KierunkiStudiów.pl

Menu

Politechnika Warszawska (PW)

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. 22 234 74 12

Strona www Email

O uczelni

 

Politechnika Warszawskagmach_glowny.jpg

Politechnika Warszawska jest najstarszą polską uczelnią techniczną. Od ponad 180 lat kształci kolejne pokolenia inżynierów, wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych. Władze Uczelni i nauczyciele akademiccy dbają o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia. Uruchamiane są nowe kierunki studiów, tworzone nowe laboratoria, rozwijana jest współpraca z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi. Politechnika Warszawska jest miejscem, w którym tradycja styka się z nowoczesnością. Uczelnia kształci na poziomach: inżynierskim, magisterskim i doktoranckim we wszystkich dziedzinach techniki - od mającej najdłuższe tradycje inżynierii lądowej i architektury do dzisiejszej optoelektroniki, nanotechnologii materiałowej, biotechnologii i technologii biomedycznej. Naturalnym uzupełnieniem studiów w kierunkach technicznych jest kształcenie w zakresie ekonomii, nauk społecznych, zarządzania, administracji i biznesu. Również w  ofercie edukacyjnej znajdują się studia na odległość (przez INTERNET).

absolwenci.jpgPrace badawcze i rozwojowe prowadzone w Politechnice Warszawskiej to odpowiedź na wyzwania współczesnej nauki i gospodarki. Transfer technologii, czyli oferowanie wyników badań z myślą o ich konkretnych zastosowaniach, wzmacnia pozycję Uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Politechnika Warszawska nie tylko wspiera rodzimych innowatorów, zamieniając ich pomysły wynalazcze w firmy, lecz także nawiązuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami.  Uczelnia wciela w życie ideę   inżynierii przejścia od pomysłu do praktyki gospodarczej. 

Powody, dla których warto studiować w Politechnice Warszawskiej:

 • Jesteśmy pierwsi! – tytuł najlepszej polskiej uczelni technicznej, przyznawany w Rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw nieprzerwanie od 7 lat.
 • Połowa prezesów polskich firm to inżynierowie - większość z nich ukończyła PW.
 • 19 wydziałów i 1 kolegium, gdzie zajęcia prowadzi około 2 500 nauczycieli akademickich.
 • 32 kierunki studiów, także studia w języku angielskim.
 • Studia na odległość przez Internet (Ośrodek Kształcenia na Odległość – OKNO PW).
 • Szkoła Biznesu, czyli  ponad 20 lat tradycji edukacji menedżerskiej
 • Współpraca z ponad 180 uczelniami zagranicznymi.
 • Rozbudowany system informatyczny, bogata baza biblioteczna (około miliona woluminów w Bibliotece Głównej).
 • Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej współfinansowany przez UE w ramach EFS, który zapewnia wysoką jakość kształcenia i dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy.
 • Prężnie działające Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu pierwszej pracy.
 • dyplomy.jpgPonad 5 500 miejsc w domach studenckich, bogata baza sportowa i turystyczna.
 • Bogata baza sportowa i turystyczna.
 • Ponad 100 zarejestrowanych kół naukowych, organizacji i stowarzyszeń studenckich.
 • Liczne inicjatywy kulturalno-rozrywkowe: koncerty, festiwale, wystawy.
 • Chór akademicki, zespół pieśni i tańca, orkiestra rozrywkowa, teatr, a także media studenckie (portal studencki, telewizja i radio internetowe, miesięcznik kulturalny).
 • Klub Uczelniany AZS PW i sukcesy naszych koszykarzy oraz siatkarzy.

 

1000 innych powodów, dla których warto zostać studentem Politechniki Warszawskiej, poznasz uczestnicząc w organizowanych przez nas wydarzeniach.  Zapraszamy!

 

Oferta dydaktyczna

Wydziały, kierunki, specjalności i rodzaje studiów w Politechnice Warszawskiej 2017/2018

studentka.jpg

Politechnika Warszawska prowadzi studia w Warszawie oraz w Filii w Płocku.

Osoby starające się o przyjęcie na studia stacjonarne (dzienne) w Politechnice Warszawskiej będą mogły je podjąć na jednym z ponad 30 kierunków studiów. W Warszawie oferowane są studia na 31 kierunkach, natomiast w Płocku – na 5 kierunkach. Na 9 kierunkach pierwszego stopnia oraz na 12 kierunkach drugiego stopnia kształcenie odbywa się również w języku angielskim.

Dla maturzystów przeznaczone są studia pierwszego stopnia: inżynierskie (trwające 3,5 lub 4 lata) na 27 kierunkach studiów i licencjackie (trwające 3 lata) na 5 pozostałych.

Absolwenci wyższych uczelni, z dyplomami licencjata lub inżyniera, mogą podjąć studia drugiego stopnia – magisterskie, trwające 1,5 lub 2 lata. Studia drugiego stopnia prowadzą do uzyskania dyplomu (tytułu zawodowego), w zależności od kierunku, magistra lub magistra inżyniera.
Kierunki studiów Specjalnosci na studiach I stopnia Specjalności na studiach II stopnia
Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH
Administracja
Studia I st. - licencjackie 6 semestrów i studia II st. – magisterskie 4 semestry;
studia niestacjonarne I i II stopnia
Bez specjalności
Bez specjalności
Wydział ARCHITEKTURY
Architektura i Urbanistyka
Studia I st. - inżynierskie 8 semestrów i studia II st. – magisterskie 4 semestry;
studia niestacjonarne I i II stopnia
Bez specjalności Bez specjalności
Architecture and Urban Planing
studia II st. - magisterskie 4 semestry
-
 • Architecture for Society of Knowledge
Wydział CHEMICZNY
Biotechnologia
Studia I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 lub 4 semestry
 
 • biotechnologia chemiczna – leki i kosmetyki
 • biotechnologia przemysłowa
 • biotechnologia w inżynierii środowiska
 • mikrobioanalityka
Technologia Chemiczna
Studia I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry
Bez specjalności
 • analityka i fizykochemia procesów i materiałów
 • fukncjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne
 • synteza, kataliza i procesy wysokotemperaturowe
 • nanomateriały i nanotechnologie (specjalność realizowana wspólnie z Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej w ramach Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych)
Biotechnology
studia II st. w jęz. ang.  - magisterskie 3 semestry
 -
 •  applied biotechnology
Wydział ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH
Automatyka i Robotyka
stduia stacjonarne I stopnia 7 semestrów i studia II st. magisterskie 4 semestry
Bez specjalności Bez specjalności
Elektronika
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 4 semestry
 • elektronika i informatyka w medycynie
 • elektronika i inżynieria komputerowa
 • elektronika i informatyka w medycynie
 • mikrosystemy i systemy elektroniczne
 • mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie
Informatyka
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 4 semestry, studia niestajconarne II stopnia
 • inżynieria systemów informatycznych
 • systemy informacyjno-decyzyjne
Inżynieria Biomedyczna
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 4 semestry
Bez specjalności
Bez specjalności
Telekomunikacja
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 4 semestry
 • radiokomunikacja i techniki multimedialne
 • systemy i sieci telekomunikacyjne
 • teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji
 • radiokomunikacja i techniki multimedialne
 • telekomunikacja
Computer Science
studia stacjonarne I st. w jęz. ang. - inżynierskie 8 semestrów
studia stacjonarne II st. w jęz. ang.  magisterskie 4 semestry
 • computer systems and networks
Telecommunications
Studia w języku angielskim
Studia I st. - inżynierskie 8 semestrów i studia II st. - magisterskie 4 semestry
 •  telecomunnication systems and networks
Wydział ELEKTRYCZNY
Automatyka i Robotyka
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry
 •  automatyka
Elektrotechnika
Studia stacjonarne I st.- inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestr;
studia niestacjonarne I i II st.
 • elektroenergetyka
 • elektromechanika pojazdów i maszyny elektryczne
 • elektronika przemysłowa
 • systemy informatyczne i pomiarowe
 • technika świetlna i multimedialna
 • technika wysokich napięć i kompatybilność elektromagnetyczna
Informatyka
Studia stacjonarne I st.- inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry;
studia niestacjonarne I i II st.
 • inżynieria informatyczna w elektroenergetyce
 • inżynieria komputerowa
 • inżynieria oprogramowania
Electrical Engineering
Zajęcia w języku angielskim
Studia I st. - inżynierskie 8 semestrów i studia II st. - magisterskie 3 semestry
Bez specjalności Bez specjalności
Wydział FIZYKI
Fizyka Techniczna
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 4 semestry
 • fizyka komputerowa
 • fizyka medyczna
 • materiały i nanostruktury
 • optoelektronika
 • ekologiczne źródła energii
 • fizyka medyczna
 • fizyka i technika jądrowa
 • fotonika
 • informatyka optyczna
 • modelowanie układów złożonych
 • nanostruktury
Fotonika
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów
bez specjalności  -
Wydział GEODEZJI I KARTOGRAFII
Geodezja i Kartografia
Studia stacjonarne I st.- inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry;
studia niestacjonarne I i II st.
Bez specjalności
 • fotogrametria i teledetekcja
 • geodezja i nawigacja satelitarna
 • geodezja inżynieryjno-przemysłowa
 • kartografia i systemy informacji geograficznej
 • kataster i gospodarka nieruchomościami
 • systemy informacji przestrzennej
Gospodarka Przestrzenna
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry; studia niestacjonarne I i II st.
 • środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 • urbanistyka w planowaniu przestrzennym
 
 
Wydział Inżynierii CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry
Bez specjalności
 • bioinżynieria
 • inżynieria procesów ochrony środowiska
 • inżynieria procesów przemysłowych
 • nanomateriały i nanotechnologie (specjalność realizowana współnie z Wydziałem Chemicznym oraz z Wydziałem Inżynierii Materiałowej w ramach Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych)
Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ
Budownictwo
Studia stacjonarne I st. – inżynierskie 8 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry;
studia niestacjonarne I i II st.
 • budownictwo energooszczędne
 • inżynieria komunikacyjna
 • inżynieria produkcji budowlanej
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • inżynieria komunikacyjna
 • inżynieria produkcji budowlanej
 • inżynieria zrównoważonego rozwoju w budownictwie
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie:
  • konstrukcje budowlane
  • mosty i budowle podziemne
  • teoria konstrukcji
Civil Engineering
Studia I st.- inżynierskie 8 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry
 • civil engineering structures
 • construction engineering and management
 • transportaion engineering
 • civil engineering structures
Wydział INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Inżynieria Materiałowa
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry;
studia niestacjonarne I stopnia
Bez specjalności
 • biomateriały
 • inżynieria powierzchni
 • zaawansowane materiały funkcjonalne
 • nowoczesne materiały konstrukcyjne
 • nanomateriały i nanotechnologie (specjalność realizowana współnie z Wydziałem Chemicznym oraz z Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej w ramach Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych)
Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI
Automatyka i Robotyka
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 4 semestry
Bez specjalności
 • automatyzacja procesów wytwórczych
 • elastyczne systemy wytwarzania
Mechanika i Budowa Maszyn
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 4 semestry;
studia niestacjonarne I i II st.
 • inżynieria produkcji
 • techniki wytwarzania
 • biomechanika inżynierska
 • inżynieria produkcji
 • komputerowe projektowanie maszyn i procesów technologicznych
 • obrabiarki CNC
 • technologie poligrafii
 • technologie metali i tworzyw sztucznych
 • uzbrojenie
Papiernictwo i Poligrafia
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry;
studia niestacjonarne I i II st.
 • eksploatacja maszyn poligraficznych
 • technologia poligrafii
 • technologia poligrafii
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 4 semestry;
studia niestacjonarne I i II st.
 • informatyczne systemy zarządzania
 • inżynieria procesów produkcyjnych
 • systemy CAD-CAM
 • zarządzanie produkcją
 • zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej
 • global production - engineering and management
Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Inżynieria Środowiska
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry;
studia niestacjonarne I i II st.
 • ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo
 • inżynieria sanitarna i wodna
 • gospodarka odpadami
 • ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja
 • gospodarka odpadami
 • inżynieria gazownictwa
 • inżynieria wodna
 • zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Ochrona Środowiska
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów – bez specjalności i studia II st. – magisterskie 3 semestry
Bez specjalności
 • ekoinżynieria
 • informacja i zarządzanie w ochronie środowiska
 • ochrona i kształtowanie środowiska
Environmental Engineering
Studia I st. – inżynierskie 7 semestrów, studia II st. – magisterskie 4 semestry
Bez specjalności
 • environment protection engineering
Wydział MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH
Matematyka
Studia stacjonarne I st. - licencjackie 6 semestrów i studia II st. – magisterskie 4 semestry;
studia niestacjonarne I stopnia
Bez specjalności
 • matematyka w ubezpieczeniach i finansach
 • statystyka matematyczna i analiza danych
 • matematyka w naukach informacyjnych
 • matematyka w naukach technicznych
Informatyka
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry
Bez specjalności
 • metody sztucznej inteligencji
 • projektowanie systemów CAD/CAM
Computer Science 2)
Zajęcia w języku angielskim
Studia I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry
 • artificial intelligence
 • business intelligence system
 • development
Wydział MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA
Automatyka i Robotyka
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry
 • biorobotyka
 • robotyka
Energetyka
Studia stacjonarne I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st.– magisterskie 3 semestry
 • chłodnictwo i klimatyzacja
 • systemy i urządzenia energetyczne
 • zrównoważona energetyka
 
 • chłodnictwo i klimatyzacja
 • systemy i urządzenia energetyczne
 • zrównoważona energetyka
 • nuclear power engineering
Lotnictwo i Kosmonautyka
Studia stacjonarne I st.- inżynierskie 7 semestrów i studia II st.– magisterskie 3 semestry
 • automatyka i systemy lotnicze
 • napędy lotnicze
 • statki powietrzne
 • automatyka i systemy lotnicze
 • kosmonautyka
 • napędy lotnicze
 • statki powietrzne
Mechanika i Budowa Maszyn
Studia stacjonarne I st.- inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry;
studia niestacjonarne I i II st.
bez specjalności
 • komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego
 • modelowanie i stymulacje komupertowe w mechanice
 
Aerospace Engineering
Zajęcia w języku angielskim
Studia I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie -3 semestry
Bez specjalności Bez specjalności
Power Engineering
Zajęcia w języku angielskim
Studia I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. 3 semestry
Bez specjalności Bez specjalności
Wydział MECHATRONIKI
Automatyka i Robotyka
Studia I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry
 • automatyka
 • informatyka przemysłowa
 • robotyka
Mechatronika
Studia I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st.– magisterskie 3 semestry
 • elektroniczne systemy pomiarowe
 • inżynieria fotoniczna
 • inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych
 • mikromechanika
 • techniki multimedialne
 • urządzenia elektromedyczne
 • współrzędnościowe systemy pomiarowe
 • elektroniczne systemy pomiarowe
 • inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych
 • mikromechanika
 • techniki multimedialne
 • współrzędnościowe systemy pomiarowe
 • inżynieria fotoniczna
Inżynieria Biomedyczna
Studia I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry
 • aparatura medyczna
Mechatronics
Studia w jęz. angielskim I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. - magisterskie 3 semestry
 • Photonics Engineering
Wydział SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH
Mechanika i Budowa Maszyn
Studia I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry
 • automatyzacja maszyn i systemów transportowych
 • diagnostyka i bezpieczeństwo
 • dynamika maszyn
 • maszyny robocze
 • nadwozia pojazdów
 • napędy hybrydowe
 • podstawowe problemy budowy maszyn i pojazdów
 • pojazdy
 • silniki spalinowe
 • wibroakustyka
 • wspomaganie komputerowe prac inżynierskich
Mechatronika
Studia I st. – inżynierskie 7 semestrów i II st. – magisterskie 3 semestry
 • mechatronika pojazdów
 • mechatronika maszyn roboczych
 • konstrukcje inteligentne
 • mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Studia I st. – inżynierskie 7 semestrów
 • pojazdy autonomiczne
 • pojazdy ekologiczne
 • pojazdy niekonwencjonalne
 -
Electric and Hybrid Vehicles Engineering*
(* studia te będą uruchomione, jeśli liczba zakwalifikownych będzie nie mniejsza niż 25 osób)
studia w jęz. ang. - inżynierskie 7 semestrów
 • ecological vehicles
 • autonomous vehicles
 • unconventional vehicles
 -
Wydział TRANSPORTU
Transport
Studia I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st.– magisterskie 3 semestry
 • inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu
 • inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
 • logistyka i technologia transportu
 • logistyka i technologia transportu samochodowego
 • logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
 • sterowanie ruchem drogowym
 • sterowanie ruchem kolejowym
 • sterowanie ruchem lotniczym
 • telematyka transportu
 • audyt logistyczny
 • diagnostyka samochodowa
 • inteligentne systemy transportowe
 • inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
 • logistyka i technologia transportu samochodowego
 • logistyka i technologia transportu kolejowego
 • logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
 • rzeczoznawstwo samochodowe
 • sterowanie ruchem kolejowym
 • sterowanie ruchem drogowym
 • sterowanie ruchem lotniczym
Wydział ZARZĄDZANIA
Zarządzanie
Studia I st. – licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia – magisterskie 4 semestry
 • zarządzanie innowacjami
 • zarządzanie produkcją
 • informatyka gospodarcza
 • finanse i zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie strategiczne
 • kwalitologia i inżynieria produckji
 • ergonomia i środowisko pracy
 • gospodarka cyfrowa
 • transfer wiedzy i technologii
 • systemy produkcyjne i logistyczne
 • rynki i instytucje finansowe
 • projakościowe systemy zarządzania
 • ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. magisterskie 3 semestry
 • zarządzanie innowacjami
 • zarzadzanie produkcją
 • informatyka gospodarcza
 • finanse i zarzadzanie ryzykiem
 • zarzadzanie strategiczne
 • kwalitologia i inżynieria produkcji
 • ergonomia i środowisko pracy
 • transfer wiedzy i technologii
 • systemy produkcyjne i logistyczne
 • gospodarka cyfrowa
 • rynki i instytucje finansowe
 • systemyprodukcyjne i logistyczne
 • ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych
 • projakościowe systemy zarządzania
Management
Studia w j. angielskim II st. magisterskie 4 semestry
 -
 • management of sustainable enterprise
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII W PŁOCKU
Budownictwo
Studia I st. - inżynierskie 8 semestrów i studia II st. magisterskie 3 semestry
 • budownictwo ogólne
 • konstrukcje budowlane
Inżynieria Środowiska
Studia I st. - inżynierskie 8 semestrów
 • urządzenia sanitarne
-
Mechanika i Budowa Maszyn
Studia I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. – magisterskie 3 semestry
 • budowa i eksploatacja maszyn i aparatury przemysłowej
 • budowa i eksploatacja maszyn i aparatury przemysłowej
Technologia Chemiczna
Studia I st. - inżynierskie 7 semestrów i studia II st. magisterskie 3 semestry
 • technologia produktów naftowych
 • technologia tworzyw sztucznych
 • technologia petrochemiczna
 • technologia produktów naftowych
 • technologia tworzyw sztucznych
 • informatyzacja technologii chemicznej
 • technologia petrochemiczna
KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W PŁOCKU
Ekonomia
Studia I st. – licencjackie 6 semestrów
 • gospodarka przemysłowa
 • finanse i rachunkowość
-

PW Junior

 
PW Junior - co to jest?

Politechnika Warszawska uruchomiła dla gimnazjalistów oraz uczniów szkół podstawowych z klas 5 i 6 politechnikę w wersji dla młodzieży, czyli PW Junior. Prawie tak, jak na prawdziwej uczelni, m.in. regularne wykłady i ćwiczenia w aulach, pracowniach, laboratoriach i salach Politechniki Warszawskiej prowadzą pracownicy i studenci PW, a każdy Uczestnik mając indeks poświadcza swoją obecność.

W zależności od wieku nastolatek zostaje przydzielony do grupy, w której uczestniczy w zajęciach przez cały rok. W przystępny i praktyczny sposób poznaje wiele zagadnień związanych z szeroko rozumianymi naukami ścisłymi. Odwiedza wiele wydziałów uczelni.

Podstawowe informacje o PW Junior

 • Uczestnikiem PW Junior może być uczennica/uczeń klasy 5 lub 6 szkoły podstawowej lub uczennica/uczeń gimnazjum.
 • Uczestnicy odbywają zajęcia w ramach określonego programu w zależności od rodzaju szkoły, do której uczęszczają.
 • Rok akademicki obejmuje 8 wykładów i 8 zajęć ćwiczeniowych.
 • Każdy wykład trwa jedną godzinę lekcyjną.
 • Zajęcia ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjów trwają dwie godziny lekcyjne.
 • Zajęcia ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych trwają jedną godzinę lekcyjną.
 • Zajęcia odbywają się jedynie w sobotę, zaś dokładne terminy zajęć na cały rok są ustalone i dostępne w zakładce Rekrutacja i Zajęcia.
 • Zajęcia odbywają się w różnych salach, budynkach, wydziałach a nawet obszarach Politechniki Warszawskiej.
 • Uczestnicy mają możliwość korzystania z biblioteki PW.
 • Rodzice Uczestnika mają możliwość bezpłatnego parkowania podczas zajęć na terenie centralnym PW.
 • Zajęcia są płatne.

Rodzaje zajęć:

A.dla gimnazjalistów

 • ogólne
 • specjalistyczne z chemii, fizyki, informatyki i matematyki dla Uczestników o zainteresowaniach z tej dziedziny

B. dla uczniów szkół podstawowych

 • ogólne

Więcej informacji: http://pwjunior.edu.pl

GALERIA

Kontakt

 

Biuro ds. Przyjęć na Studiainauguracja.jpg

Gmach Główny PW
Plac Politechniki 1, pok. 66

tel: (22) 629 6070, (22) 234 7412
fax (22) 234 7429
e-mail: rekrutacja@ca.pw.edu.pl
http://pw.edu.pl/Kandydaci


Katalog kierunków