KierunkiStudiów.pl

Menu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów
tel. 68 352 83 80, 68 352 83 26, fax 68 352 83 24

Informacje


administracja (I)
energetyka (I)
ochrona dóbr kultury (I)
ogrodnictwo (I)
praca socjalna (I)
technologia żywności i żywienie człowieka (I)
turystyka i rekreacja (I)

Katalog kierunków