KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 643 19 21, 25 643 19 22, fax 25 644 20 45

Informacje

Oferta dydaktyczna

administracja (I, II)
bezpieczeństwo narodowe (I, II)
bioinżynieria produkcji żywności (I, II)
biologia (I, II)
chemia (I, II)
dietetyka (I)
filologia:
anglistyka  (I, II)
germanistyka  (I, II)
rusycystyka  (I, II)
język niemiecki w biznesie (I)
język rosyjski w biznesie (I)
filologia polska (I, II)
fizyka (I)
gospodarka przestrzenna (I)
historia (I, II)
informatyka (I, II)
logistyka (I)
matematyka (I, II)
menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa (I)
pedagogika (I, II)
rolnictwo (I, II)
stosunki międzynarodowe (I)
turystyka i rekreacja (I)
zarządzanie (I, II)
zootechnika (I, II)

Katalog kierunków