KierunkiStudiów.pl

Menu

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

pl. Katedralny 14, 50-329 Wrocław
tel./fax 071 322 99 70

Informacje

www.pft.wroc.pl

Oferta dydaktyczna

studia filozoficzno-teologiczne
  • kapłaństwo
  • teologia dla świeckich
Papieski Wydział Teologiczny jest uczelnią jednowydziałową. Posiada prawo nadawania stopni magistra teologii, doktora nauk teologicznych i doktora habilitowanego nauk teologicznych. Od 6 VI 2001 roku PWT otrzymał status uczelni członkowskiej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), a w grudniu 2001 roku pozytywnie zakończył procedurę akredytacyjną dla kierunku teologia pod nadzorem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej z UAM w Poznaniu. Certyfikat potwierdzający akademicką jakość kształcenia przyznano na lata 2000-2007.

Studia na Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu - dostępne kierunki:

Katalog kierunków