiów.pl

Menu

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel. 34 361 07 26, 34 325 02 81, fax 34 361 23 85

Strona www Email

Zasady rekrutacji 2017/2018

O Uczelni

 

Politechnika Częstochowska jest uczelnią z ponad 65-letnią tradycją, najstarszą i największą w regionie.

panorama_nowa.jpg

Posiada 6 Wydziałów:

Politechnika Częstochowska jest nowoczesną i dobrze wyposażoną Uczelnią posiadającą bogatą ofertę dydaktyczną i wysoki poziom kształcenia. Politechnika Częstochowska nie tylko kształci kadrę inżynierską, jej działania to również ważny czynnik wspomagający rozwój miasta i regionu, dzięki potencjałowi intelektualnemu, prowadzonej współpracy z gospodarką, przemysłem, władzami samorządowymi oraz organizacjami kulturalnymi w regionie.

Wszystkie Wydziały Politechniki Częstochowskiej mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a pięć z nich - do nadawania stopnia doktora habilitowanego.
Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się obecnie w ramach 27 kierunków studiów około 9 tysięcy studentów, którzy mają do wyboru ponad 100 specjalności.
Co roku w Politechnice Częstochowskiej przybywa kilka nowych kierunków. W roku akademickim 2015/2016 doszedł kierunek turystyka i rekreacja. W przyszłym roku zostaną uruchomione dwa kierunki: ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska oraz menadżer żywotności i żywienia.

Wszystkie inżynierskie kierunki studiów oferowane przez Politechnikę Częstochowską posiadają akredytację Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) w Brukseli, co oznacza, że po ukończeniu studiów absolwenci mogą uzyskać tytuł inżyniera europejskiego.
Na naszej Uczelni, wzorem większości szkół wyższych w krajach Unii Europejskiej, obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich.

Dzięki uczestnictwu Politechniki Częstochowskiej m.in. w 7. Programie Ramowym, w Mechanizmie Norweskim oraz w programach edukacyjnych ERASMUS +, studenci mogą wyjeżdżać na studia do partnerskich uczelni zagranicznych.

Politechnika rozszerza swoją ofertę dydaktyczną dla tych, którzy chcą studiować w języku angielskim, zarówno młodzieży zagranicznej, jak i znających języki obce Polaków.
W ramach European Faculty of Engineering prowadzony jest nabór na studia w języku angielskim w zakresie:pojazd.jpg

 • Computer Modelling and Simulation,
 • Business and Technology,
 • Intelligent Energy,
 • Biotechnology for Environmental Protection,
 • Modelling and Simulation in Mechanics
 • Computational Intelligence and Data Mining
 • Management and Production Engineering.
 • Management.

Uczelnia posiada znakomitą bazę dydaktyczną i infrastrukturę studencką, nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, trzy domy akademickie, a także Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe, stołówkę oraz kluby studenckie.
Od 1997 roku Uczelnia wydaje własne czasopismo środowiska akademickiego „Politechnika Częstochowska”. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej specjalizują się w edytorstwie technicznej książki naukowej, publikując monografie, podręczniki akademickie, skrypty i pomoce dydaktyczne.

Politechnikę Częstochowską opuściło dotychczas prawie 80 tysięcy absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów. Dzięki szerokiemu profilowi kształcenia oferowanemu przez naszą Uczelnię jej absolwenci trafiają do różnorodnych branż przemysłowych, zakładają własne firmy lub robią karierę w polityce czy administracji.
Politechnika Częstochowska dobrze kształci swoich studentów, jej absolwenci są przygotowani do nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój nauki i techniki. 

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:
prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol – Rektor
prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki – Prorektor ds. nauki
dr hab. inż. Tomasz Popławski prof. PCz – Prorektor ds. nauczania
dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. PCz – Prorektor ds. innowacji i rozwoju
prof. dr hab. inż. Arnold Pabian – Prorektor ds. zarządzania i marketingu

 

 

Kierunki studiów

Wykaz kierunków i specjalności w roku akademickim 2017/2018

Kierunek studiów Specjalności
Wydział Budownictwa
ul. Akademicka 3, tel. 34 325 09 31, e-mail: rekrutacja@bud.pcz.czest.pl
BUDOWNICTWO
studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie (I i II)
 • technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie (I i II)
 • architektura w budownictwie (I i II)
Wydział Elektryczny
al. Armii Krajowej 17, tel. 34 325 08 22, e-mail: rekrutacja@el.pcz.czest.pl
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia
 • automatyzacja procesów (I)
 • systemy sterowania w elektroenergetyce odnawialnej (I)
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów (I)
 • elektonika układowa (I)
ELEKTROTECHNIKA
studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia
 • elektroenergetyka (I i II)
 • instalacje elektryczne w budownictwie (I, II)
 • komputeryzacja i robotyzacja procesów (I, II)
INFORMATYKA
studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia
 • informatyka techniczna (I)
 • technologie internetowe i techniki multimedialne (I)
 • bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych (I)
 • systemy i sieci komputerowe (II)
 • inżynieria obrazu i grafika komputerowa (II)
 • modelowanie i symulacje w zarządzaniu (II)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 al. Armii Krajowej 21, tel. 34 325 05 60, e-mail: rekrutacja@wimii.pcz.pl
INFORMATYKA
studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia
 • inżynieria oprogramowania  (I)
 • sieci komputerowe (I)
 • programowanie aplikacji internetowych (I)
 • aplikacje biznesowe i bazy danych (II)
 • informatyka finansowa (II)
 • inżynieria oprogramowania (II)
 • sieciowe technologie informacyjne (II)
 • zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych (II)
 • techniki wizualizacji i modelowania grafiki (II)
 • computational intelligence and data mining (studia w języku angielskim) (II)
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia
 • automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka (I i II)
 • inżynieria samochodowa (I)
 • komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń (I i II)
 • przetwórstwo tworzyw polimerowych (I, II)
 • spawalnictwo (I, II)
 • inżynieria cieplna i samochodowa (II)
 • computer modelling and simulation (CMS) (studia w języku angielskim) (I)
 • modelling and simulation in mechanics (studia w języku angielskim) (II)
MATEMATYKA
studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa (I, II)
 • matematyka przemysłowa (I, II)
MECHATRONIKA
studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • projektowanie systemów mechanicznych (I, II)
 • systemy sterowania (I, II)
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
studia stacjonarne I stopnia
 • informatyka medyczna (I)
 • inżynieria rehabilitacyjna (I)
ENERGETYKA
studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia
 • rozproszone systemy energetyczne (I)
 • energetyka konwencjonalna (II)
 • energetyka niekonwencjonalna (II)
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
al. Armii Krajowej 19, tel. 34 325 07 13, e-mail: dziekanat@wip.pcz.pl
FIZYKA TECHNICZNA
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • fizyka komputerowa (I i II)
 • inżynieria medyczna (I i II)
 • nanomateriały i nanotechnologie (I i II)
 • optyka okularowa (I)
 • komputerowe sterowanie w elektronice przemysłowej (I)
 • optometria (II)
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • materiały metaliczne i ceramiczne (I i II)
 • materiały i handel (I)
 • materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty (I i II)
METALURGIA
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • odlewnictwo (I i II)
 • wytwarzanie i przetwórstwo metali (I)
 • informatyka stosowana (II)
 • recykling metali i ochrona środowiska (II)
 • metalurgia ekstrakcyjna (II)
 • przeróbka plastyczna materiałów (II)
 • technika cieplna (II)
 • zarządzanie inżynierskie (II)
 • metalurgia chemiczna i przetwórstwo metali nieżelaznych, rzadkich i szlachetnych (II)
 • metalurgia ekstrakcyjna i przeróbka plastyczna (II niest.)
 • metalurgia ekstrakcyjna i odlewnictwo (I niest.)
 • przeróbka plastyczna i ochrona środowiska (I niest.)
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia
 • zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie (I)
 • zarządzanie systemami produkcyjnymi (I)
 • informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji (I)
 • inżynieria produkcji w ekorozwoju (I i II)
 • inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie (I i II)
 • inżynieria produkcji odlewniczej (I, II)
 • inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie i odlewanych (I)
 • inżynieria produkcji (II)
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (II)
 • zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi (II)
 • informatyka w zarządzaniu (II)
 • logistyka w zarządzaniu (II)
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia
 • biomateriały (I)
 • informatyka medyczna (I)
 • aparatura medyczna (I)
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia
-
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia
-
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia
 • ektrakcja i recykling metali (I)
 • chemia żywności (I)
 • chemia kosmetyków (I)
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY
studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy (II)
 • inżynieria bezpieczeństwa (II)
Wydział Infrastruktury i Środowiska
ul. Dąbrowskiego 73, tel. 34 325 04 66, e-mail: rekrutacja@is.pcz.czest.pl
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery (II)
 • innowacyjne technologie i zarządzanie środowiskiem (II)
 • inżynieria energii (II)
 • technologia wody i ścieków (II)
 • zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (II)
 • biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów (II)
 • urządzenia sanitarne (I i II)
ENERGETYKA
studia stacjonarne I i II stopnia
Na studiach I stopnia od semestru 3. studenci rozpoczynają zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach, a w semestrze 7. studenci odbywają praktykę zawodową trwającą cały semestr.
BIOTECHNOLOGIA
studia stacjonarne I i II stopnia
 • biotechnologia środowiska
EKOINNOWACJE W INFRASTRUKTURZE ŚRODOWISKA
studia stacjonarne I stopnia
-
Wydział Zarządzania
al. Armii Krajowej 19b, tel. 34 325 04 22, e-mail: rekrut@zim.pcz.czest.pl
MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING (studia w języku angielskim)
studia stacjonarne I i II stopnia
-
MANAGEMENT (studia w języku angielskim)
studia stacjonarne II stopnia
-
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • zarządzanie produkcją i jakością (I)
 • informatyka w zarządzaniu (I i II)
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (I i II)
 • doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych (II)
ZARZĄDZANIE
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa (I i II)
 • przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem (I i II)
 • zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi (I)
 • zarządzanie kadrami (I i II)
 • administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego (II)
 • zarządzanie finansami i bankowość (II)
 • zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań (II)
LOGISTYKA
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • systemy logistyczne (I)
 • zarządzanie transportem (I)
 • zarządzanie i inżynieria transportu (I)
 • inżynieria systemów logistycznych (I)
 • zarządzanie łańcuchami dostaw (II)
 • zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji (II)
 • zarządzanie informacją logistyczną (II)
LOGISTICS (studia w języku angielskim)
studia stacjonarne II stopnia magisterskie
-
ZDROWIE PUBLICZNE
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna (I)
 • zarządzanie w ochronie zdrowia (I i II)
 • programy zdrowotne i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych (II)
FILOLOGIA
studia stacjonarne I stopnia
 • angielski język biznesu (I)
ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU
studia stacjonarne I stopnia
 profil praktyczny
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • finanse i bankowość (I i II)
 • analityk finansowy (I i II)
 • rachunkowość (I i II)
 • inwestycje i nieruchomości (I)
 • systemy informatyczne w finansach i rachunkowości (I)
 • nowe usługi biznesowe (II)
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (I)
 • edukacja w zakresie BHP (I)
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia
 • zarządzanie rozwojem jednostek samorządowych (I)
 • zarządzanie energią i środowiskiem (I)
 • równowaga przestrzenna i ekoturystyka (I)
TURYSTYKA I REKREACJA
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia
 • rekreacja prozdrowotna
 • organizacja turystyki pielgrzymkowej
 • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
MENADŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia
-

Studia w j. angielskim

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Politechnika Częstochowska oferuje kształcenie w języku angielskim w następujących specjalnościach:

 • Biotechnology for Environmental Protection – specjalność organizowana w ramach Wydziału Infrastruktury i Środowiska, umożliwiająca absolwentom wykorzystanie najnowszych osiągnięć biotechnologii w ochronie środowiska.
 • Business and Technology – specjalność organizowana w ramach Wydziału Zarządzania, przygotowująca specjalistów posiadających zarówno wiedzę techniczną, jak i ekonomiczną oraz potrafiących w sposób twórczy reagować na szybko zmieniające się potrzeby technologii i organizacji.
 • Computer Modelling and Simulation – specjalność organizowana w ramach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, kształcąca specjalistów komputerowego modelowania urządzeń i procesów technologicznych.
 • Intelligent Energy – specjalność organizowana w ramach współpracy Wydziału Infrastruktury i Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, przygotowująca specjalistów z zakresu inżynierii energii, potrafiących twórczo wykorzystywać najnowszą wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii.

W roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, na studiach II stopnia, zostały otwarte dwie specjalności w języku angielskim na kierunku informatyka oraz mechanika i budowa maszyn:

 • Modelling and Simulation in Mechanics – kształci specjalistów w zakresie zaawansowanej mechaniki materiałów (ciał stałych, płynów, materiałów złożonych np. polimerów) jak również dynamiki systemów technicznych oraz ich matematycznego opisu pozwalającego na ich modelowanie oraz symulacje.
 • Computational Intelligence and Data Mining – skierowana jest do zainteresowanych nowoczesnymi metodami sztucznej inteligencji, w szczególności inteligencją obliczeniową i jej zastosowaniami oraz eksploracją wielkich danych.

Politechnika Częstochowska prowadzi studia II stopnia w języku angielskim na Wydziale Zarządzania na kierunku Management i na kierunku Logistics.

 • Management – absolwent kierunku zarządzanie II stopnia posiada umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym małej lub średniej wielkości oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Równocześnie uzyskuje w czasie studiów wiedzę z obszaru ekonomii, rachunkowości i finansów, marketingu oraz Public Relations, która pozwala samodzielnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, dbać o jego stały rozwój, jednocześnie kształtując wizerunek firmy na zewnątrz we współpracy z mediami.
 • Absolwent kierunku Logistics II stopnia posiada ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Zna istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Rozumie istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta.
  Na Wydziale Zarządzania prowadzone są także studia stacjonarne I i II stopnia w języku angielskim na kierunku: Management and Production Engineering.

Celem Politechniki Częstochowskiej jest kształcenie przyszłych inżynierów, którzy nie tylko zdobędą fachową wiedzę z zakresu wybranego kierunku studiów, ale także biegle opanują techniczny i biznesowy język angielski niezbędny na współczesnym rynku pracy.

Biuro Studentów Zagranicznych
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel.  +48 34 3250 402
e-mail: iso@adm.pcz.pl
http://www.pcz.pl/english/studies-in-english

e‑learning

Studiowanie w Politechnice Częstochowskiej wiąże się z praktycznym wykorzystywaniem w procesie kształcenia najnowszych technologii informatycznych oraz nowoczesnych metod dydaktycznych. Wynika to m.in. z faktu, że część zajęć dydaktycznych realizowana jest e‑learningowo, czyli z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.

E‑learning to forma nauczania wspierająca tradycyjne podejście do prowadzenia zajęć, która jest realizowana z pomocą narzędzi komunikacji internetowej. Zajęcia w trybie e‑learningowym mogą być odbywane w dogodnym czasie i miejscu (z wykorzystaniem sieci Internet), bazują na sprawnej interakcji realizowanej na płaszczyźnie wykładowca‑student oraz mają charakter multimedialny i indywidualny (dostosowany do możliwości poszczególnych studentów). W dobie powszechnego korzystania z serwisów społecznościowych (takich, jak np. facebook.com czy Google+), nasza Uczelnia dysponuje internetową platformą e‑learningową (http://e-learning.pcz.pl), która stanowi połączenie serwisu społecznościowego i narzędzia służącego do efektywnie prowadzonego nauczania. Należy podkreślić, że studenci przy okazji nabywania w ramach zajęć prowadzonych e‑learningowo wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzonego przedmiotu, uczą się przy okazji obsługi systemu e‑learningowego. Jest to o tyle ważne, że zdobyte w ten sposób doświadczenia będą mogli wykorzystywać w obsłudze innych platform e‑learningowych, wykorzystywanych poza uczelnią np. w zakresie nauki języków obcych.

Warto nadmienić, że oferta edukacyjna Politechniki Częstochowskiej, obejmująca zajęcia prowadzone w trybie e‑learningowym, jest z każdym rokiem akademickim systematycznie poszerzana.

Więcej informacji na temat e‑learningu w Politechnice Częstochowskiej można znaleźć na stronie internetowej http://e-learning.pcz.pl

Zasady rekrutacji

Zasady kwalifikacji na studia 2016/2017

audytorium.jpgWykaz wymaganych dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązani są do złożenia
w wyznaczonym terminie na poszczególne wydziały następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu, wydrukowanym z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK),
 • poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię świadectwa dojrzałości;
 • kandydaci na studia drugiego stopnia dodatkowo poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, 
 • poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat,
 • aktualne 3 zdjęcia legitymacyjne kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W związku z prowadzoną rekrutacją internetową, złożenie ww. dokumentów będzie poprzedzone rejestracją kandydatów w systemie IRK.

Złożenie przez kandydata ww. dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska na listach przyjętych i listach rezerwowych oraz zgody na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych.
Kandydaci na studia I stopnia – obywatele polscy oraz osoby nie będący obywatelami polskimi, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeżeli ukończyli szkołę średnią za granicą, składają zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo..

Do zagranicznego świadectwa, należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie o nostryfikacji chyba, że zostanie ono uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej.

Kryteria kwalifikacji na studia

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia I stopnia, jest wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • matematyka – poziom podstawowy (M) lub rozszerzony (MR), przy czym w przypadku: 
  • kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (MR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się  x 2,
  • kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (M) i rozszerzonym (MR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady punktu 2.2.1 a),
  • kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki liczba punktów M wynosi 20%;
 • język polski (JP) –  poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;
 • język obcy nowożytny (JO) – poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;
 • dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny (wg tabeli nr 1) – poziom podstawowy (D) lub rozszerzony (DR) przy czym w przypadku:
  • kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie rozszerzonym (DR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się  x 2,
  • kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie podstawowym (D) i rozszerzonym (DR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady punktu 2.2.4 a),
  • kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego  liczba punktów D wynosi 20%.

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych określa odrębny dokument.

Wydział/kierunek studiów Wykaz przedmiotów
Wydział Budownictwa
budownictwo
fizyka z astronomią
lub chemia
lub technologia informacyjna (informatyka)
Wydział Elektryczny
elektrotechnika
informatyka
elektronika i telekomunikacja
automatyka i robotyka
fizyka z astronomią
lub informatyka
lub chemia
lub historia
lub geografia
Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki

informatyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
matematyka
energetyka
fizyka
lub fizyka z astronomią
lub chemia
lub technologia informacyjna
Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki

inżynieria biomedyczna
fizyka
lub fizyka z astronomią
lub chemia
lub technologia informacyjna
lub biologia
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
fizyka techniczna
inżynieria materiałowa
metalurgia
zarządzanie i inżynieria produkcji
inżynieria biomedyczna
inżynieria bezpieczeństwa
bezpieczeństwo i higiena pracy
inżynieria chemiczna i procesowa
recykling materiałów
fizyka z astronomią
lub chemia
lub biologia
lub technologia informacyjna (informatyka)
Wydział Inżynierii Środowiska
i Biotechnologii
inżynieria środowiska
ochrona środowiska
biotechnologia
fizyka z astronomią
lub chemia
lub biologia
Wydział Inżynierii Środowiska
i Biotechnologii

energetyka
fizyka z astronomią
lub chemia
lub technologia informacyjna (informatyka)
Wydział Zarządzania
zarządzanie
logistyka
filologia
finanse i rachunkowość
przedsiębiorczość w Internecie
turystyka i rekreacja
geografia
lub historia
lub wiedza o społeczeństwie
Wydział Zarządzania
zdrowie publiczne
biologia
lub chemia
lub geografia
lub technologia informacyjna (informatyka)
lub wiedza o społeczeństwie
Wydział Zarządzania
zarządzanie i inżynieria produkcji
bezpieczeństwo i higiena pracy
fizyka z astronomią
lub chemia
lub technologia informacyjna (informatyka)
Wydział Zarządzania
gospodarka przestrzenna
geografia
lub fizyka z astronomią
lub chemia
lub technologia informacyjna (informatyka)

dom_pasywny.jpg

Informacji o studiach udzielają dziekanaty Wydziałów oraz Dział Nauczania
ul. Dąbrowskiego 69, pok. 109, 42-201 Częstochowa
tel. 34 325 02 81, 34 325 04 50
e-mail: d_nauczania@adm.pcz.czest.pl

 

 
 
 

Dla studenta

 AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU

teatr_pcz.jpgAkademickie Centrum Kultury powstało przy Politechnice Częstochowskiej w 1996 r., na bazie istniejącego od 1970 roku Klubu „Politechnik”. W roku 2006 zostało przekształcone w Akademickie Centrum Kultury i Sportu. Jego głównym zadaniem jest krzewienie kultury i sportu w środowisku akademickim jak i wśród społeczeństwa Częstochowy. Przy ACKiS działa Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs”, który już od 58 lat propaguje kulturę filmową wśród studentów jak i mieszkańców naszego miasta. Przy współorganizacji Akademickiego Centrum Kultury i Sportu odbywają się programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania teatralne oraz wystawy artystyczne /fotografia, malarstwo i rzeźba/.
 
Wszystkie imprezy organizowane przez ACKiS są na bardzo wysokim poziomie artystycznym i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem całej Społeczności Akademickiej jak i mieszkańców Częstochowy. Dzięki warunkom lokalowym i sprawnej organizacji działalność Akademickiego Centrum Kultury i Sportu to także sympozja naukowe, konferencje, kursy, wystawy, targi, spotkania jubileuszowe, bankiety, bale okolicznościowe oraz imprezy sportowe o randze państwowej i międzynarodowej.
 
W ACKiS Brać Studencka może korzystać z kursów o różnym profilu: tańca, aktorstwa, emisji głosu oraz malarstwa. Przy współudziale Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Częstochowskiej odbywa się wiele imprez sportowych w tym: ogólnouczelniane i wydziałowe Dni Sportu oraz rozgrywki rangi Akademickich Mistrzostw Polski. Młodzież Akademicka oraz Pracownicy Uczelni mogą uczestniczyć w różnych sekcjach sportowych m.in.: koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, piłki nożnej, jogi oraz aerobiku. 

Akademickie Centrum Kultury i Sportu
al. Armii Krajowej 23/25
42-201 Częstochowa
tel. 34 3615 080, 34 3250 230
Akademicki Związek Sportowy to organizacja, która jest wyrazem dążenia środowiska akademickiego do upowszechniania nowego modelu człowieka - sprawnego nie tylko intelektualnie, ale również psychofizycznie. AZS jest aktualnie najbardziej liczną organizacją akademicką działającą w wyższych uczelniach. Swoich sympatyków i sprzymierzeńców zjednano uniwersalnymi celami: rozwoju kultury fizycznej, promocji zdrowego stylu bycia, wychowania młodzieży w atmosferze sportu i aktywności fizycznej. Każdy uczeń, student wie, że życie to nie tylko praca, nauka, odpoczynek i żywienie ale również sport, rekreacja, zabawa dlatego też wszelkie działania AZS ukierunkowane są na spełnienie tej części życia ludzkiego, która daje satysfakcję, radość, zadowolenie, samorealizację…
 
W ostatnich latach studenci Politechniki Częstochowskiej brali udział w rozgrywkach Lig Międzyuczelnianych, w Akademickich Mistrzostwach Polski oraz w rozgrywkach lig centralnych w koszykówce mężczyzn i kobiet oraz w siatkówce kobiet. Osiągając wysokie wyniki sportowe i zwyciężając w poszczególnych etapach eliminacji ogólnopolskich reprezentowali Nasz Kraj w międzynarodowych turniejach sportowych.
Studentami-sportowcami Naszej Uczelni są obecnie m. in.: Piotr Gruszka, Michał Winiarski -wieloletni reprezentanci Polski i olimpijczycy w piłce siatkowej, Adam Małysz – wybitny skoczek narciarski, multimedalista olimpijski, najbardziej utytułowany zawodnik w historii indywidualnych konkursów mistrzostw świata w skokach narciarskich, Jakub Colin Brzeziński – znakomity kierowca rajdowy. Do grona wybitnych sportowców należy również zaliczyć: koszykarzy, zawodników sportów walki, arcymistrzów w warcabach i innych sportach. W roku 2016 byliśmy organizatorami największej imprezy siatkarskiej dla dzieci – Finał Kinder Sport Plus w minisiatkówce dziewcząt i chłopców.
 
Przy Uczelni działa, posiadający osobowość prawną, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego (KU AZS) i Organizacja Środowiskowa AZS w Częstochowie ( OŚ AZS ) – skupiająca wszystkie kluby AZS w Częstochowie.
 
koszykowka.jpgDziałalność Klubu Uczelnianego AZS to: organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami środowiska akademickiego PCz, uczestniczenie w imprezach i w zawodach sportowych w kraju i za granicą, współdziałanie, organizowanie szkolenia i doskonalenia kadry trenersko – instruktorskiej, organizatorów sportu i turystyki, organizowanie sekcji, zespołów sportowych oraz obozów sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych, turystycznych, tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sport., propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki, współpracę z władzami szkół wyższych i samorządów studenckich, szczególnie z Władzami Politechniki Częstochowskiej, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i Samorządem Studenckim PCz, współpracę z jednostkami uczelni zajmującymi się problemami kultury fizycznej, współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządami, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi, utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą o podobnym profilu działania, stosowanie różnych form propagandy mającej przyczynić się do rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w PCz, prowadzenie działalności gospodarczej wspierającej realizację celów statutowych.
 
W ramach KU AZS działa kilka sekcji: siatkówki męskiej i kobiet, koszykówki męskiej, piłki nożnej, futsalu, jogi Iyengara, żeglarstwa, aerobiku, narciarstwa i snowboardu.
 
Akademicki Związek Sportowy jest gwarantem, że każdy student, doceniając znaczenie ruchu dla zdrowia i wspaniałej sylwetki, znajdzie tu coś dla siebie.
 
AZS Klub Uczelniany
al. Armii Krajowej 23/25 (Klub „Politechnik” pok.16)
42-218 Częstochowa
tel. 34 32 50 426
e-mail: czestochowa@azs.pl
www.kuazs.czest.pl 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej jest międzywydziałową jednostką organizacyjną powołaną do prowadzenia działalności dydaktycznej w zakresie zdobywania i doskonalenia przez studentów znajomości języków obcych oraz do oceny znajomości języków obcych w sytuacjach poza dydaktycznych związanych z realizacją statutowych zadań Uczelni. Studium oferuje naukę trzech języków obcych: angielski, francuski i niemiecki.

Proces dydaktyczny odbywa się zgodnie ze standardami nauczania oraz europejskimi wymogami. Programy nauczania uwzględniają zarówno naukę i doskonalenie języka obcego ogólnego, jak i przygotowanie do posługiwania się w sposób bierny i czynny językiem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów. Wszystkich studentów PCz obowiązuje ukończenie kursu języka obcego, którego czas i wymiar godzin ustalają Rady Wydziałów. Decydują one także o formie zaliczenia przedmiotu (zaliczenie lub egzamin) oraz o możliwości nauki dodatkowego języka obcego.

Oprócz podstawowej działalności dydaktycznej SJO:

 • prowadzi kursy języka ogólnego i specjalistycznego na różnych poziomach zaawansowania,
 • prowadzi zajęcia dla doktorantów PCz, którzy przygotowują się do egzaminu doktorskiego z języka obcego,
 • wykonuje tłumaczenia na rzecz Uczelni,
 • przeprowadza egzaminy doktorskie z języków obcych.

Studium Języków Obcych dysponuje obecnie dwunastoma salami audytoryjnymi, które wyposażone są w niezbędny sprzęt audiowizualny oraz komputery. Laboratorium językowe z 18 stanowiskami posiada nowoczesny sprzęt multimedialny: komputer, projektor, wizualizer oraz specjalistyczny system nagłośnienia.

Wewnętrzna biblioteka SJO liczy kilka tysięcy egzemplarzy literatury fachowej: podręczniki do nauki języków obcych, słowniki jedno- i wielojęzyczne, lektury uzupełniające, materiały dydaktyczne, skrypty, teksty techniczne oraz polskie i obcojęzyczne czasopisma metodyczne. Kadrę SJO stanowią wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele akademiccy, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w konferencjach i warsztatach metodycznych.

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych (SERMO) zrzeszonego w międzynarodowej organizacji CercleS, która wspiera studia języków obcych działające w europejskich instytucjach akademickich oraz promuje badania naukowe nad nauczaniem języków obcych na światowym poziomie.

 

Studium Języków Obcych
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. 34 3250 329
e-mail: sjo@adm.pcz.czest.pl
www.sjo.pcz.pl

ERASMUS+

Największym zainteresowaniem wśród studentów cieszy się Program ERASMUS+ KA103 Szkolnictwo Wyższe - Mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje partnerskie).

W roku akademickim 2015/2016 skorzystało z niego ponad 50 studentów naszej Uczelni. Najbardziej popularną formą wyjazdów studentów Erasmusa do innych krajów są semestralne wyjazdy na studia do uczelni zagranicznych. Studenci wyjeżdżają także na dwumiesięczne praktyki do zagranicznych przedsiębiorstw, organizacji lub uczelni partnerskich. Do wyboru mają oni kilkaset miejsc w ponad 100 uczelniach partnerskich z różnych krajów UE oraz Turcji. Na bieżąco podpisywane są nowe umowy z kolejnymi uczelniami europejskimi, w związku z czym oferta miejsc docelowych dla naszych studentów jest ustawicznie poszerzana.

Do dnia dzisiejszego z oferty Programu skorzystało ponad pół tysiąca studentów, a prócz studentów wyjeżdżających, uczelnia gości blisko 100 studentów zagranicznych w każdym semestrze. Większość uczestników w trakcie pobytu na stypendium uzyskuje unikalne i niemożliwe do zdobycia nigdzie indziej doświadczenie. Liczba studentów, którzy skorzystali z możliwości, jakie daje Program wciąż wzrasta, gdyż jest coraz więcej młodych, dynamicznych ludzi posiadających doskonałą świadomość płynących z niego korzyści. Faktem jest, że zdecydowana większość studentów Erasmusa, po powrocie ze stypendium, z łatwością realizuje cele stawiane sobie w życiu osobistym czy naukowym oraz bezproblemowo odnajduje się na rynku pracy, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Idąc za główną myślą programu: Erasmus zmienia życie i otwiera umysły.

Na stronie internetowej: www.pcz.pl/english/erasmus znaleźć można m.in. dane dotyczące sposobu kwalifikacji, wysokości grantów, aktualną listę uczelni partnerskich, Regulamin Programu oraz dane kontaktowe Wydziałowych Koordynatorów Programu i działającej w ramach Politechniki Częstochowskiej organizacji studenckiej - Erasmus Student Network PCz.

Informacji na temat Programu udziela również Koordynator Uczelniany Programu ERASMUS+

Biuro Studentów Zagranicznych
ul. Dąbrowskiego 69 pok. nr 3
42-201 Częstochowa
tel.  +48 34 3250 431
fax +48 34 3254 066
e-mail: erasmus@adm.pcz.pl

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

W Politechnice Częstochowskiej proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli jest realizowany nieprzerwanie od 1973 roku. Działalność tę prowadzi od samego początku Międzywydziałowe Studium Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Technicznych, które w 2001 roku zmieniło nazwę na Międzywydziałowe Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli.

Studium prowadzi dla studentów i absolwentów wszystkich wydziałów Uczelni zajęcia stacjonarne i niestacjonarne, przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących (dla kierunków: informatyka, fizyka i matematyka). Kwalifikacje nauczycielskie w Studium zdobywać mogą również studenci i absolwenci innych uczelni. Studium również kształci i doskonali pedagogicznie młode kadry naukowo-dydaktyczne Politechniki w ramach Asystenckiego Studium Pedagogicznego.

W Studium zatrudnieni są doświadczeni nauczyciele akademiccy. Ich działalność naukowo-badawcza prowadzona jest w zakresie: psychologii, pedagogiki, socjologii, dydaktyki i metodyki.

Międzywydziałowe Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. 34 3250 337
e-mail: mskidn@adm.pcz.czest.pl
http://mskidn.pcz.pl/

BIBLIOTEKA GŁÓWNA   

biblioteka.jpgBiblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej jest największą i najnowocześniejszą biblioteką naukowo-techniczną w regionie i zarazem jednostką centralną systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Częstochowskiej, tworzonego wraz z bibliotekami wydziałowymi i specjalistycznymi.

W ciągu 66 lat istnienia Biblioteka zgromadziła ponad 500 tysięcy woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych (m.in. normy, patenty) o tematyce ściśle związanej z kierunkami studiów i potrzebami wydziałów. Zapewnia swoim użytkownikom dostęp do e-książek, e-czasopism i elektronicznych baz danych (ponad 50 stanowisk multimedialnych) oraz bezpłatny dostęp do Internetu.

W Bibliotece działa jedyny w regionie Ośrodek Informacji Patentowej.
Modernizacja budynku, nowoczesne wyposażenie i przystosowanie przestrzeni bibliotecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych gwarantuje wysoki standard użytkowania biblioteki dla społeczności akademickiej miasta, regionu oraz wszystkich zainteresowanych i poszukujących odpowiedniej literatury i informacji naukowo-technicznej.

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
al. Armii Krajowej 36
42-201 Częstochowa
tel. 34 3614 473, 34 3250 957
biblioteka@adm.pcz.czest.pl

www.bg.pcz.czest.pl

STYPENDIA

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej, może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:
 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi.
Student na mocy odrębnych przepisów może ubiegać się o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

BIURO KARIER I MARKETINGU

Biuro Karier i Marketingu przygotowuje studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz utrzymuje i umacnia więzi pomiędzy absolwentami i Uczelnią. Biuro świadczy usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pomaga studentom i absolwentom w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia oraz w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. Organizuje również szkolenia, zajęcia warsztatowe, targi pracy, seminaria i spotkania informacyjno-rekrutacyjne.

Biuro Karier i Marketingu prezentuje również ofertę dydaktyczną na targach edukacyjnych oraz zajmuje się promocją Politechniki Częstochowskiej, organizuje szereg imprez między innymi: Festiwal Nauki, Dzień Otwartych Drzwi, Dziewczyny na politechniki, Tragi Pracy.
Biuro jest też organizatorem Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego oferującego uczniom szkół ponadgimnazjalnych bezpłatne wykłady i zajęcia laboratoryjne. Ściśle współpracuje z mediami, organizując m. in. konferencje prasowe. Wydaje też czasopismo środowiska akademickiego „Politechnika Częstochowska”.

Biuro Karier i Marketingu
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. 34 3250 251, 34 361 28 55
e-mail: promocja@adm.pcz.czest.pl
tel. 34 3250 265
e-mail: bkarier@adm.pcz.czest.pl
http://www.pcz.pl/bk
http://www.pcz.pl/atp

DOMY STUDENCKIE

W centrum miasteczka akademickiego znajdują się 3 akademiki z pełnym dostępem do Internetu, w których może zamieszkać 2 tysiące osób.


DOM STUDENCKI nr 2 „BLIŹNIAK”
42-200 Częstochowa, ul. Akademicka 5
tel. 34 325 04 72
  DOM STUDENCKI nr 5 „MALUCH”
42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30
tel. 34 325 02 33
  DOM STUDENCKI nr 7 „HERKULES”
42-200 Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/48
tel. 34 325 04 99

Wydawnictwo

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej jako jednostka ogólnouczelniana zostało powołane zarządzeniem rektora w 1986 roku, podlega prorektorowi ds. nauki, a sprawami związanymi z działalnością merytoryczną tej jednostki zajmuje się Rektorska Komisja Wydawnicza, składająca się z przedstawicieli poszczególnych jednostek Uczelni.

Wydawnictwo specjalizuje się w edytorstwie technicznej książki naukowej. Wydawane są publikacje z różnych dziedzin, zawsze jednak łączących się z aktualnie prowadzonymi na Uczelni kierunkami badań oraz działalnością dydaktyczną. Publikowane są monografie, podręczniki, skrypty oraz czasopisma z elektrotechniki, energetyki, podstaw konstrukcji maszyn, metalurgii, inżynierii materiałowej, matematyki i informatyki, inżynierii środowiska, budownictwa i architektury, a także nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych.

W serii Monografie wydawane są pozycje z różnych dziedzin, dokumentują one nie tylko dorobek naukowy pracowników Uczelni, ale także zakres badań prowadzonych przez poszczególne instytuty czy zakłady. Obecnie w Wydawnictwie Politechniki Częstochowskiej wydawane są dwa kwartalniki: Inżynieria i Ochrona Środowiska, w którym od 19 lat publikowane są artykuły z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, ekologii, biotechnologii, hydrauliki, oraz Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, poświęcony problematyce zastosowania matematyki w naukach technicznych i pokrewnych. Zagadnieniom współczesnego budownictwa i architektury poświęcony jest półrocznik Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, a Zeszyt Naukowy Budownictwo już od ponad 20 lat stanowi forum wymiany poglądów polskich i zagranicznych naukowców na temat zmian zachodzących we współczesnym budownictwie.

Wydawnictwo przygotowuje i opracowuje także okolicznościowe albumy poświęcone historii i współczesności Uczelni.
Wydawnictwo dysponuje profesjonalną redakcją merytoryczną i techniczną oraz małą poligrafią. Wydawane książki są starannie opracowywane pod względem edytorskim, szczególna uwaga jest zwracana na stronę językową prac. Jednym z zadań Wydawnictwa jest także promocja Uczelni poprzez uczestnictwo w targach, wystawach i giełdach. Osoby zainteresowane zakupem publikacji mogą je nabyć, składając zamówienia elektronicznie albo kupując interesującą pozycję w wielu hurtowniach i księgarniach, z którymi Wydawnictwo od lat współpracuje.

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. 34 3250 974, 34 3250 393
tel./fax 34 3250 976
e-mail: wydawnictwo@adm.pcz.czest.pl
e-mail: sprzedaz@adm.pcz.pl
www.wydawnictwo.pcz.pl

Katalog kierunków