KierunkiStudiów.pl

Menu

Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk
tel. 59 840 53 28, 59 840 54 65, fax 59 840 54 75

Informacje

Oferta dydaktyczna

bezpieczeństwo narodowe (I)
biologia (I, II)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I, II)
edukacja techniczno-informatyczna (I)
filologia polska (I, II)
filologia:
  • angielska (I, II)
  • germańska (I, II)
  • rosyjska (I, II)
fizyka techniczna (I)
gospodarka przestrzenna
(I)*
geografia
(I, II)
historia
(I, II)
kulturoznawstwo
(I)
matematyka
(I, II)
ochrona środowiska
(I)
pedagogika
(I, II)
pielęgniarstwo
(I, II*)
politologia
(I)
praca socjalna
(I)
ratownictwo medyczne
(I)
socjologia
(I)
turystyka i rekreacja
(I)
zarządzanie
(I)*
zdrowie publiczne
(I)

* - kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW

Katalog kierunków