KierunkiStudiów.pl

Menu

Politechnika Opolska

ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
tel. 77 449 82 20

Strona www Email

O Uczelni


cooking-day_2.png

Pół stulecia - pełny sukces

W 2016 r. Politechnika Opolska obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia, w tym: 30 lat jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, 20 – jako Politechnika Opolska. 
Dziś uczelnia jest jedną z najważniejszych instytucji na Śląsku Opolskim. Kształci ok. 10 tysięcy studentów na sześciu, interdyscyplinarnych wydziałach (w organizacji jest już siódmy, techniczny wydział zamiejscowy w Kędzierzynie-Koźlu) oferujących 26 kierunków zarówno typowo technicznych, jak i sportowych, czy ekonomicznych. 

NAUKA I BIZNES
Politechnika słynie z konsekwentnie realizowanej zasady ,,Złotego Trójkąta”, czyli współpracy między nauką, biznesem i samorządem. Na przestrzeni tylko ostatniego kwartału tego roku, uczelnia była organizatorem dwóch, wielkich spotkań o tym charakterze: międzynarodowej konferencji ,,One Road One Belt", podczas której przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy omawiali możliwości współpracy w ramach projektu Nowego Jedwabnego Szlaku (w spotkaniu tym wzięła udział wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Kacperczk, oraz Chargé d’affaires ambasady Chińskiej Republiki Ludowej Lin Jian) oraz pierwszej polsko-niemieckiej konferencji ,,Bridge" z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina oraz premiera Saksonii i przewodniczącego Bundesratu Stanislawa Tillicha, będącej symbolicznym, ale mającym praktyczne korzyści przerzuceniem mostu pomiędzy nauką, gospodarką rynkową i władzami obu państw, usankcjonowanym udziałem w europejskim klastrze Merge.

ik-zajecia.pngWSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Politechnika Opolska umiejętnie pozyskuje partnerów zagranicznych, w tym – jako jedyna uczelnia techniczna w Polsce – współpracuje z krajami Azji przez najlepszy w Europie Instytut Konfucjusza, oraz jedyne w Polsce centrum współpracy Polska-Indie Instytut Jogi i Ajurwedy. Uczelnia służy regionowi, przyciąga młodzież i oddziałowuje na Opolszczyznę kulturotwórczo. Jest też przykładem najbardziej umiejętnego wykorzystania funduszy unijnych w regionie.
Osoby ciekawe świata i chcące zdobyć cenne doświadczenie, dzięki realizowanym na uczelni programom wymiany studentów (m.in. Program Erasmus) mogą z łatwością wyjechać na okres jednego lub dwóch semestrów do jednej z naszych 150 partnerskich uczelni zagranicznych! Do tej pory z możliwości wyjazdu skorzystało setki studentów politechniki. Sami każdego roku gościmy ok. 150-osobową grupę studentów zagranicznych, dla których to Opole jest egzotycznym miastem. Politechnika ściśle kooperuje z amerykańskimi uczelniami oraz placówkami dyplomatycznymi. Wspólnie z Illinois State University organizujemy corocznie Polsko-Amerykańską Szkołę Letnią. Na Politechnice prężnie działa oddział studencki prestiżowej organizacji IEEE.

MILIONY NA ROWZÓJ
W ostatnich latach pozyskała na rozwój ponad 25 milionów euro, w tym na nową siedzibę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, wyposażając laboratoria w najnowocześniejszy sprzęt (m. in. unikalne w skali kraju laboratorium Neuro-Science, zgłębiające zagadnienia interakcji mózg-komputer).

gimnastyka.pngSPORT I REKREACJA
Politechnika dysponuje równie znakomitym zapleczem sportowym, które wraz z pływalnią o wymiarach olimpijskich oraz mającą już wkrótce powstać halą lekkoatletyczną, czynią z II kampusu jeden z najnowocześniejszych kompleksów sportowych w kraju.  Akademicki Zawiązek Sportowy, który w 34 wyczynowych i rekreacyjnych sekcjach zrzesza ponad 1700 osób. Udział w ligach i sukcesy na ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach to dowód na to, że duch sportu na politechnice jest w doskonałej formie. Do dyspozycji studentów pozostaje doskonale wyposażona hala sportowa z krytą bieżnią, siłownią czy taneczną salą lustrzaną.

Na terenie II kampusu znajduje się kryta pływalnia o wymiarach olimpijskich. To u nas trenują i uczą się tacy mistrzowie jak chociażby nasz absolwent i wielki mistrz olimpijski Zbigniew Bródka czy kandydat do medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Rio i nasz student – kajakarz Piotr Kuleta.


Oferta edukacyjna


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
Architektura
Budownictwo

 • budownictwo podziemne i geotechnika (S),
 • energooszczędne materiały i obiekty budowlane (S),
 • inżynieria materiałów konstrukcyjno-budowlanych (S),
 • inżynieria mostowo-drogowa (S, NS),
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie (S, NS).

W
YDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI w Kędzierzynie-Koźlu

Przemysłowe technologie informatyczne
Systemy biotechniczne
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI
Inżynieria bezpieczeństwa
Logistyka

 • międzynarodowe łańcuchy dostaw (S, NS),
 • inżynieria transportu w logistyce (S, NS).
Technologia żywności i żywienie człowieka
 • technologia inżynierii produkcji żywności (S, NS),
 • jakość i bezpieczeństwo żywności (S, NS).
Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie innowacjami (S, NS),
 • zarządzanie logistyką (S, NS),
 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy (S, NS),
 • techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami (S, NS),
 • logistyka w energetyce (S, NS),
 • zarządzanie projektami (S, NS).
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI
Automatyka i robotyka
 • systemy sterowania w automatyce i robotyce (S, NS)
Elektronika przemysłowa
Elektrotechnika

 • elektroenergetyka przemysłowa (S, NS)
Informatyka
 • informatyka w elektroenergetyce (S),
 • informatyka w technice i zarządzaniu (S),
 • komputerowe wspomaganie projektowania (S),
 • sieci komputerowe i systemy baz danych (S, NS),
 • informatyka stosowana (NS).
Inżynieria biomedyczna
Technologie energetyki odnawialnej
 • eksploatacja odnawialnych źródeł energii (S).
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Energetyka
Inżynieria i aparatura procesów przemysłowych
Inżynieria środowiska

 • gospodarka odpadami (S),
 • gospodarka wodno-ściekowa (S),
 • ochrona powietrza (S),
 • procesy i urządzenia ochrony środowiska (S),
 • racjonalne gospodarowanie energią (S),
 • instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne (S),
 • advanced technologies in environmental engineering (S) – specjalność w języku angielskim,
 • gospodarka ściekami i odpadami (NS),
 • procesy energetyczne (NS).
Mechanika i budowa maszyn
 • komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości (S, NS),
 • komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn (S, NS),
 • maszyny i urządzenia przemysłowe (S, NS),
 • samochody i ciągniki (S, NS).
Mechatronika
 • mechatronika w pojazdach i maszynach (S),
 • systemy automatyki i robotyki w mechatronice (S)
Transport
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
Administracja
Ekonomia

 • ekonomia menedżerska (S, NS),
 • ekonomia społeczna (S, NS),
 • zarządzanie i ekonomia regionu (S, NS)
Miedzynarodowe stosunki gospodarcze
Zarządzanie
 • zarządzanie przedsiębiorstwem, (S, NS),
 • zarządzanie kapitałem ludzkim, (S, NS),
 • logistyka menedżerska, (S, NS).
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII
Fizjoterapia
Turystyka i rekreacja

 • odnowa biologiczna z elementami dietetyki (S, NS),
 • turystyka zdrowotna i SPA (S, NS),
 • rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną (S, NS),
 • zarządzanie w turystyce i rekreacji (S, NS)
Wychowanie fizyczne
 • nauczycielsko–instruktorska (S, NS),
 • nauczycielsko–trenerska (trener dyscypliny sportu, trener personalny) (S, NS).

W Kędzierzynie-Koźlu powstaje Wydział Inżynierii Systemów Technicznych Politechniki Opolskiej, który będzie prowadził kierunki:
 • PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE (studia I stopnia o profilu praktycznym, w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • SYSTEMY BIOTECHNICZNE (studia I stopnia o profilu praktycznym, w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych).

Rekrutacja

Życie studenckie


ik-wystep-filh.pngNajbarwniejszym akcentem studenckiego życia są majowe Piastonalia, wiosna w klimacie kultury trwa jednak przez cały rok. Każdy może brać udział w koncertach, występach kabaretów i grup teatralnych, a ci, którzy mają zacięcie artystyczne być może sami zasilą załogę orkiestry dętej, chóru, albo studenckiego radia Emiter, którego ramówka zachęca m.in. audycją terapia trabantem.

Każdego roku uczelnia funduje studentom 1000 biletów na imprezy i wydarzenia kulturalne, włącza się też w organizację popularnej Nocy Kultury i Nocy Muzeów – to bryluje Muzeum Politechniki Opolskiej z unikalną i prawdopodobnie największą na świecie kolekcją lamp i urządzeń rentgenowskich).

ŚWIADCZENIA I STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI
Wszyscy studenci politechniki mają prawo do ubiegania się o jedno z ponad 1200 miejsc w wyremontowanych akademikach z dostępem do internetu. Studenci mogą również liczyć na szereg jednych z najwyższych w regionie stypendiów, zarówno naukowych, socjalnych, dla studentów z niepełnosprawnościami, jak i fundowanych przez miasto lub ministerstwo.

Politechnika Opolska podejmuje szereg działań celem likwidacji barier architektonicznych i mentalnych dla uczynienia uczelni miejscem przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia równego dostępu do wiedzy i umiejętności zawodowych wszystkim osobom bez względu na stan ich zdrowia. Wprowadzono istotne zmiany w Regulaminie studiów, mające na celu dostosowanie procesu studiowania do indywidualnych możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uczelnia posiada Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych powołanego przez JM Rektora.

Każdego roku akademickiego Prorektor ds. dydaktyki w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego oraz uczelnianym organem samorządu doktorantów ustala wysokość stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami. Kwota przyznanego stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności podanego w orzeczeniu o niepełnosprawności. Stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami jest przyznawane wyłącznie na wniosek studenta.

>>Więcej informacji dla osób niepełnosprawnych<<


ik-warsztaty.pngWSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM

Poziomem badań naukowych i konkurencyjnością dyplomów politechnika nie ustępuje innym. Podczas, gdy przemysł stał się czynnikiem uczelniotwórczym, dziś to uczelnia przyciąga do regionu przemysł. Obecność zaplecza w postaci dobrej politechniki przygotowującej kadry jest przez nowych inwestorów wymieniana jako jeden z ważniejszych czynników wpływających na decyzję o ulokowaniu na Opolszczyźnie swoich zakładów. Tak było, m. in. z ifm eco link, potentatem branży elektronicznej, który w Opolu buduje centrum badawczo-rozwojowe oraz amerykańskim producentem quadów Polaris.

UCZELNIA PRODOKTORANCKA
O tym, że decyzja sprzed 50 lat była dobrą inwestycją, świadczą też niezliczone nagrody, którymi politechnika wyróżniana jest przez różne gremia, oraz pozycja w rankingach, w tym 4. miejsce w rankingu PRODOK zestawiającego najbardziej prodoktoranckie uczelnie w kraju.

Katalog kierunków