KierunkiStudiów.pl

Menu

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

ul.Biskupia 24B, 80-875 Gdańsk
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89

Strona www Email

O Uczelni

fot. Siedziba GSW

GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA

eXpert w naukach społecznych i inżynierskich

ADMINISTRACJA | kierunek PRAWNO BIZNESOWY | KRYMINOLOGIA
PEDAGOGIKA | EKONOMIA | ZDROWIE PUBLICZNE | ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA
PRODUKCJI | ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU | GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 
Gdańsk, Kartuzy, Tczew, Słupsk, Olsztyn
dzienne/ zaoczne/e-learningowe
licencjackie/ inżynierskie/magisterskie
kursy maturalne i językowe
 
Gdańsk tel. 58 305 08 12 w. 46 tel. 58 305 08 89 w.49
Kartuzy tel. 58 681 21 80, 6000 11 673
Tczew tel. 58 53 00 129, 696 023 554
Olsztyn tel. 89 533 04 29
Słupsk tel. 59 841 47 45 
 
Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku. Do 2011 r. Uczelnia była znana pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, rozwój Uczelni i utworzenie nowych kierunków studiów, spowodowały zmianę nazwy. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244. Gdańska Szkoła Wyższa jest uczelnią silną i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz uzyskiwane już od 14 lat certyfikaty "Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca". Oprócz tego posiadamy tytuł "Jakość Roku". GSW to Uczelnia z tradycjami, działa w oparciu o silne podstawy prawne, dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci GSW mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, klubach sportowych oraz publikowania artykułów naukowych bądź wyników swoich badań w wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach. W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje możliwość nauki w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym - nauka na odległość). Uczelnia korzystając z platformy Moodle wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji i umożliwia studiowanie osobom pracującym w trybie pracy nienormowanej, zmianowej i przebywającym za granicą. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.
 
 
Naszym Studentom zapewniamy:
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zarówno teoretyków jak i praktyków,
 • wyjazdy, płatne staże i praktyki z programu Erasmus+
 • rozbudowany system stypendialny,
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • możliwość udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych organizowanych przez GSW,
 • liczne koła naukowe, działające pod kierunkiem wykładowców - pasjonatów
 • własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne
 • dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii,
 • naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie Reduty Koszarowej z 1828 r.
Fot. Biblioteka GSW z czytelnią

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi studia:
 • pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie),
 • drugiego stopnia uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie),
 • podyplomowe (2 i 3-semestralne).

Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym), na wydziałach: Nauk Inżynierskich i Nauk Społecznych. Naukę można podjąć też w Wydziałach Zamiejscowych w: Tczewie, Słupsku, Koszalinie i Olsztynie. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym) i kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem magistra.

Studia podyplomowe nadają kwalifikacje i uprawnienia w danym zakresie, naukę można podjąć po studiach I lub II stopnia.

Gdańska Szkoła Wyższa oferuje naukę w:
 • GDAŃSKU ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk, tel. (58) 305 08 12 wew. 46 lub (58) 305 08 89 wew. 46, rekrutacja@gsw.gda.pl, Biuro Rekrutacji: pokój 110, czynne pn-śr, pt-sob. 9-15.00, czwartek 10-17.30
 • KARTUZACH ul. Mściwoja II 24, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 21 80, kartuzy@gsw.gda.pl
 • TCZEWIE ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew , tel. 58 53 00 129, 696 023 554, tczew@ gsw.gda.pl
 • OLSZTYNIE ul. Jagiellońska 47, 10-274 Olsztyn, tel. 89 533 04 29, olsztyn@gsw.gda.pl
 • SŁUPSKU ul. Koszalińska 9, 76-200 Słupsk, tel. 59 841 47 45, slupsk@ gsw.gda.pl

ZAPRASZAMY NA STUDIA!

Fot. Aula GSW

Kierunki

Oferta edukacyjna Gdańskiej Szkoły Wyższej:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (6-semestralne)

Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:

 • administracja biznesowa
 • administracja europejska
 • administracja publiczna
 • bezpieczeństwo baz danych
 • bezpieczeństwo publiczne
 • finanse i rachunkowość

Kierunek: EKONOMIA
Specjalności:

 • finanse i rachunkowość
 • polityka ludnościowa (demograficzna)
 • zarządzanie
 • projekty unijne

 

Kierunek: PRAWNO-BIZNESOWY - nowość

Kierunek: KRYMINOLOGIA
Specjalności:

 • penitencjarna
 • kuratorska
 • kryminalistyka
 • patologie społeczne

Kierunek: PEDAGOGIKA 
Specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • psychopedagogika z terapią pedagogiczną

Kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE - nowość
Specjalności:

 • zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia
 • zarządzanie bezpieczeństwem żywności
 • zdrowie psychiczne i terapia uzależnień
 • organizacja i zarządzanie pomocą społeczną
 • andragogika z elementami terapii

STDIA INŻYNIERSKIE (7-semestralne)

Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Specjalność: inżynieria krajobrazu

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:

 • gospodarka nieruchomościami
 • urbanistyka

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:

 • inżynieria budownictwa
 • inżynieria ochrony środowiska
 • inżynieria produkcji
 • logistyka i zarządzanie transportem
 • mechatronika

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (4-semestralne)

Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:

 • administracja
 • finanse i rachunkowość
 • psychopedagogika pracy
 • zarządzanie
 • zarządzanie projektami unijnymi

STUDIA MEGISTERSKIE (3 semestralne dla osób z dyplomem inżyniera i 4 semestralne dla osób tytułem licencjata)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:

 • inżynieria zarządzania
 • odnawialne źródła energii
 • systemy mechatroniczne
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie logistyką
 • zarządzanie projektami innowacyjnymi
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

STUDIA PODYPLOMOWE

Nauczycielskie i pedagogiczne:

 • Chemia z elementami informatyki
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Fizyka z elementami informatyki
 • Matematyka z elementami informatyki
 • Mechatronika w kształceniu zawodowym
 • Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty

Z zakresu zarządzania i inne:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dietetyka
 • Grafika w reklamie
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Rachunkowość i doradztwo podatkowe
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie antykryzysowe
 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia

KURSY JĘZYKOWE
j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, j. hiszpański

KURSY MATURALNE
j. polski, matematyka, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański

Wydział Zamiejscowy w Kartuzach
administracja
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zamiejscowy w Tczewie
administracja
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zamiejscowy w Słupsku
administracja
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zamiejscowy w Olsztynie
administracja

Rekrutacja

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia wyższe pierwszego, drugiego stopnia i studia podyplomowe na wszystkie kierunki. Studia są dostępne w trybie stacjonarnym - dziennym i niestacjonarnym: zaocznym i e-learningowym. Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:

 • na semestr zimowy, w okresie od maja do września, zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • na semestr letni, w okresie od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w marcu.

Zasady rekrutacji - kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.

Wydziały

Gdańska Szkoła Wyższa
ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
tel. (58) 305 08 89, (58) 305 08 12
gsw@gsw.gda.pl
gsw.gda.pl

Biuro Rekrutacji, pokój A118
tel. (58) 305 08 89 wew.46,(58) 305 08 12 wew.46,
infolinia (58) 305 01 83,
rekrutacja@gsw.gda.pl
facebook.com/gdanska.szkola.wyzsza

KARTUZY ul. Mściwoja II 24, tel. 58 681 21 80, 6000 11 673, kartuzy@gsw.gda.pl
TCZEW ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, tczew@ gsw.gda.pl
OLSZTYN ul. Jagiellońska 47 tel. 89 533 04 29, olsztyn@gsw.gda.pl
SŁUPSK ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45, slupsk@ gsw.gda.pl

 

Jakość kształcenia

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą Gdańska Szkoła Wyższa to od dawna potwierdzona jakość w nauczaniu zaocznym. Szkoła funkcjonuje na rynku od 17 lat - co jest dowodem na zaufanie jakim się cieszy i na profesjonalizm w realizacji zadań edukacyjnych. Oddziały GSW funkcjonują też w innych miastach w regionie - w Tczewie, Kartuzach, Olsztynie i  Słupsku. 

GSW oferuje kształcenie w ramach dwóch wydziałów: Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Inżynierskich. Na Wydziale Nauk Społecznych oferujemy kierunki takie jak: Administracja, Kryminologia, kierunek Prawno-Biznesowy, Pedagogika, Zdrowie publiczne. Wydział Nauk Inżynierskich też ma bogatą ofertę: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Architektura Krajobrazu. Każdy zaś  z kierunków umożliwia podjęcie różnych specjalności i rozwój z ukierunkowaniem na własne zainteresowania. 

Jakość nauczania Gdańskiej Szkoły Wyższej potwierdzają przyznane Uczelni tytuły i certyfikaty: „Jakość Roku”,  „Wiarygodna Szkoła”, „Dobra Uczelnia Dobra Praca”.  Oznacza to, iż uczelnia działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym.

Życie studenckie

Gdańska Szkoła Wyższa oferuje swym studentom wiele możliwości atrakcyjnego spędzania czasu również poza stricte nauką. Szkoła organizowała między innymi: paintballową „Bitwę o Wydmy”, konkurencję dwójek w piłkę siatkową, liczne konkurencje sekcji strzelectwa sportowego - z nagrodami Kanclerza Uczelni i Dziekanów Wydziałów. Uczelnia przyłączyła się też do projektu „Students’ Coatitions Festival Juvenalia” - w jego ramach studenci współorganizowali między innymi „Konkurs Filmów Niezależnych i Amatorskich SOFA”, który cieszył się dużym zainteresowaniem i zebrał bardzo pozytywne opinie.

Oprócz imprez kulturalno - sportowych GSW proponuje swoim studentom i pracownikom liczne i zróżnicowane tematycznie sesje naukowe. Dodatkowym ważnym elementem praktycznego przygotowania do późniejszej pracy zawodowej jest samodzielne organizowanie konferencji przez studentów. Tematyka takich spotkań, zarówno pojedynczych, jak i organizowanych cyklicznie zwykle odpowiada profilowi kształcenia, jak na przykład konferencja studencka „Administracja publiczna i jej działanie w dobie XXI w.”, albo też „Aktualne trendy w zarządzaniu i inżynierii produkcji”, ale często rozwija bądź poszerza treść wykładów, jak w przypadku sesji o temacie „Diagnoza pedagogiczna wielofunkcyjnych placówek opiekuńczo - wychowawczych”, albo też organizowanej regularnie przez Uczelnię międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej ochrony środowiska (ich tematy wiodące to między innymi „Globalizacja a problematyka ochrony środowiska”, albo „Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska”).

Od 2006 roku funkcjonuje przy GSW Biuro Karier. Przygotowane zostało ono do funkcjonowania poprzez uczestnictwo w szkoleniach: „Szkolenia, standardy działania, certyfikacja - szansą na rozwój Akademickich biur karier w Polsce” realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Jego celem jest udostępnianie studentom ofert pracy oraz informacji o rynku pracy - pomoc studentom i absolwentom w efektywnym wejściu na rynek pracy.

GSW zapewnia Studentom niezbędną bazę socjalną. Na terenie Uczelni dostępny jest bufet, punkt ksero, automaty z napojami i przekąskami, mamy też duży bezpłatny parking. 

Na uczelni prężnie działa Samorząd Studentów SGW, reprezentujący interesy całej społeczności studenckiej. Stanowi on naturalna platformę pomiędzy studentami a wykładowcami oraz władzami Szkoły. Ma on możliwość opiniowania regulaminu studiów oraz regulaminu udzielania pomocy materialnej z budżetu państwa. Jego przedstawiciele zasiadają w Radzie Naukowo - Dydaktycznej: maja możliwość obrony praw i interesów studentów. Prócz tego to Samorząd zajmuje się organizacją imprez okolicznościowych, takich jak walentynki, otrzęsiny, połowinki i tym podobne.

Szkoła oferuje studentom bogaty wybór kół zainteresowań, które mają za zadanie poszerzać wiedzę studentów, rozwijać ich umiejętności, pomagać w zdobywaniu nowych doświadczeń przydatnych w późniejszej pracy zawodowej, ale i uczyć współpracy w grupie, budowania relacji koleżeńskich opartych na wspólnej pasji. Wspomniane koła ściśle współpracują z dziekanami poszczególnych wydziałów, a wyniki prac naukowych są publikowane w Zeszytach Naukowych – tym samym służą nie tylko autorowi, ale i pomagają tym, którzy idą w jego ślady.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Administracyjnego „Ius Publicum” skupia studentów zainteresowanych prawem administracyjnym i postępowaniem administracyjnym. Jego zadaniem jest pogłębianie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i rozwój naukowy członków. Cel swój realizuje poprzez umożliwienie wymiany poglądów, dyskusje w przedmiocie prawa administracyjnego. Rozwojowi naukowemu studentów służą na początkowym etapie spotkania koła, a później organizowanie wystąpień, konferencji, prelekcji, paneli dyskusyjnych, a także możliwość zamieszczania prac pokonferencyjnych i referatów tematycznych w periodykach Uczelni, materiałach dotyczących danego spotkania i innych podobnych.

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Inżynierii Produkcji została powołane w celu poszerzania i promowania wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym. Realizuje to poprzez organizowanie spotkań naukowych, konferencji, warsztatów, przedstawianie własnych referatów, prezentacji, prowadzenie badań naukowych w siedzibie Uczelni i poddawanie wyników pod dyskusję wszystkich członków koła, udział w seminariach i targach, zarówno odbywających się na pokrewnych uczelniach jak i tych, których organizatorem są inne instytucje naukowe.

Fot. Zajęcia z mechatroniki – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Studenci GSW 

Studenckie Koło Menedżerskie organizuje spotkania raz w miesiącu. Na te sesje zapraszani są menedżerowie z przedsiębiorstw działających w różnych branżach na terenie całej Polski, którzy w prelekcji i późniejszej dyskusji zapoznają słuchaczy ze specyfiką swojej pracy, danego resortu, a także ze zróżnicowaniem wynikającym z położenia geograficznego. Organizowane są również wyjazdy do firm z województwa pomorskiego i spotkania z ich kadrą menedżerską, a także wyjazdy integracyjne ze studentami innych uczelni. Odbywają się liczne konferencje naukowe, głównie powiązane tematycznie z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

Fot. Projekty -  Architektura krajobrazu - Studenci GSW 

Studenckie Koło Naukowe Public Relations także spotyka się raz w miesiącu. Podczas trwania sesji analizowane są liczne i zróżnicowane artykuły z prasy związanej z PR tj. „Press”, „Brief” oraz stron internetowych. Studenci w dyskusjach i wystąpieniach publicznych na forum grupy pogłębiają wiedzę oraz zdobywają doświadczenie z zakresu PR, komunikacji interpersonalnej i inteligencji emocjonalnej. Podejmują też zróżnicowane działania z zakresu strategii i planowania - współorganizują aukcje charytatywne, działania promocyjne Szkoły, imprezy studenckie. Sukcesem był na przykład udział w VI Ogólnopolskim Sympozjum kół naukowych w Nowym Sączu pt. „Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów”, gdzie członkowie zaprezentowali 3 obszerne referaty na temat aglomeracji miejskich wchodzących w skład Trójmiasta, z których dwa zostały nagrodzone przez organizatorów. Podczas spotkań i dyskusji duży nacisk kładziony jest na etykę w PR i umiejętność komunikowania się w sytuacjach stresogennych i kryzysowych.

Spotkania Studenckiego Koła Naukowego Socjologiczno - Filozoficznego mają głównie charakter dyskusyjny. Członkowie koła organizują wyjazdy na konferencje naukowe, seminaria (takie jak na przykład: „Socjologiczno - filozoficzna podróż po akademickich ośrodkach południowej Polski”), lub serie wykładów (między innymi na Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku - Białej, Kolegium teologicznym o.o. Dominikanów w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Spotkania koła odbywają się zwykle raz w miesiącu i skupiają na wybranym ważnym egzystencjalnie aspekcie współczesnej kultury - często mają charakter spotkania z osobami o ciekawych osiągnięciach, dokonaniach. W Uczelni działa też Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Medycyny Sadowej oraz Studenckie Koło Naukowe Projektów Unijnych.

W Uczelni prężnie działa Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Medycyny Sądowej. Koło, jako zrzeszenie Studentów ma na celu pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności Studentów w zakresie kryminalistyki, medycyny sądowej i nauk pokrewnych. Głównymi zadaniami koła są: prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej, promowanie Uczelni oraz popularyzacja osiągnięć kryminalistyki i medycyny sądowej wśród Studentów. Realizacja zadań odbywa się poprzez: organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji; prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów i dyskusji; wydawanie prac naukowo-badawczych Studentów, biuletynów, publikacji, broszur z dziedziny kryminalistyki i nauk pokrewnych; uczestnictwo w seminariach, konferencjach i zjazdach naukowych. 

Fot. Gra kryminalna „Zbrodnia w kampusie” - inscenizacja –Kryminologia-  Studenci GSW

Studenckie Koło Naukowe Projektów Unijnych. Koło skupia Studentów, którzy przygotowują i opracowują projekty unijne. Zostało ono powołane w celu poszerzania  wiedzy o funduszach i o projektach UE. Członkowie koła  zdobywają umiejętności niezbędne w przyszłym życiu zawodowym. Rozwojowi naukowemu Studentów służą spotkania koła, organizowanie wystąpień, konferencji, prelekcji, paneli dyskusyjnych, a także możliwość zamieszczania prac pokonferencyjnych i referatów tematycznych w periodykach.

Fot. Projekty UE – Administracja - Studenci GSW

Gdańska Szkoła Wyższa była współorganizatorem ekstremalnego biegu z przeszkodami „Wyzwanie Orła”, osadzonego w historycznej scenerii wydarzeń z września 1939 roku. Bieg odbył się na trasie Szlaku Fortyfikacji Nadmorskich PTTK Parku Krajoznawczego w Gdańsku. Na dystansach 6 i 13 km zawodnicy mięli do pokonania takie przeszkody jak zasieki, okopy, bunkry, barykady, przeszkody linowe i inne. Celem biegu było nie tylko uczczenie pamięci wydarzeń uznawanych za początek II Wojny Światowej, bohaterskiej postawy obrońców wybrzeża, nie tylko kształtowanie postawy patriotycznej i budowanie tożsamości narodowej, ale i propagowanie aktywności fizycznej oraz biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji. Bieg cieszył się duża popularnością, wzięło w nim udział ponad 400 osób.

Bardzo istotną inicjatywą, szczególnie dla studentów Zarządzania i Inżynierii, jest darmowy kurs matematyki, którego celem jest wyrównanie poziomu wiedzy, oraz, w przypadku osób mających kilkuletnią przerwę w nauce, odświeżenie i przypomnienie wiadomości nieco zapomnianych - idealne przygotowanie i wprowadzenie do zajęć z przedmiotów ścisłych, które stanowią istotę studiów inżynieryjnych. Kurs ten odbywa się na początku pierwszego semestru.

Laboratoria GSW

Gdańska Szkoła Wyższa w związku z nieustannym rozwojem zapewniającym najwyższą jakość kształcenia studentów oraz biorąc pod uwagę wymagania rynku pracy i oczekiwania pracodawców, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach praktyk studenckich i Rady Interesariuszy, uruchomiła nowoczesne laboratorium projektowania 3D i sterowania produkcją. Dzięki niemu Studenci GSW na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mają możliwość realizowania ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych na nowoczesnych i innowacyjnych urządzeniach wraz z oprogramowaniem 3D. Zajęcia realizowane są z automatyki i robotyki, mechaniki, komputerowego wsparcia prac inżynierskich, projektowania inżynierskiego, inżynierii systemów produkcyjnych, inżynierii wytwarzania. Nowoczesne urządzenia i oprogramowanie sprawiają, że studenci poznają i zdobywają wiedzę, która jest ceniona w najlepszych firmach w Polsce i na świecie.

Uczelnia posiada oprócz tego bogate zaplecze dydaktyczne: audytoria, sale konferencyjne czy wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, posiada także pracownie:

 • informatyki
 • sterowania produkcją, elektroniki, elektrotechniki
 • fizyki i miernictwa
 • chemii, ekologii i ochrony środowiska
 • kryminalistyki i medycyny sądowej

Fot. Drukarka 3D - Laboratorium projektowania 3D

Katalog kierunków