KierunkiStudiów.pl

Menu

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz
tel. 52 321 15 25, 52 321 05 82 w. 28

Informacje


Oferta dydaktyczna
Dyrygentura (I, II)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I i II)
Instrumentalistyka (I i II)
Jazz i muzyka estradowa (I)
Kompozycja i teoria muzyki (I i II)
Reżyseria dźwięku (I)
Wokalistyka (I i II)

Katalog kierunków