KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 42 74

Informacje


Oferta dydaktyczna 

architektura krajobrazu
(I)
biologia
(I)
biotechnologia
(I, II)
dietetyka
(I)
ekonomia
(I, II)
geodezja i kartografia
(I, II)
gospodarka przestrzenna
(I)
inżynieria i gospodarka wodna
(I)
inżynieria środowiska
(I, II)
leśnictwo
(I,II)
ochrona środowiska
(I, II)
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
(I)
ogrodnictwo
(I, II)
rolnictwo
(I, II)
rybactwo
(I, II)
technika rolnicza i leśna
(I, II)
technologia żywności i żywienie człowieka
(I, II)
towaroznawstwo
(I)
zarządzanie
(I, II)
zarządzanie i inżynieria produkcji
(I, II)
zootechnika
(I, II)

Katalog kierunków