KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII)

ul. Kanonicza 9/101, 31–002 Kraków
tel. 12 421 84 16, fax 12 422 86 26

Strona www

O Uczelni

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, wywodzącą się z Wydziału Teologicznego UJ (1397 r.).

Uniwersytet tworzy sześć wydziałów: Filozoficzny, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologiczny, Prawa Kanonicznego oraz zamiejscowy: Teologiczny Sekcja w Tarnowie, a także dwie międzyuczelniane jednostki: Międzywydziałowy Instytut Muzyki Kościelnej (prowadzony wspólnie z Akademią Muzyczną w Krakowie) i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim).

Obecnie uczelnia prowadzi studia na trzynastu kierunkach:

 1. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo,
 2. dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 3. filozofia,
 4. historia,
 5. historia sztuki,
 6. muzyka kościelna,
 7. nauki o rodzinie,
 8. ochrona dóbr kultury,
 9. pedagogika,
 10. praca socjalna,
 11. prawo kanoniczne,
 12. psychologia
 13. teologia,
 14. turystyka i zarządzanie dziedzictwem.

Od roku akademickiego 2020/2021 utworzone zostaną: nowe kierunki:

 • socjologia
 • komunikowanie promocyjno-wizerunkowe, reklama, branding, PR
 • psychologia
 • digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie
 • pedagogika I stopnia

oraz nowa specjalność filozofia z elementami psychologii na kierunku filozofia.

Naszym studentom oferujemy szerokie możliwości rozwijania ich pasji. Na uczelni działa Telewizja JP2TV, która jest jedyną w Polsce internetową telewizją uniwersytecką produkującą programy dla ogólnopolskich stacji telewizyjnych, głównie TVP1 i TVP3 Kraków. Prowadzone są również internetowe Radio Bonus, tworzone przez młodych adeptów dziennikarstwa, biuletyn akademicki „Vita Academica” oraz odnoszący liczne sukcesy chór Psalmodia. Działa u nas także wiele kół naukowych oraz Duszpasterstwo Akademickie PATMOS. Przywiązujemy dużą wagę do rozwijania naszych kontaktów z zagranicą, m.in. w ramach programu Erasmus. Posiadamy także bogatą ofertę studiów podyplomowych oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uniwersytet prowadzi unikalne pracowanie: Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych (konserwacjatkanin.pl) oraz Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków (sdm.upjp2.edu.pl).

Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego (stopnia pośredniego między magistrem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego.

Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury (UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Studia stacjonarne na UPJPII są BEZPŁATNE!

NAUKA to podróż do lepszego jutra! Nadaj jej swój KIERUNEK!
Jeśli chcesz nas poznać lepiej, dołącz do grup kierunków na naszym fan page’u @UPJP2.

Kierunki

Obecnie uczelnia prowadzi studia na kierunkach: 

stacjonarne – ST / niestacjonarne – NST
studia pierwszego stopnia – / studia drugiego stopnia – / jednolite studia magisterskie – JSM

Nie czekaj! Aplikuj już dzisiaj!

Kierunek: ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO (ST 1° i 2°)
Więcej informacji o kierunku

Kierunek: DIGITAL MEDIA – KREATYWNOŚĆ, ANALIZA, ZARZĄDZANIE (ST I NST 1°)
Specjalność na studiach I stopnia:

 • kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, design
 • analityka sieci – big data, SEO, performance marketing
 • digital biznes – tworzenie, ekonomia i zarządzanie
  Więcej informacji o kierunku

Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (ST I NST 1° I 2°)
Specjalność na studiach I stopnia:

 • e-dziennikarstwo
 • reklama, branding, public relations
 • realizacja radiowo-telewizyjna
 • COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES (ST 1°) NOWOŚĆ - Więcej informacji o kierunku

Specjalność na studiach II stopnia:

Kierunek: FILOZOFIA (ST 1° i 2°)
Specjalność na studiach II stopnia:

 • etyka stosowana
 • filozofia i chrześcijaństwo
 • filozofia w nauce
 • filozofia systematyczna
 • etyka i filozofia – studia nauczycielskie - w przygotowaniu
 • Philosophy in English
  Więcej informacji o kierunku

Kierunek: HISTORIA (ST 1° i 2°)
Specjalność na studiach I stopnia:

Kierunek: HISTORIA SZTUKI (ST 1° i 2°)
Więcej informacji o kierunku

Kierunek: KOMUNIKOWANIE PROMOCYJNO-WIZERUNKOWE, REKLAMA, BRANDING, PR (ST, NST 2°)
Specjalność na studiach II stopnia:

Kierunek: MUZYKA KOŚCIELNA (ST 1° i 2°)
Więcej informacji o kierunku

Kierunek: NAUKI O RODZINIE (ST i NST 1° i 2°)
Specjalności na studiach I stopnia:

 • mediacje rodzinne
 • terapia zajęciowa

Specjalności na studiach II stopnia:

Kierunek: OCHRONA DÓBR KULTURY (ST 1°)
Więcej informacji o kierunku

 

Kierunek: PEDAGOGIKA (ST i NST 1°)
Specjalność na studiach I stopnia:

 • resocjalizacja z socjoterapią
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Specjalność na studiach II stopnia:

Kierunek: PHILOSOPHY (ST 1°)
Więcej informacji o kierunku

Specjalność: PHILOSOPHY IN ENGLISH (ST 2°)
Więcej informacji o kierunku

Kierunek: PRACA SOCJALNA (ST i NST 1° i 2°)
Specjalności na studiach I stopnia:

 • praca socjalna z osobą chorującą psychicznie
 • praca socjalna z osobą starszą
 • praca socjalna z rodziną i dzieckiem

Specjalność na studiach II stopnia:

Kierunek: PRAWO KANONICZNE (JSM)
Więcej informacji o kierunku

Kierunek: PSYCHOLOGIA (ST JSM)
Specjalność:

 • psychologia edukacji i coachingu
 • psychologia w biznesie i reklamie
 • psychologia kliniczna z psychoterapią
 • psychologia duchowości i formacji
  Więcej informacji o kierunku

Kierunek: SOCJOLOGIA (ST 2°)
Specjalność:

Kierunek: TEOLOGIA (JSM, Kraków)
Specjalność:

Kierunek: TEOLOGIA (JSM, Tarnów)
Specjalność:

Kierunek: TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM (ST 1° i 2°)
Specjalność na studiach I stopnia:

 • turystyka historyczna
 • zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym

Specjalność na studiach II stopnia:

Rekrutacja

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie na stronie:

REKRUTACJA 2020/2021

Kontakt z Biurem Rekrutacji:

rekrutacja@upjp2.edu.pl
oplaty@upjp2.edu.pl (opłaty)

Katalog kierunków