KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. 61 854 60 00, fax 61 852 04 55

Strona www

Informacje

ump2.jpgUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest jedną z wiodących uczelni medycznych w Polsce, która na przestrzeni kilkudziesięciu lat wniosła znaczący wkład w rozwój polskiej nauki i medycyny.

Na obecną pozycję Uczelni wpływ ma nie tylko wysoki poziom kształcenia poparty osiągnięciami naukowymi kadry akademickiej, ale przede wszystkim dziewięćdziesięcioletnia tradycja, która narodziła się wraz z powstaniem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, w kwietniu 1920 roku.

Patronem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu został doktor Karol Marcinkowski (1800-1846), znakomity lekarz, a zarazem jeden z najwybitniejszych społeczników i współorganizatorów życia naukowego, gospodarczego i kulturalnego w Wielkopolsce.

ump1.jpgUniwersytet Medyczny w Poznaniu wraz z zapleczem pięciu szpitali klinicznych jest prężną i dynamiczną Uczelnią. Jego rozwój oparty jest na nowoczesnej bazie naukowej i dydaktycznej, na największej spośród wszystkich medycznych szkół wyższych w kraju liczbie kierunków i specjalności oraz na licznej kadrze - ponad 1300 nauczycieli akademickich, w tym około 200 z tytułem profesora.

W 1993 roku władze rektorskie ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu podjęły decyzję o uruchomieniu Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim.

Jednym z priorytetowych kierunków rozwoju poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, aż czterokrotnie wyróżnionego zaszczytnym tytułem Najlepszej Uczelni Medycznej w Polsce, jest współpraca z zagranicą w zakresie wymiany dydaktycznej i naukowej, a także udział w międzynarodowych projektach badawczych.

ump3.jpg
 • 90 lat tradycji
 • 4 wydziały
 • 5 szpitali klinicznych
 • Największy wybór kierunków i specjalności
 • Ponad 1300 nauczycieli akademickich
 • Blisko 8000 studentów w tym prawie 1000 anglojęzycznych
 • Najlepsza uczelnia medyczna w Polsce wg Rankingu "Perspektyw" w 2011 r.
 • Najlepszy wynik na egzaminie LEP w 2012 r.
 • Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Symulacji Medycznej
 • 6 Domów Studenckich
 • Doskonale wyposażone pracownie i laboratoria
 • Studia doktoranckie
 • Studia podyplomowe

KIERUNKI STUDIÓW
STUDIA I STOPNIA
STUDIA II STOPNIA
WYDZIAŁ LEKARSKI
Biuro Rekrutacji Wydziału Lekarskiego I
tel.: 61 854 74 43, 61 854 74 65, 61 854 74 66
Lekarski - jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne
WYDZIAŁ LEKARSKI II
Biuro Rekrutacji Wydziału Lekarskiego II
tel.: 61 854 73 87, 61 854 74 27, 61 854 74 28, fax: 61 854 74 26
Lekarsko dentystyczny - jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
Biotechnologia, specjalność: biotechnologia medyczna, stacjonarne i niestacjonarne
Biotechnologia, specjalność: biotechnologia medyczna, stacjonarne
Dietetyka - studia stacjonarne i niestacjonarne
Dietetyka - studia stacjonarne
Techniki dentystyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne
-
Zdrowie publiczne, specjalność: higiena dentystyczna - studia stacjonarne i niestacjonarne
-
Optometria - studia stacjonarne
-
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
Biuro Rekrutacji Wydziału Farmaceutycznego
tel.: 61 854 74 67, 61 854 74 68, 61 854 74 69, fax: 61 854 71 99
Farmacja - jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
Analityka medyczna - jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
Kosmetologia - studia stacjonarne i niestacjonarne
Kosmetologia - studia niestacjonarne
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Biuro Rekrutacji Wydziału Nauk o Zdrowiu
tel.: 61 854 74 70, 61 854 74 71, 61 854 74 72, 61 854 74 73
Elektroradiologia - studia stacjonarne i niestacjonarne
Elektroradiologia - studia stacjonarne i niestacjonarne
Fizjoterapia - studia stacjonarne i niestacjonarne
Fizjoterapia - studia stacjonarne i niestacjonarne
Pielęgniarstwo - studia stacjonarne i niestacjonarne
Pielęgniarstwo - studia stacjonarne i niestacjonarne
Położnictwo - studia stacjonarne i niestacjonarne
Położnictwo - studia stacjonarne i niestacjonarne
Ratownictwo medyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne
-
Terapia zajęciowa - studia stacjonarne i niestacjonarne
-
Zdrowie publiczne, specjalności: zarządzanie w opiece zdrowotnej, promocja zdrowia, komunikacja społeczna w ochronie zdrowia, monitorowanie badań klinicznych, kodowanie i klasyfikacja procedur medycznych, opiekun osób starszych - studia stacjonarne i niestacjonarne
Zdrowie publiczne - studia stacjonarne i niestacjonarne

Katalog kierunków