KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 68 85

Informacje


Agrobiznes
(I)
Architektura krajobrazu (I)
Behawiorystyka zwierząt (I, II)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (I)
Bezpieczeństwo żywności (I)
Bioinżynieria (I)
Biologia (I, II)
Biotechnologia (I)
Dietetyka (I)
Ekonomia (I)
Geodezja i kartografia (I)
Gospodarka przestrzenna (I)
Hipologia i jeździectwo (I)
Inżynieria bezpieczeństwa (I)
Inżynieria chemiczna i procesowa (I)
Inżynieria przemysłu spożywczego (I, II)
Inżynieria środowiska (I, II)
Leśnictwo (I)
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (I)
Ochrona środowiska (I, II)
Ogrodnictwo (I, II)
Rolnictwo (I, II)
Technika rolnicza i leśna (I, II)
Technologia żywności i żywienie człowieka (I, II)
Towaroznawstwo (I, II)
Transport (I)
Turystyka i rekreacja (I)
Weterynaria (MJ)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (I, II)
Zielarstwo i terapie roślinne (I)
Zootechnika (I, II)

Katalog kierunków