KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie

ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
tel.: 22 827 72 41, fax 22 827 83 06

Strona www

Informacje


Oferta dydaktyczna

dyrygentura (I i II)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I, II)
instrumentalistyka (I i II)
kompozycja i teoria muzyki (I i II)
muzyka kościelna (I i II)
pedagogika (I)
reżyseria dźwięku (I i II)
taniec (I i II)
wokalistyka (I i II)

Katalog kierunków