KierunkiStudiów.pl

Menu

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

Pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław
tel. 71 355 90 56, 71 355 55 43 wew. 151, fax 71 355 91 05

Informacje


Oferta dydaktyczna

dyrygentura (I i II)

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I i II)

instrumentalistyka (I i II)

jazz i muzyka estradowa (I i II)

kompozycja (I, II)

muzykoterapia (I, II)

teoria muzyki (I i II)

wokalistyka (I i II)

Katalog kierunków