KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 58 341 94 52, tel/fax 58 348 82 20

Strona www

Informacje

www.wstih.pl
studentki.jpg

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną, kształcącą na Wydziale Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia.

O wysokiej pozycji WSTiH na rynku edukacyjnym świadczy fakt, iż od lat zajmuje ona czołową pozycję wśród uczelni turystyczno-hotelarskich w północnej Polsce (rankingi Wiadomości Turystyczne 2014, 2013, 2012, 2011 i 2010 r., Wprost 2012 r., Rzeczpospolita i Perspektywy 2013, 2012 i 2011 r.).

Zajęcia prowadzone są przez kadrę dydaktyczną, którą tworzą wysokiej klasy specjaliści WSTiH, innych uczelni trójmiejskich i wybitni przedstawiciele praktyki gospodarczej.

WSTiH oferuje:


studia I stopnia (licencjackie, 3-letnie) studia podyplomowe
Kierunek: turystyka i rekreacja
Specjalności: 
 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
 • Międzynarodowy biznes turystyczny
 • Turystyka uzdrowiskowa, SPA&Wellness
 • Gastronomia i dietetyka
 • Rekreacja i animacja czasu wolnego
 • E-biznes w turystyce
 • International Meetings Management - STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM - NOWOŚĆ
 • Management in the Hospitality Industry - STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM - NOWOŚĆ
 • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie
 • Menedżer lecznictwa uzdrowiskowego, SPA & Wellness
 • Dietetyka
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce turystycznej
 • Menedżer ochrony środowiska
 • Coaching biznesowy w turystyce
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Analiza ekonomiczna w biznesie turystycznym
 • Obsługa ruchu lotniczego
 • Menedżer kosmetologii
 • Studium dla pilotów i rezydentów biur podróży

Studia I i II stopnia krótsze nawet o połowę dla osób z doświadczeniem zawodowym! Wystarczy potwierdzić efekty uczenia się  (szczegóły na stronie www.wstih.pl, w dziale Rekrutacja, w procedurze potwierdzania efektów uczenia się).

 studia II stopnia (magisterskie, 2-letnie)
Kierunek: turystyka i rekreacja
Specjalności:   
 • Zarządzanie w gospodarce turystycznej
 • Turystyka zdrowotna i rekreacja
kursy specjalistyczne
 • Pilot wycieczek
  Menedżer gastronomii
  Menedżer hotelarstwa
  Marketing internetowy
  Konsjerż (Concierge)
  Barista
  Barman-Kelner
  Barman-Mixer
 • Sommelier
 • Akademia Gotowania
 • Wychowawca kolonijny
 • Asystent osób starszych
 • Trener odnowy biologicznej
 • Kurs masażu
 • Kurs języka polskiego dla cudzoziemców
 

praktyki.jpgUniwersytet Trzeciego Wieku organizuje cykliczne zajęcia m.in. z zakresu: komputer, języki obce, SPA oraz turystyka, rekreacja, kultura, malarstwo, czar gotowania itd.

FORMY STUDIÓW

Studia I i II stopnia

WSTiH prowadzi kształcenie w następujących formach:
 • stacjonarne (dzienne) – zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku
 • niestacjonarne (zaoczne) w trybie weekendowym – zjazdy odbywają się w soboty i niedziele
 • niestacjonarne (zaoczne) w trybie poza weekendami - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w dni powszednie
 • niestacjonarne (zaoczne) w trybie IOZ (indywidualna organizacja zajęć) – terminy spotkań ustalane są indywidualnie; oferta utworzona z myślą o osobach przebywających za granicą
 • e-learning – regularne kształcenie zdalne z wykorzystaniem platformy e-learningowej
Studia podyplomowe

Studia podyplomowe prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele.

Uczelnia dysponuje bogato wyposażonymi pracowniami specjalistycznymi:
 • pracownia hotelarstwa i gastronomii zawierająca wszelkie atrybuty recepcji hotelowej, restauracji, coctail-baru,
 • pracownia technologii żywienia człowieka wyposażona w profesjonalny i najnowszej generacji sprzęt używany w gastronomii,
 • pracownia badań składu masy ciała i zaburzeń odżywiania,
 • pracownia SPA & Wellness wyposażona w nowoczesny sprzęt zapewniający rehabilitację i prawidłową odnowę biologiczną służącą regeneracji zdrowia,
 • pracownia fizjologii człowieka,
 • pracownia geografii turystycznej,
 • pracownie komputerowe,
W WSTiH znajdują się również: biblioteka (wypożyczalnia i czytelnia), punkty sprzedaży książek, punkty kserograficzne, pomieszczenia rekreacyjne oraz  kluby studenckie.

Studenci WSTiH, w ramach podpisanych porozumień, odbywają praktyki  zawodowe (15-tygodniowe na studiach I stopnia i 2-tygodniowe na studiach II stopnia) w renomowanych obiektach hotelowych, restauracjach i punktach gastronomicznych oraz innych instytucjach branży turystyczno-hotelarskiej w kraju i za granicą:

 • hotelach, pensjonatach, motelach, ośrodkach wypoczynkowych,
 • restauracjach i innych punktach gastronomicznych,
 • gminnych ośrodkach informacji turystycznej,
 • biurach podróży, firmach przewozowych, agencjach turystycznych - krajowych i zagranicznych,
 • urzędach państwowych i samorządowych, przedsiębiorstwach i instytucjach,
 • innych firmach i organizacjach turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych.
Dużą popularnością wśród młodzieży cieszą się praktyki zagraniczne organizowane przez Uczelnię w Niemczech, Szwecji, Grecji.
Liczną grupę stanowią też studenci wyjeżdżający na organizowane indywidualnie praktyki do Wielkiej Brytanii, USA, Irlandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i na Cypr.

Uczelnia przywiązuje dużą wagę do nauki języków obcych. W ofercie językowej są: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, j. hiszpański. Zwiększony wymiar godzin nauczania języków obcych to jeden z atutów WSTiH.

System stypendialny

Uczelnia oferuje szeroki wachlarz form pomocy materialnej dla studentów: stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendia Towarzystwa Wspierania Społeczności Akademickiej.


sekretariat.jpg   ZAPOZNAJ SIĘ Z SYSTEMEM ZNIŻEK I PROMOCJI
 • Program rekomendacyjny „polecaj i zyskuj niższe czesne”
 • Pakiet 2w1
 • Program lojalnościowy
 • Pakiety dla 30, 40 i 50 – latków
 • Gwarancja stałego czesnego przez cały tok studiów
Rekrutacja

Szczegółowych informacji na temat przyjęcia na studia udziela i zapisy przyjmuje Dział Rekrutacji Uczelni:
tel.: 58 520 26 14 wewn.134 lub 58 341 94 52; fax: 58 348 82 20.

Studia na Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku - dostępne kierunki:

Katalog kierunków