KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul. Kanonicza 25, 31–002 Kraków
tel. 12 421 84 16, fax 12 422 86 26

Informacje


Oferta dydaktyczna

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (I)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I, II)
Filozofia (I, II)
Historia (I, II)
Historia sztuki (I, II)
Muzyka kościelna (I, II)
Nauki o rodzinie (I, II)
Ochrona dóbr kultury (I)
Praca socjalna (I)
Studia historyczno-społeczne (I)
Turystyka historyczna (I)
Turystyka religijna (I)
Teologia (MJ)
  • katechetyczno - pastoralna
Teologia (MJ) – studia zamiejscowe
  • kapłańska (dla alumnów WSD)
  • katechetyczno-pastoralna (studia dla osób świeckich i zakonnych)
  • socjalno-charytatywna (studia dla osób świeckich i zakonnych)

Studia na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - dostępne kierunki:

Katalog kierunków