KierunkiStudiów.pl

Menu

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ul. Miodowa 21c, 00-246 Warszawa
tel. 022 831 95 97, fax 022 635 95 44

Informacje

www.chat.edu.pl

Oferta dydaktyczna

pedagogika
  • praca socjalna
  • pedagogika szkolna i opiekuńcza
  • pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa
teologia
  • teologia ewangelicka, starokatolicka i prawosławna
  • pedagogika religijna
ChAT jest jednowydziałową uczelnią ekumeniczną podlegającą Ministerstwu Edukacji Narodowej, nadającą tym samym uznawane przez państwo dyplomy i stopnie naukowe. Uczelnia kształci studentów w zakresie nauk teologicznych i pedagogicznych, przygotowując pracowników duchownych i świeckich dla Kościołów chrześcijańskich w Polsce, a także dla administracji państwowej i samorządowej oraz licznych instytucji, w szczególności oświatowych i opiekuńczych. ChAT prowadzi również działalność naukowo - badawczą oraz przygotowuje kandydatów do tego charakteru pracy. Akademia jest jedyną w Europie uczelnią teologiczną, która skupia studentów z tak wielu różnych kościołów. Ekumeniczny charakter ChAT decyduje o tym, że uczelnia realizuje swoje zadania w oparciu o zasadę równouprawnienia, poszanowania wartości duchowych wszystkich wyznań, kultur i tradycji oraz w poczuciu odpowiedzialności chrześcijańskiej i obywatelskiej. O przyjęcie mogą się ubiegać wszyscy absolwenci szkół średnich. Mają możliwość wyboru pomiędzy stacjonarną lub niestacjonarną formą studiów.

Studia na Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - dostępne kierunki:

Katalog kierunków