KierunkiStudiów.pl

Menu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica
tel. 76 723 21 50 i 51, fax 76 723 29 00

Informacje


Oferta dydaktyczna

administracja (I)
bezpieczeństwo wewnętrzne (I)
dietetyka (I)
ekonomia (I)
filologia angielska(I)
informatyka (I)
ochrona środowiska (I)
pedagogika (I, II)
politologia (I)
pielęgniarstwo (I)
ratownictwo medyczne (I)
turystyka i rekreacja (I)
wychowanie fizyczne (I)
zarządzanie (I)
zarządzanie i inżynieria produkcji (I, II)

Katalog kierunków