KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 42 74

Informacje

 • architektura krajobrazu (I, II)
 • biogospodarka (I, II)
 • bioinżynieria zwierząt (I, II)
 • biologia stosowana (I, II)
 • biotechnologia (I, II)
 • browarnictwo i słodownictwo (I, II)
 • dietetyka (I, II)
 • ekonomia (I, II)
 • gastronomia i catering dietetyczny (I)
 • geodezja i kartografia (I, II)
 • gospodarka przestrzenna (I, II)
 • inżynieria i gospodarka wodna (I, II)
 • inżynieria środowiska (I, II)
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska (II)
 • leśnictwo (I, II)
 • ochrona środowiska (I, II)
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (I, II)
 • ogrodnictwo (I, II)
 • rolnictwo (I, II)
 • sztuka ogrodowa (I, II) 
 • technika rolnicza i leśna (I, II)
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych (I, II)
 • technologia żywności i żywienie człowieka (I, II)
 • transport i logistyka (I, II)
 • weterynaria (jednolite magisterskie)
 • winogrodnictwo i enologia (II)
 • zarządzanie (I)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (I, II)
 • zootechnika (I, II)

Katalog kierunków