KierunkiStudiów.pl

Menu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (KUL)

Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81 445 41 37

Strona www Email

O Uczelni


dziedziniec.jpgKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarszy uniwersytet katolicki w Europie Środkowowschodniej. KUL powstał w 1918 roku z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego.

Podstawową misją Uniwersytetu, jak o tym mówi szerzej jego Statut, jest „prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie i wychowywanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury”.

KUL dziś jest jednym z najszybciej rozwijających się uniwersytetów w Polsce. Na Uniwersytecie prowadzone są wszechstronne badania naukowe zarówno w zakresie nauk ogólnych, jak i szczegółowych, których profil determinują humanistyczne tradycje KUL i otwarcie na współczesnego człowieka. Uniwersytet współpracuje z ponad 90 zagranicznymi uczelniami. W ramach tej współpracy realizowane są wspólne projekty badawcze i naukowe, wymiana pracowników i studentów, gościnne wykłady. Z powodu lokalizacji geograficznej i historii Lublina, KUL ma silne związki zarówno ze wschodem jak i zachodem. Absolwenci i profesorowie KUL zajmują ważną pozycję w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym.

Studenci KUL mają możliwość działania w wielu organizacjach studenckich, dzięki czemu uniwersytet jest ważnym centrum życia kulturalnego. Tworzą je m.in. chóry: Akademicki oraz Duszpasterstwa Akademickiego oraz teatry: Scena Plastyczna KUL oraz Teatr ITP. Corocznie na KUL odbywa się największa studencka impreza kulturalna - „KULturalia”, organizowana przez Samorząd Studentów KUL. Jest to wyjątkowy czas aktywności studenckiej, wypełniony koncertami, wystawami, licznymi warsztatami i dyskusjami.

Studia na KULu to czas wyjątkowy i niezapomniany, to: mamy_wszystko.jpg

 • czas spędzony z wybitnymi i porywającymi naukowcami i mistrzami,
 • czas wypełniony koncertami i spektaklami, wystawami i warsztatami, dyskusjami i licznymi debatami, a także międzynarodowymi i ogólnopolskimi kongresami, zjazdami naukowymi i konferencjami,
 • czas spędzony w ponad dwumilionowym księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej,
 • czas nauki i szlifowania europejskich języków nowożytnych i starożytnych, a także języka chińskiego, hebrajskiego lub sanskrytu,
 • czas spełnienia marzeń o studiowaniu za granicą (programy ERASMUS i COMENIUS) i na innych uczelniach w Polsce (program MOST),
 • czas spotkań z najlepszymi mistrzami i specjalistami w ramach Akademii Artes Liberales,
 • czas studiowania w międzynarodowym towarzystwie, wszak na KULu prowadzone są anglojęzyczne studia dla obcokrajowców,
 • czas niezwykłej aktywności w studenckich kołach naukowych, które, rozwijając i doskonaląc umiejętności logistyczne swych członków, organizują niezliczone, wykłady, konferencje, szkolenia i wyjazdy,
 • czas nieustannego rozwoju kulturalnego i życia artystycznego (Chór Akademicki i Chór Duszpasterstwa Akademickiego, Scena Plastyczna i Teatr ITP, Galeria 1 im. B. Słomki i Galeria Sceny Plastycznej, Agencja Fotograficzna TERRA oraz Akademickie Studio Filmowe),
 • czas zmagań sportowych, pieszych wędrówek, spływów kajakowych i rajdów rowerowych pod patronatami Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademickiego Związku Sportowego, Kół PTTK turystyki pieszej i różnej oraz Legii Akademickiej
na_dziedzincu.jpg
 • czas rozwoju i możliwości pogłębiania życia duchowego, bo przecież prężnie działające Duszpasterstwo Akademickie jest na wyciągnięcie ręki,
 • czas korzystania ze specjalnych programów edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych, m.in. dla niewidomych na anglistyce, dla niesłyszących na pedagogice,
 • czas niezliczonych staży i praktyk zawodowych organizowanych przez Biuro Karier,
 • CZAS NIEUSTANNEGO INWESTOWANIA W SIEBIE I SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ,
 • czas czegoś nienazywalnego - czas specyficznej więzi, szacunku i wzajemnej życzliwości...
 • czas, o którym będziecie długo i z sympatią opowiadać swoim dzieciom i wnukom.

Oferta edukacyjna


laboratorium.jpg

OFERTA EDUKACYJNA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO 2015/2016


STUDIA I STOPNIA
WYDZIAŁ TEOLOGII
Muzykologia spec. Muzyka liturgiczna (stacjonarne I stopnia)
Muzykologia spec. Krytyka i dziennikarstwo muzyczne (stacjonarne I stopnia)
Nauki o Rodzinie (stacjonarne I stopnia)
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Teologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI
Administracja (stacjonarne I stopnia),
Prawo (stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)
Prawo kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Europeistyka (stacjonarne I stopnia) - studia w języku polskim
Europeistyka (stacjonarne I stopnia) - studia w języku angielskim
Prawo kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
WYDZIAŁ FILOZOFII
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Filozofia (stacjonarne I stopnia) - studia w języku angielskim
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia) - studia w języku angielskim
Kulturoznawstwo (stacjonarne I stopnia)
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Filologia polska (stacjonarne I stopnia)
Wiedza o teatrze (stacjonarne I stopnia)
Filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Filologia germańska (stacjonarne I stopnia)
Filologia germańska – grupa początkująca (stacjonarne I stopnia)
Filologia klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Filologia niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Filologia romańska (stacjonarne I stopnia)
Filologia romańska – grupa początkująca (stacjonarne I stopnia)
Filologia słowiańska (stacjonarne I stopnia)
Filologia – sinologia (stacjonarne I stopnia)
Historia (stacjonarne I stopnia)
Historia sztuki (stacjonarne I stopnia)
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka (stacjonarne I stopnia)
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Analityka społeczna i internetowa (stacjonarne I stopnia)
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Gerontologia społeczna (stacjonarne I stopnia)
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Pedagogika (niestacjonarne I stopnia, z zastosowaniem metody e-learningu)
Psychologia spec. Psychologia wspierania jakości życia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Psychologia spec. Psychologia biznesu i przedsiębiorczości (stacjonarne jednolite magisterskie)
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU
Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Bezpieczeństwo ekologiczne (stacjonarne I stopnia)
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Architektura krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Gospodarka przestrzenna (stacjonarne I stopnia)
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Matematyka (stacjonarne I stopnia)
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY PRAWA I NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE W STALOWEJ WOLI
Inżynieria materiałowa (stacjonarne I stopnia)
Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
KOLEGIUM MISHuS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
STUDIA II STOPNIA
WYDZIAŁ TEOLOGII
Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Nauki o rodzinie (stacjonarne II stopnia)
Mediteranistyka (stacjonarne II stopnia)
WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI
Administracja (stacjonarne II stopnia)
Administracja (niestacjonarne II stopnia)
Europeistyka (stacjonarne II stopnia) – studia w języku polskim
Europeistyka (stacjonarne II stopnia)- studia w języku angielskim
Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia)
WYDZIAŁ FILOZOFII
Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Filozofia (stacjonarne II stopnia) – studia w języku angielskim
Kulturoznawstwo (stacjonarne II stopnia)
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
Filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
Filologia germańska (stacjonarne II stopnia)
Filologia klasyczna (stacjonarne II stopnia)
Filologia niderlandzka (stacjonarne II stopnia)
Filologia polska (stacjonarne II stopnia)
Filologia romańska (stacjonarne II stopnia)
Filologia słowiańska (stacjonarne II stopnia)
Historia (stacjonarne II stopnia)
Historia sztuki (stacjonarne II stopnia)
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Pedagogika (niestacjonarne II stopnia z zastosowaniem metody e-learningu)
Politologia (stacjonarne II stopnia)
Socjologia (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU
Biotechnologia (stacjonarne II stopnia)
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Architektura krajobrazu (stacjonarne II stopnia)
Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Matematyka (stacjonarne II stopnia)
Gospodarka przestrzenna (stacjonarne II stopnia)
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY PRAWA I NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE W STALOWEJ WOLI
Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Inżynieria środowiska (studia stacjonarne II stopnia) Stalowa Wola
KOLEGIUM MISHuS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne II stopnia)

Rekrutacja


Zasady postępowania rekrutacyjnego na studia w Katolickim uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Studia I stopnia – licencjacie:

Postępowanie kwalifikacyjne na studia w KUL ma formę konkursu. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym może podjąć studia tylko na jednym kierunku. Podczas rejestracji należy określić hierarchię wybranych kierunków, to znaczy, na który z nich kandydat chce być przyjęty w pierwszej kolejności, a na który w dalszej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na maturze pisemnej przedmiotu, wskazanego dla danego kierunku studiów, na wymaganym poziomie, czyli uzyskanie na nim co najmniej 30% punktów.

Przeliczanie punktów procentowych z matury pisemnej (część zewnętrzna)

lato.jpgWyniki przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

 • poziom rozszerzony - w procesie rekrutacji wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu;
 • poziom podstawowy – wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45.
Zgodnie z przedstawionymi zasadami maksymalny, przeliczony wynik to:
 • za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym – 100 pkt.
 • za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym – 45 pkt.

Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%.

Laureat lub finalista zwolniony z całości albo z elementu składowego postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje z całości albo z elementów tego postępowania 100 punktów.

Obliczanie wyników końcowych:

W przypadku niektórych kierunków poszczególne przedmioty liczone w konkursie świadectw mają niejednakową wagę. Informacja o tym, jaką wagę mają poszczególne przedmioty, znajduje się w opisie warunków rekrutacji na dany kierunek. Jest to informacja o tym, jaką część wyniku końcowego stanowi wynik z danego przedmiotu.

Przykład:

na kierunek prawo punktowane są następujące przedmioty:

 • historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka lub filozofia (50% wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów, punktowany jest ten, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik ;
 • język polski (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Wyniki z obu przedmiotów, po przeliczeniu, z uwzględnieniem poziomu matury, przeliczane są według wag, czyli w przypadku prawa wynik z najlepiej zdanego przedmiotu z listy do wyboru mnoży się przez 50%, wynik z języka polskiego mnoży się przez 25%, a wynik z języka obcego przez 25%. Tak przeliczone wyniki sumuje się, co daje wynik końcowy. Oblicza się go z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Rejestracja

Aby zostać kandydatem na studia, trzeba zarejestrować się w serwisie rekrutacyjnym „dla kandydatów” na stronie internetowej KUL i wnieść opłatę rekrutacyjną.

Szczegóły na temat rejestracji i postępowania rekrutacyjnego dostępne są na stronie: www.kul.pl/kandydat

Studia II stopnia - magisterskie:

Postępowanie kwalifikacyjne na studia w KUL ma formę konkursu. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym może podjąć studia tylko na jednym kierunku. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na dwa lub trzy kierunki studiów określa hierarchię kierunków, wskazując na który z nich chce zostać przyjęty w pierwszej kolejności.

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:

 • rejestracja kandydata w serwisie www.kul.pl/kandydat ;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej; przez wniesienie opłaty rozumie się zaksięgowanie należności na rachunku bankowym KUL (dotyczy kandydatów, którzy nie ukończyli studiów I stopnia w KUL);
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub zaświadczenia o ukończeniu studiów z informacją o ocenie na dyplomie;
 • złożenie kwestionariusza zgłoszeniowego wydrukowanego ze strony http://rekrut.kul.lublin.pl
 • złożenie zaświadczenia o średniej ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia - dotyczy wybranych kierunków.
Informacje na temat dokumentów oraz sposobu ich składania znajdują się na stronie www.kul.pl/kandydat w zakładce „zasady rekrutacji”.

Informacja rekrutacyjna:
Dział Toku Studiów
Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin
Gmach Główny, pok. GG – 137 (I piętro)
tel.: 81 445 41 37, 74
rekrutacja@kul.pl
www.kul.pl/kandydat
Informacja dla studentów niepełnosprawnych:
Kandydatów niepełnosprawnych prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych. Można u niego uzyskać informacje o tym, czy dana niepełnosprawność pozwoli studiować na wybranym kierunku, na jaką pomoc można liczyć podczas egzaminów wstępnych, jakie są warunki bytowe i możliwości Uczelni wspierania studentów niepełnosprawnych.

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Collegium Jana Pawła II, pok. C – 206 (II piętro)
tel. 81 445 32 03
bpsn@kul.pl
www.kul.pl/niepelnosprawni

GALERIA

Katalog kierunków