KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul. Kanonicza 9/101, 31–002 Kraków
tel. 12 421 84 16, fax 12 422 86 26

Strona www

O Uczelni

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, wywodzącą się z Wydziału Teologicznego UJ (1397 r.).

Uniwersytet tworzy sześć wydziałów: Filozoficzny, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologiczny, Prawa Kanonicznego oraz zamiejscowy: Teologiczny Sekcja w Tarnowie, a także dwie międzyuczelniane jednostki: Międzywydziałowy Instytut Muzyki Kościelnej (prowadzony wspólnie z Akademią Muzyczną w Krakowie) i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim).

Obecnie uczelnia prowadzi studia na trzynastu kierunkach:

 1. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo,
 2. dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 3. filozofia,
 4. historia,
 5. historia sztuki,
 6. muzyka kościelna,
 7. nauki o rodzinie,
 8. ochrona dóbr kultury,
 9. pedagogika,
 10. praca socjalna,
 11. prawo kanoniczne,
 12. psychologia
 13. teologia,
 14. turystyka i zarządzanie dziedzictwem.

Od roku akademickiego 2020/2021 utworzone zostaną: nowe kierunki:

 • socjologia
 • komunikowanie promocyjno-wizerunkowe, reklama, branding, PR
 • psychologia
 • digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie
 • pedagogika I stopnia

oraz nowa specjalność filozofia z elementami psychologii na kierunku filozofia.

Naszym studentom oferujemy szerokie możliwości rozwijania ich pasji. Na uczelni działa Telewizja JP2TV, która jest jedyną w Polsce internetową telewizją uniwersytecką produkującą programy dla ogólnopolskich stacji telewizyjnych, głównie TVP1 i TVP3 Kraków. Prowadzone są również internetowe Radio Bonus, tworzone przez młodych adeptów dziennikarstwa, biuletyn akademicki „Vita Academica” oraz odnoszący liczne sukcesy chór Psalmodia. Działa u nas także wiele kół naukowych oraz Duszpasterstwo Akademickie PATMOS. Przywiązujemy dużą wagę do rozwijania naszych kontaktów z zagranicą, m.in. w ramach programu Erasmus. Posiadamy także bogatą ofertę studiów podyplomowych oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uniwersytet prowadzi unikalne pracowanie: Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych (konserwacjatkanin.pl) oraz Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków (sdm.upjp2.edu.pl).

Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego (stopnia pośredniego między magistrem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego.

Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury (UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Studia stacjonarne na UPJPII są BEZPŁATNE!

NAUKA to podróż do lepszego jutra! Nadaj jej swój KIERUNEK!
Jeśli chcesz nas poznać lepiej, dołącz do grup kierunków na naszym fan page’u @UPJP2.

Kierunki

Obecnie uczelnia prowadzi studia na kierunkach: 

stacjonarne – ST / niestacjonarne – NST
studia pierwszego stopnia – / studia drugiego stopnia – / jednolite studia magisterskie – JSM

* Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij w nazwę kierunku – nastąpi przekierowanie do grupy kierunku na Fb

Nie czekaj! Aplikuj już dzisiaj!

 WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

Kierunek: FILOZOFIA (ST 1° i 2°)
Specjalność na studiach II stopnia:

 • coaching i doradztwo filozoficzne
 • etyka stosowana
 • filozofia w nauce
 • filozofia a chrześcijaństwo
 • filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny
 • filozofia systematyczna
 • Philosophy in English
 • filozofia z elementami psychologii – nowość od r.a. 2020/2021 *folder do pobrania

Kierunek: PSYCHOLOGIA (ST JSM) – nowość od r.a. 2020/2021 *folder do pobrania

 • psychologia edukacji i coachingu
 • psychologia w biznesie i reklamie
 • psychologia kliniczna z psychoterapią
 • psychologia duchowości i formacji

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Kierunek: NAUKI O RODZINIE (ST i NST 1° i 2°) *folder INoR do pobrania
Specjalności na studiach I stopnia:

 • mediacje rodzinne
 • terapia zajęciowa

Specjalności na studiach II stopnia:

 • interwencja kryzysowa
 • poradnictwo rodzinne

Kierunek:  PEDAGOGIKA (ST i NST 1° i 2°) – nowość od r.a. 2020/2021 *folder INoR do pobrania
Specjalność na studiach I stopnia:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Specjalność na studiach II stopnia:

 • resocjalizacja połączona z socjoterapią
 • tanatopedagogika

KierunekPRACA SOCJALNA (ST i NST 1° i 2°) *folder IPS do pobrania
Specjalności na studiach I stopnia:

 • praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie,
 • praca socjalna z osobami starszymi
 • praca socjalna z rodziną i dzieckiem

Specjalność na studiach II stopnia:

 • kuratela społeczna
 • praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie

KierunekSOCJOLOGIA (ST, NST 2°) – nowość od r.a. 2020/2021 *folder do pobrania
Specjalność na studiach II stopnia:

 • badanie rynku i opinii publicznej
 • organizacja i analiza przestrzeni publicznej

Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (ST i NST 1° i 2°) *ulotka do pobrania
Specjalność na studiach I stopnia:

 • e-dziennikarstwo
 • reklama, branding, public relations
 • realizacja radiowo-telewizyjna

Specjalność na studiach II stopnia:

 • e-content dziennikarski
 • digital media – analiza i zarządzanie
 • produkcja radiowo-telewizyjna

Kierunek: KOMUNIKOWANIE PROMOCYJNO-WIZERUNKOWE – REKLAMA, BRANDING, PR  (ST i NST 2°) - nowość od r.a. 2020/2021 *folder do pobrania
Specjalność na studiach II stopnia:

 • reklama i branding
 • public relations
 • projektowanie promocyjne

KierunekDIGITAL MEDIA – KREATYWNOŚĆ, ANALIZA, ZARZĄDZANIE (ST 1°) – nowość od r.a. 2020/2021 *ulotka do pobrania
Specjalność na studiach I stopnia:

 • kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, design
 • analityka sieci – big data, SEO, performance marketing
 • digital biznes – tworzenie, ekonomia i zarządzanie

WYDZIAŁ HISTORII I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Kierunek: HISTORIA (ST 1° i 2°) *folder Historia (ogólny) do pobrania, *folder Historia SUM do pobrania
Specjalność na studiach I i II stopnia:

 • Historia Chrześcijaństwa *folder do pobrania
 • Europa Wschodnia
 • Historia Doktryn Politycznych i Prawnych

KierunekARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO (ST 1° i 2°)
Specjalność na studiach II stopnia:

 • Archiwistyka
 • Zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Kierunek: HISTORIA SZTUKI (ST 1° i 2°)
Kierunek: OCHRONA DÓBR KULTURY (ST 1°)

Kierunek: MUZYKA KOŚCIELNA (ST 1° i 2°)

Kierunek: TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM (ST 1° i 2°) *folder do pobrania
Specjalność na studiach I stopnia:

 • Turystyka Historyczna
 • Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym

Specjalność na studiach II stopnia:

 • Turystyka Historyczna
 • Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym
 • Kultury Azji

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

Kierunek: TEOLOGIA (JSM)
Specjalność:

 • teologia kapłańska
 • teologia katechetyczno-pastoralna / teologia systematyczna

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY SEKCJA W TARNOWIE

KierunekTEOLOGIA (jednolite studia magisterskie)
Specjalność:

 • teologia kapłańska
 • teologia dla świeckich

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO

KierunekPRAWO KANONICZNE (jednolite studia magisterskie)

Rekrutacja

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie na stronie:

REKRUTACJA 2020/2021

Kontakt z Biurem Rekrutacji:

rekrutacja@upjp2.edu.pl
oplaty@upjp2.edu.pl (opłaty)

Katalog kierunków