KierunkiStudiów.pl

Menu

Politechnika Poznańska

Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 35 48, fax 61 665 37 50

Informacje


Oferta dydaktyczna

architektura i urbanistyka (I, II)
automatyka i robotyka (I, II)
bioinformatyka (I, II)
budownictwo (I, II)
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II)
edukacja techniczno-informatyczna (I)
elektronika i telekomunikacja (I, II)
elektrotechnika (I, II)
energetyka (I, II)
fizyka techniczna (I, II)
informatyka (I, II)
inżynieria bezpieczeństwa (I, II)
inżynieria biomedyczna (I)
inżynieria chemiczna i procesowa (I, II)
inżynieria materiałowa (I, II)
inżynieria środowiska (I, II)
inżynieria zarządzania (I, II)
logistyka (I, II)
matematyka (I, II)
mechanika i budowa maszyn (I, II)
mechatronika (I, II)
techniczne zastosowania internetu (II)
technologia chemiczna (I, II)
technologie ochrony środowiska (I, II)
transport
(I, II)
zarządzanie
(I, II)
zarządzanie i inżynieria produkcji (I, II)

Katalog kierunków