KierunkiStudiów.pl

Menu

Akademia Muzyczna w Krakowie

ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków
tel. 12 422 04 55, 012 422 02 17, fax 12 422 23 43

Informacje


Oferta dydaktyczna

dyrygentura (I, II)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
(I, II)
instrumentalistyka
(I, II)
kompozycja (I, II)
muzyka kościelna (I, II)
teoria muzyki (I, II)
wokalistyka (I, II)

Katalog kierunków