KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
tel. 61 848 70 11, 61 848 75 22, fax 61 846 67 16

Informacje


Oferta dydaktyczna

architektura krajobrazu (I i II)
biologia (I i II)
biotechnologia (I i II)
dietetyka (I, II)
ekonenergetyka (I)
ekonomia (I i II)
finanse i rachunkowość (I)
gospodarka przestrzenna (I)
informatyka i agroinżynieria - makrokierunek (I i II)
inżynieria i gospodarka wodna
(I)
inżynieria rolnicza
(I)
inżynieria środowiska
(I i II)
leśnictwo (I i II)
ochrona środowiska (I i II)
ogrodnictwo (I i II)
polityka społeczna (I)
projektowanie mebli (I, II)
rolnictwo (I i II)
technika rolnicza i leśna (I i II)
technologia drewna (I i II)
technologia żywności i żywienie człowieka (I i II)
towaroznawstwo (I)
turystyka i rekreacja (I)
weterynaria (MJ)
zootechnika (I i II)

Katalog kierunków