KierunkiStudiów.pl

Menu

Akademia Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
tel. 12 39 99 500, fax: 12 39 99 501

Informacje

 • administracja i polityka publiczna (I, II)
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I)
 • filologia angielska (I)
 • filozofia (I, II)
 • kulturoznawstwo (I, II)
 • pedagogika (I, II)
 • politologia (I, II)
 • praca socjalna (I)
 • psychologia (MJ)
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Katalog kierunków