KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
tel. 61 856 91 91, fax 61 856 91 93

Strona www Email

O Uniwersytecie


gmach.jpgUtworzony w 1926 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. Jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół wyższych o tym profilu w Polsce. Stanowi ważny, 13-tysięczny ośrodek naukowo-dydaktyczny specjalizujący się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. Swoją renomę zawdzięcza: wysokiej jakości nauczania oraz niekwestionowanej pozycji jednego z liderów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych. Oferta dydaktyczna szkoły uwzględnia światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze rozwiązania z zakresu rozwoju myśli ekonomicznej i biznesu. Siłą Uczelni jest potencjał naukowy, kontakty międzynarodowe oraz orientacja na współpracę z biznesem.

Wysoka pozycja rankingowa i akademicka Uczelni jest w znacznej mierze zasługą dobrej kadry dydaktycznej. Uniwersytet zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich, w tym około 140 profesorów. Są to wysokiej klasy dydaktycy i wybitne postaci nauki oraz praktyki gospodarczej. Kadra naukowa Uniwersytetu zasiada w uznanych gremiach eksperckich, uczestniczy w badaniach i ekspertyzach, doradza podmiotom gospodarki i państwa. Uczelnia przywiązuje najwyższą wagę do jakości przekazywania wiedzy i stawia na nowoczesne metody prowadzenia zajęć. Bogata oferta studiów to ponad 50 specjalności prowadzonych na Wydziałach:

na_trawie.jpg

Kształcenie odbywa się na poziomie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia, MBA (we współpracy z Georgia State University w Atlancie - program amerykański, Europejską Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Berlinie - program niemiecki, Uniwersytetem w Rennes - program francuski oraz z Nottingham Trent University - program angielski) oraz podyplomowych (ponad 70 programów). Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia ma przyznane certyfikaty i akredytacje potwierdzające, iż poziom kształcenia i badań naukowych jest zgodny z najwyższymi wymaganymi. Są to: pozytywne oceny akredytacyjne Państwowej Komisji Akredytacyjnej w zakresie studiów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, certyfikaty Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS, unikatowy w skali kraju certyfikat ISO 9001:2000 dla Wydziału Towaroznawstwa nadany przez światowej klasy jednostkę certyfikującą Det Norske Veritas, wysokie kategorie KBN. Tok studiów rozliczany jest w europejskim standardzie ECTS, umożliwiającym budowanie międzynarodowej ścieżki studiów. Atutem Uczelni są dodatkowo bardzo dobre warunki studiowania (nowoczesne sale i wyposażenie informatyczne, biblioteka naukowa należąca do najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych bibliotek ekonomicznych w tej części Europy).

Uczelnia posiada wysoki standard bazy infrastrukturalnej. Uniwersytet ma jedną z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w tej części Europy bibliotek naukowych oraz własne wydawnictwo. Nowocześnie wyposażone budynki Uniwersytetu zlokalizowane są blisko siebie w samym centrum Poznania. Studenci mają do dyspozycji sale komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. Darmowe, nieograniczone czasowo korzystanie z Sieci zapewnia również zainstalowany w Uczelni system Hot-Spotów. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jako pierwszy w Polsce uruchomił na swojej stronie internetowej wirtualne zwiedzanie swoich budynków.

Szerokość i trwałość relacji z praktyką gospodarczą zapewnia działanie Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zrzeszone w nim polskie i międzynarodowe firmy oraz renomowane instytucje gospodarcze wspierają Uczelnię w realizacji jej misji dydaktycznej m.in. przez udostępnianie materiałów specjalistycznych do pracy na zajęciach, prowadzenie wykładów i szkoleń, organizowanie praktyk zawodowych i staży dla studentów.

Uczelnia pełni również rolę centrum konferencyjnego. Odbywające się tu kongresy, konferencje, sympozja i seminaria niejednokrotnie mają zakres międzynarodowy. Swoją wiedzę i poglądy prezentują znane postaci nauki, polityki i biznesu. W murach UE gościli m.in. Leszek Balcerowicz, Jerzy Hausner, Theodore R. Marmor (były doradca Białego Domu), Todd Bermont (doradca firm z czołówki Fortune 1000). O randze Uczelnia świadczą również przyznane doktoraty honoris causa. Otrzymali je m.in. Lady Margaret Thatcher, Prof. Janos Kornai, Prof. Walter Isard a noblista, ojciec euro prof. Robert Mundell na specjalne zaproszenie Uniwersytetu wygłosił wykład podczas międzynarodowej konferencji Global Finance Conference.

 

Kierunki studiów


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oferuje 11 kierunków studiów na 5 wydziałach:
Kierunki studiów
Specjalności
WYDZIAŁ EKONOMII
Ekonomia
 • biznes w gospodarce żywnościowej - wyłącznie studia niestacjonarne zaoczne
 • ekonomia globalna i menedżerska
 • ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
 • polityka i gospodarka żywnościowa - wyłącznie studia stacjonarne
 • przedsiębiorczość w usługach edukacyjnych - wyłacznie na studiach II stopnia
 • publicystyka ekonomiczna i public relations
 • specjalność ekonomiczno-socjologiczna
 • strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej
 • economics and finance of business in global economy*
Finanse i rachunkowość
 • bankowość
 • finanse, audyt i podatki
 • rachunkowość i skarbowość
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • zarządzanie finansami prywatnymi - wyłącznie studia drugiego stopnia
 • zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych - wyłącznie studia zaoczne niestacjonarne
 • specjalności kierunku Polityka społeczna:
 • finanse i zarządzanie usługami społecznymi
 • komunikacja społeczna
Polityka społeczna
 • finanse i zarządzanie usługami społecznymi
 • komunikacja społeczna
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ
Gospodarka turystyczna
 • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 • zarządzanie turystyką w regionie
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • biznes międzynarodowy
 • logistyka międzynarodowa
 • studia europejskie
 • zarządzanie gospodarką turystyczną
 • international business*
WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
Informatyka i ekonometria
 • analityka gospodarcza - wyłącznie studia pierwszego stopnia
 • elektroniczny biznes
 • informatyka w gospodarce i administracji
 • inżynieria finansowa
 • e-business*
WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA
Towaroznawstwo
 • ekologia produktów
 • menedżer produktu
 • menedżer produktów kosmetycznych
 • kształtowanie jakości produktów przemysłowych
 • kształtowanie jakości produktów spożywczych
 • zarządzanie jakością
 • Quality of Products*
Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
 • zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej
 • zarządzanie jakością produktów
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Finanse i rachunkowość
 • analiza rynku usług finansowych
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • finanse samorządów terytorialnych
 • inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Gospodarka przestrzenna
 • administracja i gospodarka samorządowa
 • rozwój miast i regionów
Zarządzanie
 • handel i marketing
 • komunikacja w biznesie
 • konsulting gospodarczy
 • logistyka krajowa i międzynarodowa
 • organizacja i zarządzanie w biznesie
 • przedsiębiorczość w małej i średniej firmie
 • przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
 • przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej - studia drugiego stopnia (magisterskie) prowadzone w UEP i ESCP Europe
 • zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • zarządzanie produkcją
 • zarządzanie przedsiębiorstwami
 • zarządzanie usługami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Business Management*
* Specjalność realizowana w języku angielskim. Studia na tej specjalności są płatne.

Rekrutacja

studenci.jpgStudia stacjonarne (dzienne)

prowadzone są w formie studiów pierwszego stopnia (po maturze) oraz drugiego stopnia (po licencjacie). Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata lub inżyniera. Przyjęcia na te studia odbywają się na podstawie punktów z przedmiotów kwalifikacyjnych w części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego (nowa matura) lub na podstawie wyników egzaminu wstępnego.

Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Przyjęcia na te studia odbywają się na podstawie testu kwalifikacyjnago.

>>Zasady przyjęć na poszczególne formy studiów zawarte są w uchwałach Senatu Uczelni<<

Studia niestacjonarne (zaoczne/wieczorowe)

prowadzone są w formie studiów pierwszego stopnia (po maturze) oraz drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) (po licencjacie). Przy przyjęciach na zaoczne niestacjonarne studia pierwszego stopnia brane są pod uwagę oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości lub punktacja procentowa uzyskana na nowym egzaminie maturalnym z przedmiotów kwalifikacyjnych. Przy przyjęciach na niestacjonarne studia drugiego stopnia brana jest punktacja uzyskana z przedmiotów tworzących tzw. minima programowe.

Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o pomoc materialną (stypendia: socjalne, za wyniki w nauce, ministra, zapomogi).

Studia anglojęzyczne

Studia doktoranckie (III stopnia)

Studia trzeciego stopnia pozwalają uzyskać tytuł doktora nauk ekonomicznych (doktora nauk o zarządzaniu i doktora nauk towaroznawczych) i trwają cztery lata.

Studia podyplomowe (ponad 70 kierunków)

Studia MBA (Master of Business Administration)
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest także jednym z założycieli Fundacji 'Kadry dla Wielkopolski', w ramach której działa Wielkopolska Szkoła Biznesu oferująca program Executive Master of Business Administration realizowany we współpracy z Nottingham Trent University.

Kontakt


aula.jpg UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
tel. ++48 61 856 90 00, fax ++48 61 866 89 24
www.ue.poznan.pl
Jeśli nie udało Ci się znaleźć odpowiednich informacji w naszym serwisie napisz:

pytania dotyczące rekrutacji:
Biuro Rekrutacji i Karier
e-mail: rekrutacja@ue.poznan.pl

pytania dotyczące promocji Uczelni:
Biuro Promocji
e-mail: promocja@ue.poznan.pl

Katalog kierunków