KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (UJD)

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
tel. 34 378 41 00, 34 378 42 22

Strona www

O Uczelni

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie to publiczna Uczelnia wyższa o szerokim profilu kształcenia, prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki.

Oferuje studia na blisko 60 kierunkach studiów w obszarach: nauk humanistycznych, społecznych, prawnych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych,  pedagogicznych, inżynieryjno-technicznych oraz sztuki. Uczelnia proponuje szeroką ofertę studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz innych form kształcenia ustawicznego. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna prowadzona jest na sześciu wydziałach:

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w trzynastu dyscyplinach. Od 2019 roku Uniwersytet prowadzi Szkołę Doktorską.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

 • posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo dydaktyczną,
 • dorobek naukowy pracowników owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacjami, nowymi technologiami i patentami,
 • wdraża i upowszechnia nowoczesne metody kształcenia takie jak tutoring, kształcenie online, studia dualne,
 • współpracuje z uczelniami polskimi oraz kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie,
 • z sukcesami uczestniczy w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań I Rozwoju i uzyskuje pokaźne fundusze na realizację projektów,
 • zajmuje wysokie miejsce w konkursach związanych z ubieganiem się o fundusze na realizacje projektów finansowanych ze środków europejskich,
 • osiąga wysokie wskaźniki cytowań artykułów naukowych rejestrowanych w uznanych bazach jak Web of Knowledge i Scopus.
 • posiada własną bibliotekę, wydawnictwo, ośrodek sportowy, nowoczesną infrastrukturę, akademik, planetarium, laboratoria.
 • utworzył jednostkę, pełniącą rolę centrum wsparcia osób z niepełnosprawnościami - Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Nadrzędnym celem Uczelni jest wykształcenie absolwentów, którzy opuszczając mury Uniwersytetu będą fachowo i odważnie budowali swoją zawodową przyszłość.

Kierunki studiów

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie oferuje następujące kierunki studiów:

 • administracja (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • analityka i kreatywność społeczna (I stopień; stacjonarne)
 • bezpieczeństwo narodowe (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • biotechnologia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • chemia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • chemistry (I i II stopień; stacjonarne, niestacjonarne)
 • computer science (II stopień; stacjonarne, niestacjonarne)
 • dietetyka (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • dziennikarstwo i kultura mediów (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • Economics (I stopień; stacjonarne, niestacjonarne)
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I i II stopień; stacjonarne)
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I i II stopień; stacjonarne)
 • ekonomia (I i II stopień: stacjonarne i niestacjonarne)
 • farmacja* (jednolite magisterskie; stacjonarne, niestacjonarne)
 • filologia angielska (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • filologia germańska (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • filologia polska (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • filozofia (I i II stopień; stacjonarne)
 • fizjoterapia (jednolite magisterskie; stacjonarne, niestacjonarne)
 • fizyka (I i II stopień-stacjonarne, niestacjonarne)
 • fotografia i kreacja przekazu wizualnego (I i II stopień; stacjonarne)
 • grafika (I i II stopień; stacjonarne)

 • historia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • iberoznawstwo (I i II stopień; stacjonarne)
 • informatyka (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • innowacyjne technologie i nowoczesne materiały – studia dualne (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • inżynieria bezpieczeństwa (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • inżynieria medyczna (II stopień; stacjonarne, niestacjonarne)
 • inżynieria multimediów (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • język niemiecki w obrocie gospodarczym-kształcenie od podstaw (I stopień; stacjonarne)
 • kosmetologia (I i II stopień; stacjonarne, niestacjonarne)

 • kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • lekarski (jednolite magisterskie; stacjonarne i niestacjonarne)
 • malarstwo (I i II stopień; stacjonarne)
 • matematyka (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • Music in Public Space (I stopień; stacjonarne)
 • muzyka w przestrzeni publicznej (I i II stopień; stacjonarne;)
 • Painting (I i II stopień; stacjonarne)
 • pedagogika (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie; stacjonarne i niestacjonarne)
 • pedagogika specjalna (jednolite magisterskie; stacjonarne i niestacjonarne)
 • Philosophy (I stopień; stacjonarne)
 • Physics (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • pielęgniarstwo (I i II stopień; stacjonarne)
 • Political Science (I i II stopień; stacjonarne)
 • politologia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna (II stopień; stacjonarne)
 • praca socjalna (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • prawo (jednolite magisterskie; stacjonarne i niestacjonarne)
 • produkcja i marketing żywności (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • psychologia (jednolite magisterskie; stacjonarne)
 • psychoprofilaktyka (I stopień; stacjonarne)
 • rachunkowość i podatki (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • ratownictwo medyczne (I stopień; stacjonarne)
 • turystyka i rekreacja (I i II stopień; stacjonarne)
 • wychowanie fizyczne (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • Specialized English for Business (II stopień, stacjonarne i niestacjonarne)
 • Studia Środkowoeuropejskie i Bałkańskie (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • żywienie człowieka i dietetyka (II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)

* po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki na prowadzenie kierunku

 

Rekrutacja

Atrakcyjne kierunki, interesujące specjalności, wysoka jakość kształcenia.
Dołącz do społeczności uniwersyteckiej, zapraszamy!
Więcej informacji: https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl

 

Kontakt

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 378 41 00
e-mail: kancelaria@ujd.edu.pl

Katalog kierunków