KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel. 41 349 72 28, 41 349 72 94, fax 41 349 72 01

Informacje

 

Oferta dydaktyczna


administracja
(I)
bezpieczeńtwo narodowe
(I)
biologia
(I, II)
biotechnologia
(I)
chemia
(I, II)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
(I)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
(I, II)
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
(I, II)
ekonomia
(I, II)
filologia

  • filologia angielska (I)
  • filologia germańska (I)
  • filologia rosyjska (I, II)

filologia polska (I, II)
fizjoterapia
(I, II)
fizyka
(I, II)
fizyka techniczna
(I)
geografia
(I, II)
historia
(I, II)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
(I, II)
informatyka
(I)
informatyka i ekonometria
(I)
logistyka
(I)
matematyka
(I, II)
militarystyka historyczna
(I)
ochrona środowiska
(I, II)
organizacja turystyki historycznej
(I)
pedagogika
(I, II)
pielęgniarstwo
(I, II)
politologia
(I, II)
położnictwo
(I, II)
praca socjalna
(I)

psychologia

ratownictwo medyczne (I)
stosunki międzynarodowe
(I, II)
wzornictwo
(I)
zarządzanie
(I, II)
zdrowie publiczne
(I)

Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ekonomia
(I)
filologia angielska
(I)
filologia polska
(I, II)
historia
(I, II)
pedagogika
(I, II)
socjologia
(I)
stosunki międzynarodowe
(I)
zarządzanie
(I)

Katalog kierunków