KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (UJD)

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
tel. 34 378 41 00, 34 378 42 22

Strona www

O Uczelni

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie to publiczna Uczelnia wyższa o szerokim profilu kształcenia, prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki.

Oferuje studia na blisko 60 kierunkach studiów w obszarach: nauk humanistycznych, społecznych, prawnych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych,  pedagogicznych, inżynieryjno-technicznych oraz sztuki. Uczelnia proponuje szeroką ofertę studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz innych form kształcenia ustawicznego. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna prowadzona jest na sześciu wydziałach:

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w trzynastu dyscyplinach. Od 2019 roku Uniwersytet prowadzi Szkołę Doktorską.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

  • posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo dydaktyczną,
  • dorobek naukowy pracowników owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacjami, nowymi technologiami i patentami,
  • wdraża i upowszechnia nowoczesne metody kształcenia takie jak tutoring, kształcenie online, studia dualne,
  • współpracuje z uczelniami polskimi oraz kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie,
  • z sukcesami uczestniczy w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań I Rozwoju i uzyskuje pokaźne fundusze na realizację projektów,
  • zajmuje wysokie miejsce w konkursach związanych z ubieganiem się o fundusze na realizacje projektów finansowanych ze środków europejskich,
  • osiąga wysokie wskaźniki cytowań artykułów naukowych rejestrowanych w uznanych bazach jak Web of Knowledge i Scopus.
  • posiada własną bibliotekę, wydawnictwo, ośrodek sportowy, nowoczesną infrastrukturę, akademik, planetarium, laboratoria.
  • utworzył jednostkę, pełniącą rolę centrum wsparcia osób z niepełnosprawnościami - Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Nadrzędnym celem Uczelni jest wykształcenie absolwentów, którzy opuszczając mury Uniwersytetu będą fachowo i odważnie budowali swoją zawodową przyszłość.

Kierunki studiów

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie oferuje następujące kierunki studiów:

 

Rekrutacja

Atrakcyjne kierunki, interesujące specjalności, wysoka jakość kształcenia.
Dołącz do społeczności uniwersyteckiej, zapraszamy!
Więcej informacji: https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl

 

Kontakt

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 378 41 00
e-mail: kancelaria@ujd.edu.pl

Katalog kierunków