KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław

tel. centrala 71 320 50 20, fax 71 320 54 04

Informacje

Oferta dydaktyczna

architektura krajobrazu (I, II)
bezpieczeństwo żywności (I)
bioinformatyka (I)
biologia (I, II)
biotechnologia (I, II)
budownictwo (I, II)
ekonomia (I, II)
geodezja i kartografia (I, II)
gospodarka przestrzenna (I)
inżynieria i gospodarka wodna (I, II)
inżynieria środowiska (I, II)
inżynieria bezpieczeństwa (I)
medycyna roślin (I)
ochrona środowiska (I, II)
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (I)
ogrodnictwo (I, II)
rolnictwo (I, II)
technika rolnicza i leśna (I, II)
technologia żywności i żywienie człowieka (I, II)
towaroznawstwo (I)
weterynaria (MJ)
weterynaria w języku angielskim (MJ)
zarządzanie i inżynieria produkcji (I, II)
zootechnika (I, II)
żywienie człowieka (I)

Katalog kierunków