KierunkiStudiów.pl

Menu

Politechnika Łódzka

ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź (Sekcja Rekrutacji)
tel. 42 631 20 92, 42 636 61 58, fax 42 636 74 77

Strona www Email

O Uczelni

 p_lodz.jpg
Politechnika Łódzka jest jedyną uczelnią techniczną w regionie łódzkim. Nasi studenci zdobywają nie tylko wiedzą, ale także praktyczne umiejętności wysoko cenione przez pracodawców. Od wielu lat zajmujemy czołowe miejsca w rankingach edukacyjnych i jesteśmy jedną z najlepszych szkół wyższych w Polsce i jedną z najchętniej wybieranych przez kandydatów. Z naszej oferty korzysta obecnie ponad 20 tysięcy studentów. Wysoka jakość kształcenia jest dla naszych studentów gwarancją jakości dyplomu, który zajmuje uznanie u polskich i zagranicznych pracodawców.

NASZE SUKCESY

 • Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która otrzymała aż dwa prestiżowe certyfikat jakości kształcenia nadawane przez Komisję Europejską: ECTS LABEL i DIPLOMA SUPLEMENT LABEL.
 • Zajmujemy czwarte miejsce wśród uczelni technicznych w rankingu szkół wyższych magazynu edukacyjnego „Perspektywy”.
 • Jesteśmy laureatem konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.
 • Politechnika Łódzka zajęła I miejsce wśród instytucji w Polsce w prestiżowym konkursie „Lodołamacze 2013” za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Politechnika Łódzka posiada bardzo bogatą ofertę kształcenia. Na 9 wydziałach, w 3 kolegiach i w innych jednostkach organizacyjnych oferujemy 38 kierunków studiów ze specjalnościami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy, co gwarantuje, że nasi absolwenci nie mają problemów z odnalezieniem się na rynku pracy.

Wielką wagę przywiązujemy do poziomu i jakości nauczania, czego efektem jest pozytywna ocena wydana przez Polską Komisję Akredytacyjną dla wszystkich badanych przez nią kierunków.

Automatyka i robotyka, inżynieria bezpieczeństwa pracy oraz chemia budowlana zostały nagrodzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie „Milion złotych za najlepsze programy studiów oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy”.p_lodz2.jpg

Kierunek kształcenia architektura i urbanistyka na PŁ uzyskał jako pierwszy w Polsce akredytację European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) na lata 2012/13 do 2017/18 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia. Potwierdzeniem  wysokiej jakości są przyznane certyfikaty EUR-ACE Bachelor i EUR-ACE Master.

Oferujemy aż 10 kierunków studiów pierwszego stopnia i 5 kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych całkowicie w języku obcym w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (International Faculty of Engineering - IFE). Wszyscy studenci IFE realizują co najmniej jeden semestr w uczelni zagranicznej i zdobywają podwójne dyplomy: Politechniki Łódzkiej i partnerskiej uczelni zagranicznej (francuskiej, tureckiej, duńskiej, holenderskiej lub angielskiej). Nasza uczelnia ma najbogatsze doświadczenie w Polsce w tej formie kształcenia.

Dwustopniowy system kształcenia umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera lub licencjata na studiach pierwszego stopnia i tytuł magistra na studiach drugiego stopnia

Oferujemy także studia doktoranckie oraz liczne studia podyplomowe.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie internetowej. W zakładce Foldery rekrutacyjne dostępny jest Informator o zasadach rekrutacji, wydziałach, kierunkach i specjalnościach dostępny jest na stronie Uczelni.

Wydziały i inne jednostki dydaktyczne:

Mechaniczny - www.mechaniczny.p.lodz.pl
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki - www.weeia.p.lodz.pl
Chemiczny - www.chemia.p.lodz.pl
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów - www.style.p.lodz.pl
Biotechnologii i Nauk o Żywności - www.snack.p.lodz.pl
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - www.bais.p.lodz.pl
Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej - www.ftims.p.lodz.pl
Organizacji i Zarządzania - www.oizet.p.lodz.pl
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska - www.wipos.p.lodz.pl
Centrum Kształcenia Międzynarodowego - www.ife.p.lodz.pl
Instytut Papiernictwa i Poligrafii - www.inpap.p.lodz.pl
Kolegium Gospodarki Przestrzennej - www.bais.p.lodz.pl
Kolegium Logistyki - www.ftims.p.lodz.pl
Kolegium Towaroznawstwa - www.towaroznawstwo.p.lodz.pl

DRZWI ZAWSZE OTWARTE

Przez cały rok zapraszamy na politechnikę wszystkich zainteresowanych naukami technicznymi. W dowolnym, ustalonym wcześniej terminie możecie poznać naszą uczelnię w ramach akcji:

Otwarte wydziały - to okazja by  zobaczyć nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, porozmawiać z profesorami i studentami. Oprowadzimy Was po wydziale i odpowiemy na wszystkie pytania.

Otwarte laboratoria - udostępnimy Wam nasze znakomicie wyposażone laboratoria dydaktyczne. Zajęcia poprowadzone przez naszą kadrę akademicką będą miały taką samą formę jak normalne zajęcia ze studentami - uczniowie będą mogli wykonywać ćwiczenia samodzielnie. Gwarantujemy ciekawe doświadczenia.

Wykłady na wybrany temat - nasi wykładowcy przygotują i przeprowadzą wykłady na ustalony przez Was temat w formie identycznej jak dla studentów naszej uczelni. Polecamy pasjonujące wykłady.

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest bezpłatne.

Oferta dydaktyczna

 

 

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116
tel, 42 636 55 22 – informacja o numerach
fax 42 636 56 15
www.p.lodz.pl
Facebook.com/Politechnika.Lodzka

Sekcja Rekrutacji PŁ

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
tel. 42 631 20 92, 42 636 61 58, fax 42 636 74 77
www.rekrutacja.p.lodz.pl
rekrutacja@info.p.lodz.pl
   
 
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI
 • automatyka i robotyka
 • energetyka
 • inżynieria kosmiczna
 • inżynieria materiałowa
 • mechanika i budowa maszyn (także w języku angielskim)
 • transport
 • inżynieria produkcji
 • automatyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja (także w języku angielskim)
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • informatyka (także w języku angielskim)
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy
 • inżynieria biomedyczna
 • mechatronika
 • systemy sterowania inteligentnymi budynkami
 • transport
WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW
 • chemia
 • chemia budowlana
 • chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia
 • materiały inspirowane naturą (język angielski)
 • nanotechnologia
 • ochrona środowiska
 • technologia chemiczna
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • inżynieria wzornictwa przemysłowego (język angielski)
 • włókiennictwo
 • włókiennictwo i przemysł mody
 • wzornictwo
WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
 • biogospodarka
 • biotechnologia (także w języku angielskim)
 • biotechnologia środowiska
 • technologia kosmetyków
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • architektura (architektura" i "Architektura (architektura wnętrz)
 • budownictwo
 • gospodarka przestrzenna
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria architektoniczna (tylko w języku angielskim)
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 • fizyka techniczna (także w języku angielskim)
 • informatyka (także w języku angielskim)
 • matematyka
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy
 • inżynieria zarządzania
 • zarządzanie (także w języku angielskim)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (także w języku angielskim i francuskim)
WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT PAPIERNICTWA I POLIGRAFII
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy
 • inżynieria biochemiczna
 • inżynieria procesowa
 • inżynieria środowiska
 • papiernictwo i poligrafia
CENTRUM KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO
 
lab2.jpg
Studia w języku angielskim:
 • architektura
 • biotechnologia
 • elektronika i telekomunikacja
 • fizyka techniczna
 • informatyka
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcjii
Studia w języku francuskim:
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
KOLEGIUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ KOLEGIUM LOGISTYKI
 • gospodarka przestrzenna
 • logistyka
KOLEGIUM TOWAROZNAWSTWA
 • towaroznawstwo
Centrum Zarządzania i Inżynierii Produkcji  w Sieradzu

Rekrutacja

Dla studenta

dla_studenta1.jpg

STUDIUJ W JĘZYKACH OBCYCH

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (International Faculty of Engineering) - to tutaj od immatrykulacji aż po obronę pracy dyplomowej studia na 9 kierunkach prowadzone całkowicie w języku angielskim i na jednym kierunku po francusku. 

www.ife.p.lodz.pl

Studia w IFE mają charakter innowacyjny i unikatowy:

 • wszyscy studenci co najmniej jeden semestr spędzają w uczelni zagranicznej.
 • uczy się tu wielu studentów z całej Europy
 • jest to jedyna jednostka dydaktyczna w Polsce oferującą tworzenie wspólnego projektu studentom z różnych krajów i różnych specjalności w ramach: „European Project Semester”.

BĄDŹ MOBILNY

Politechnika Łódzka - „Uczelnia przyjazna mobilności” - tytuł ten przyznano nam w konkursie zorganizowanym przez Narodową Agencję Programu Erasmus z okazji 10-lecia programu Erasmus w Polsce.

Nasi studenci mogą otrzymać podwójny dyplom: Politechniki Łódzkiej i uczelni zagranicznej, np.. francuskiej, tureckiej, duńskiej, holenderskiej, czy angielskiej.

Na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ jest Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego w Polsce. Koordynuje ono współpracę ponad 200 uczelni z 14 krajów regionu Morza Bałtyckiego. Uniwersytet organizuje między innymi seminaria i obozy z udziałem studentów różnych narodowości.

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY STUDENCKIE

Politechnika Łódzka kładzie bardzo duży nacisk na umiędzynarodowienie trybu kształcenia.
Studenci mogą korzystać z programów międzynarodowej wymiany studenckiej: LLP Erasmus, CEEPUS, wymiany praktyk w ramach programu IAESTE

W wymianie zagranicznych wakacyjnych praktyk studenckich w ramach programu IAESTE jesteśmy liderem w Polsce. Wymiana ta jest zrównoważona: wysyłamy tyle samo studentów ile przyjmujemy z krajów całego świata. Realizujemy prawie 40% krajowej wymiany. W ciągu ostatnich 10 lat w praktykach IAESTE uczestniczyło niemal 1300 studentów z naszej uczelni.

dla_studenta.jpgPolitechnika Łódzka należy także do Europejskiej Fundacji Uniwersyteckiej - European University Foundation – Campus Europae. Jest to paneuropejska sieć wymiany studentów. Stwarza ona naszym studentom dodatkowe możliwości studiowania w uczelniach zagranicznych, a studentom zagranicznym studia w naszej uczelni.
Na uczelni prężnie działają międzynarodowe stowarzyszenia studenckie:

 • BEST (Board of European Students of Technology)
 • Erasmus Student Network - European Youth Exchange
 • AEGEE (Europejskie Forum Studentów)
 • AIESEC (jedna z największych na świecie międzynarodowych organizacji studenckich)

Dbamy o studentów

nie_tylko_nauka.jpgNIE TYLKO NAUKA

W Studenckim radiu ŻAK (88,8 MHz) można spróbować swoich sił jako dziennikarz lub realizator audycji radiowych. Studencki Klub Turystyczny PŁazik to wymarzone miejsce dla zapalonych turystów i wędrowców. To właśnie studenci Politechniki Łódzkiej stworzyli i do dziś organizują znany w Polsce Studencki Festiwal Piosenki Turystycznej YAPA.

Klub Motocyklistów zrzesza miłośników dwóch kółek, których także nie brakuje w naszej uczelni. Akademicki Chór, Akademicka Orkiestra i Teatr Politechniki Łódzkiej czekają na studentów z duszą artysty.

Dla studentów o „międzynarodowym zacięciu” dobrym miejscem do działania są takie organizacje jak: BEST (Board of European Students of Technology), czy ESN-EYE (Erasmus Student Network - European Youth Exchange Łódź).

studenci_p_lodz.jpg

Samorząd Studencki jest jednym z ważniejszych kreatorów życia studenckiego i realizatorem wielu innych studenckich projektów naukowych, kulturalnych i promocyjnych.

Klub Żeglarski PŁ – przystań dla uczelnianych wilków morskich i nie tylko…

C.A.R.S - Centrum Akademickich Rajdów Samochodowych - realizacja marzeń studentów Wydziału Mechanicznego – pasjonatów  wyścigów samochodowych. Przygotowali samochód rajdowy, który reprezentuje Politechnikę Łódzką w rajdach.

Na Politechnice działa 85 Studenckich Kół Naukowych. To doskonałe miejsca dla ludzi z pasją, dla studentów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z określonej dziedziny, inicjować projekty, przygotowywać się do udziału w konkursach, a wynikami własnych badań dzielić się na różnego rodzaju imprezach naukowych.

lab1.jpg

Na szczególną uwagę zasługują następujące projekty studenckich kół naukowych:

 • Zespół KGHM LODZ SOLAR TEAM to twórcy pierwszego w Polsce bolidu solarnego, który jako pierwszy zespół z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej wziął udział w Bridgestone World Solar Challeng. W 2016 r. zespół zdobył 5 nagród podczas wyścigu pojazdów napędzanych energią słoneczną - Sasol Solar Challenge 2016 r., który odbył się w RPA. KGHM Lodz Solar Team tworzą studenci z kół: Miłośników Motoryzacji i Młodych Mikroelektroników.
 • Zespół IRON WARRIORS, którego członkami są pasjonaci z Koła Miłośników Motoryzacji stworzyli bolid Eco Arrow, którym na 1 litrze paliwa przejechali 837 km i tym samym ustanowili rekord Polski. Studenci PŁ planują przekroczyć granicę 1 000 km. Iron Warriors co roku startuje m.in. w konkursie Shell Eco Marathon.
 • Studenci z grupy RAPTORS skonstruowali pierwszego łódzkiego łazika marsjańskiego, który m.in. pokonał 22 drużyny z całego świata i został zwycięzcą European Rover Challenge. Łazik powstał w ramach interdyscyplinarnego projektu „Z Łodzi na Marsa” i za sprawą ministerialnego programu „Uniwersytet Młodych Wynalazców” zaangażowani są w niego także uczniowie m.in. Liceum Ogólnokształcącego PŁ.
 • Studenci z grupy HYPER LODZ TEAM stworzyli projekt kapsuły pasażerskiej do ultraszybkiego systemu transportu: począwszy od konstrukcji, przez napęd, aerodynamikę, po kompleksowe systemy bezpieczeństwa. Projekt został zgłoszony do konkursu Hyperloop Pod Competition ogłoszonego przez amerykańska firmę SpaceX i zakwalifikowany się do ścisłego grona finalistów.
 • Studenci Wydziału Mechanicznego realizują projekt GUST, którego celem jest stworzenie turbiny wiatrowej przystosowanej do adaptacji w terenie zurbanizowanym. Projekt został laureatem konkursu International Small Windturbine Contest 2016 rozgrywanego w Holandii.
 • Studenci z koła naukowego PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH zakwalifikowali się do finału międzynarodowego konkursu mostów stalowych Brico 2016.

Akademicki Związek Sportowy PŁ prowadzi 28 sekcji. Na naszej Uczelni można uprawiać lekką atletykę, pływanie, sztuki walki, ale także grać w brydża oraz szachy. Dużą popularnością cieszą się także gry zespołowe, sekcje paralotniarstwa i wspinaczki skałkowej. Reprezentanci wszystkich sekcji biorą udział w międzyuczelnianych ligach oraz mistrzostwach szkół wyższych na których zdobywamy wiele medali.  

Obecnie uczelnia przygotowuje się do budowy jednego z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Polsce, w którym będą dostępne m.in.:

 • 50‐metrowy basen olimpijski,
 • 30‐metrowy basen (skoki do wody, piłka wodna),
 • 17‐metrowa ścianka wspinaczkowa (jedna z najwyższych w Polsce),
 • kompleks odnowy biologicznej,
 • hala sportowo‐widowiskowa
 • boisko do gier zespołowych i sportów siłowych.

Biuro Karier wspiera studentów w poszukiwaniu pracy i podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju zawodowego oraz pobudza w żakach inicjatywę zakładania własnej działalności gospodarczej.

POLITECHNIKA BEZ BARIER

Politechnika Łódzka jest szeroko otwarta na studentów niepełnosprawnych. O ich potrzeby troszczy się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Studenci ze schorzeniami narządu wzroku i słuchu mają możliwość wypożyczania specjalistycznego sprzętu i oprogramowania (min. laptopy, notatniki brajlowskie, przenośne systemy FM, dyktafony, powiększalniki, elektroniczne lupy). Przygotowano dla nich także specjalistyczne stanowiska komputerowe w Bibliotece PŁ – umożliwiają one swobodny dostęp do zasobów Biblioteki i Internetu.

Na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących materiały dydaktyczne są digitalizowane.
Osoby niepełnosprawne ruchowo mają zapewnioną pomoc asystentów transportowych lub indywidualny transport.

Bez względu na rodzaj niepełnosprawności studenci PŁ mogą też liczyć na pomoc materialną (programy stypendialne staże), pomoc psychologiczną, zajęcia sportowe (basen, siłownia), bezpłatne obozy rehabilitacyjno-szkoleniowe, dostosowanie trybu kształcenia (indywidualny plan studiów).

BON promuje także aktywizację zawodową i wychodzenie na otwarty rynek pracy przez osoby niepełnosprawne – prowadzi szkolenia i doradztwo zawodowe.

Politechnika Łódzka zajęła I miejsce wśród instytucji w Polsce w prestiżowym konkursie „Lodołamacze 2013” za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

UCZELNIA DLA KAŻDEGO

Kształcimy nie tylko studentów – dla dzieci w wieku 7-12 lat zorganizowaliśmy Łódzki Uniwersytet Dziecięcy.

Od 2007 r. działa przy naszej Uczelni Publiczne Liceum Ogólnokształcące, które może pochwalić się wieloma, wszechstronnie uzdolnionymi uczniami, laureatami regionalnych i ogólnokrajowych konkursów z różnych dziedzin wiedzy. Od tego roku kształcimy również młodzież w gimnazjum.

Seniorzy mogą brać udział w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Katalog kierunków