KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP_Krakow)

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. informacja: 12 662 60 14, fax: 12 637 22 43

Strona www Email

O Uczelni

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce, która swoje ponad 70-letnie tradycje i doświadczenie łączy z nowoczesnością i innowacyjnością.

Oferta uczelni obejmuje kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych oraz artystycznych. Na Uniwersytecie kształci się obecnie ponad 18 tysięcy studentów na 46 kierunkach i blisko 200 specjalnościach. Oferta edukacyjna, odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także oczekiwaniom młodych ludzi i obejmuje studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe oraz kursy.

Studenci mogą zdobyć wykształcenie na siedmiu wydziałach:
• Humanistycznym,
• Filologicznym,
• Pedagogicznym,
• Politologii,
• Geograficzno-Biologicznym,
• Matematyczno-Fizyczno-Technicznym,
• Sztuki.

Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego są doskonale przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Z sukcesami pracują w szkolnictwie, instytucjach kultury, administracji państwowej oraz w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, a wielu z nich jest cenionymi ekspertami w różnych dziedzinach nauki i biznesu.

Szczególnie cenione i wspierane są pasje oraz zainteresowania, które studenci mogą rozwijać dzięki różnorodnym projektom. Uczelnia organizuje także wiele wystaw i aktywnie wspiera rozwój artystyczny.
Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim „Educatus”, internetowym Radiu „Spektrum”, studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób przyjemny i pożyteczny.

Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m. in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m. in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje ze 160 uczelniami partnerskimi. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe.

Uniwersytet Pedagogiczny uczestniczy w międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi m.in. z: Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji. Dzięki stypendiom i wymianie międzynarodowej nasi studenci zdobywają nowe doświadczenia i doskonalą umiejętności językowe.

Infrastruktura Uniwersytetu Pedagogicznego składa się obecnie z blisko 20 obiektów. Do Uniwersytetu Pedagogicznego należy także najwyżej położone w Polsce uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne, zlokalizowane w Gorcach, na szczycie góry Suhora. Ważnym zapleczem uczelni jest nowoczesne Akademickie Centrum Hotelowe obejmujące domy studenckie „Za Kolumnami” i „Krakowiak”, które są jednymi z najlepszych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce!

Nasi studenci mogą zawsze liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry Biura Rekrutacji, które oferuje profesjonalne doradztwo podczas przyjęcia na studia, także dla obcokrajowców. Biuro Spraw Studenckich zapewnia pomoc w sprawach socjalno-bytowych. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Biuro Karier oferuje natomiast profesjonalne spotkania z doradcami zawodowymi, jak również liczne certyfikowane warsztaty.

Dopełnieniem oferty Uniwersytetu Pedagogicznego jest cieszące się dużą popularnością Centrum Sportu i Rekreacji, składające się z nowoczesnego zaplecza sportowego (m. in. pływalni, siłowni, sauny, sal gimnastycznych, sal fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka. Uniwersytet Pedagogiczny jest istotnym ogniwem życia społecznego, i podejmuje wiele ważnych dla regionu inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych oraz gospodarczych.

Studia I stopnia

STUDIA I STOPNIA I JEDNOLILTE MAGISTERSKIE

administracja
animacja kultury w przestrzeni społecznej
architektura informacji
bezpieczeństwo państwa
bioinformatyka
biologia
Digital Design
edukacja techniczno-informatyczna
etyka - mediacje i negocjacje
filologia polska
filologia:

• filologia, specjalność filologia angielska
• filologia, specjalność filologia germańska
• filologia, specjalność filologia hiszpańska
• filologia, specjalność filologia romańska
• filologia, specjalność filologia romańska z językiem angielskim
• filologia, specjalność filologia romańska z językiem hiszpańskim
• filologia, specjalność filologia romańska z językiem rosyjskim
• filologia, specjalność filologia rosyjska z językiem angielskim,
• filologia, specjalność filologia rosyjska z językiem francuskim,
• filologia, specjalność filologia rosyjska z językiem hiszpańskim
• filologia, specjalność filologia włoska
filozofia
fizyka
geografia
gospodarka przestrzenna
grafika
historia
informatyka
kulturoznawstwo i wiedza o mediach
logopedia
malarstwo
matematyka
monitoring środowiska przyrodniczego
ochrona środowiska
pedagogika:
• pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną (nauczycielska)
• promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień (nauczycielska)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika specjalna
politologia
praca socjalna
prawo- studia jednolite magisterskie
psychologia- studia jednolite magisterskie
socjologia
stosunki międzynarodowe
sztuka i media
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
turystyka i rekreacja
wzornictwo
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Kontakt

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. informacja: (12) 662 60 14, fax: (12) 637 22 43
info@up.krakow.pl  
www.up.krakow.pl

Facebook: www.facebook.com/Uniwersytet.Pedagogiczny
YouTube: http://www.youtube.com/user/UPwKrakowie

Informacje dla kandydatów:
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Podchorążych 2, pok. 29
tel. 12 662 60 93

Katalog kierunków