KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok
tel. 85 74 99 440, fax 85 74 99 441

Strona www

Informacje

www.wsmed.edu.pl

budynek.jpgUczelnia proponuje słuchaczom szeroki zakres kierunków, obejmujący Kosmetologię, Fizjoterapię, Ratownictwo, Biotechnologię oraz Pielęgniarstwo. Jako jedyna Uczelnia wyższa w regionie posiadamy w swojej ofercie prestiżowe studia drugiego stopnia na kierunku Kosmetologia. Proponujemy również bogatą ofertę studiów podyplomowych, realizujemy również studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo, finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Absolwenci naszej Uczelni, których liczba sięga tysiąca, to specjaliści znajdujący zatrudnienie na rynku krajowym, jak i zagranicznym - Dyplom Wyższej Szkoły Medycznej jest honorowany we wszystkich krajach europejskich. Zapewniamy wysoki poziom kształcenia, gwarantowany właściwym doborem kadry naukowo-dydaktycznej, w której skład wchodzą wybitni naukowcy oraz doświadczeni praktycy z różnych ośrodków akademickich w kraju i na świecie. Kwalifikacje, wiedza, doświadczenie i umiejętności wykładowców zapewniają bardzo wysoki poziom nauczania oraz realizację badań naukowych w wybranych dyscyplinach.

Uczelnia położona jest w samym centrum Białegostoku, który to jest największym miastem uniwersyteckim w regionie północno – wschodnim skupiającym uczelnie wyższe. Dysponujemy komfortowymi pomieszczeniami dydaktycznymi. Należą do nich aule wykładowe (wyposażone w nagłośnienie, ekrany, rzutniki), sale ćwiczeniowe i laboratoryjne, sale komputerowe oraz biblioteka z czytelnią. Ciągłe inwestycje oraz rozbudowa infrastruktury uczelni czynione są po to, by nasi studenci mieli jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju swoich pasji i zainteresowań.
Współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Uniwersytetem w Białymstoku. Dumni jesteśmy z nawiązanych współprac międzynarodowych z Uniwersytetem Medycznym w Grodnie oraz Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie.

Uczelnia nieustannie poszerza i dostosowuje program studiów do potrzeb rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i Europie.

W chwili obecnej kształci na kierunkach:

Studia I stopnia:kosmetyczka.jpg

Biotechnologia
studia licencjackie (6 sem.) i studia inżynierskie (7 sem.)

Celem kształcenia na kierunku Biotechnologia jest wszechstronna edukacja studentów w zakresie zarówno teorii, jak i praktyki biotechnologicznej. W ramach specjalności biotechnologia kosmetologiczna studenci otrzymają podstawy wiedzy z m.in.: chemii kosmetyków, aktywności farmakologicznej i toksycznej kosmetyków, receptury i technologii kosmetyków, metod analizy chemicznej i oceny jakości kosmetyków.

Kosmetologia

Student kierunku Kosmetologia poza wiedzą z zakresu ogólnych przedmiotów medycznych, chemicznych i biologicznych nabywa też kompleksowa wiedzę i umiejętności właściwego wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających.

Fizjoterapia

Ukończenie studiów w zakresie Fizjoterapii daje absolwentowi wiedzę i umiejętności pozwalające wykonywać pracę nie tylko w placówkach służby zdrowia, ale również w formach zdrowego wypoczynku czy też odnowy biologicznej. Kształcenie fizjoterapeutów odbywa się z wykorzystaniem najwyższej jakości sprzętu służącego do praktycznej nauki zawodu.

Pielęgniarstwo

Student podczas nauki na kierunku Pielęgniarstwo zdobędzie wiedzę z zakresu: nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych a także umiejętności sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną czy też grupą społeczną.

targi.jpgRatownictwo medyczne

Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnych pracowników jednostek ratownictwa medycznego. Studenci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do ratowania życia na miejscu zdarzenia, podczas transportu i w oddziałach ratunkowych.


Studia II stopnia:

Kosmetologia

Fizjoterapia

PielęgniarstwoUczelnia prowadziStudia podyplomowe na kierunkach:
  • Podologia,
  • Kosmetologia stosowana,
  • Kosmetologia w medycynie,
  • Menadżer w opiece zdrowotnej,
  • Fizjoterapia i opieka geriatryczna,
  • Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii,
  • Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna,
  • Ziołoterapie.
Zgodnie ze swoją misją Uczelnia wyposaża studentów w kompleksową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

Studia na Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku - dostępne kierunki:

Katalog kierunków