KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni (WSAiB)

ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia
tel. 58 660 74 10, 58 660 74 32, fax 58 621 12 70

Strona www

Informacje

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

jest pierwszą niepubliczną uczelnią na Pomorzu, powstała w 1994 r. 

100% Praktyki
W WSAiB największy nacisk położony jest na praktyczne umiejętności, które przekazujemy Studentom. Z tego powodu wybieramy najlepszych wykładowców – światowej klasy ekspertów, praktyków i biznesmenów, którzy potrafią przekazać zdobyte przez lata doświadczenie. Współpracujemy również z instytucjami i pracodawcami z całego Pomorza, dzięki czemu oferta edukacyjna Uczelni im. E. Kwiatkowskiego jest zawsze aktualna.
 
Marka Premium
Wybierając Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni otrzymujesz najwyższą jakość kształcenia. Prowadzimy prestiżowe kierunki studiów a nasi absolwenci są wysoko cenieni na rynku pracy.
 
Potwierdzone sukcesy
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu to Uczelnia #1 na Pomorzu. Od ponad dwóch dekad kształcimy elity polskiego biznesu, prawników, specjalistów ds. bezpieczeństwa oraz kadrę zarządzającą.
 • Ranking „Gazety Prawnej” 2016 – najlepszy Wydział Prawa na Pomorzu i 4 w skali całego kraju
 • Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w 2013 r. – 1 miejsce pod względem zdawalności na aplikacje prawnicze.
 • Bardzo dobra ocena jakości kształcenia –  Polska Komisja Akredytacyjna 2015 r. 

Nasze atuty:

 • nowoczesne metody nauczania i autorskie programy studiów
 • wysokie stypendia – nawet 800 zł/m-c i gwarancja stałej ceny
 • dogodna lokalizacja w centrum Gdyni, bezpłatny parking
 • zagraniczne wymiany studenckie, program Erasmus+
 • program „Studiuj i Pracuj” umożliwiający łączenie nauki z pracą
 • Akademickie Biuro Karier – staże, praktyki i pomoc w znalezieniu pracy
 • bezpłatne kursy i szkolenia, możliwość zdobycia certyfikatów
 • przyjazna atmosfera, profesjonalne grono wykładowców

Oferta edukacyjna

Uczelnia prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na:

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie studiach uzupełniające)
 • jednolite studia magisterskie
 • studia podyplomowe
 • studia MBA
 • seminarium doktorskie
Kierunek studiów Specjalności
Administracja studia I stopnia
 • Administracja Celna i Skarbowa
 • Administracja Regionalna i Europejska
 • Dyplomacja i Służba Konsularna
studia II stopnia
 • Administracja Bezpieczeństwa Publicznego
 • Administracja Morska
 • Administracja Rządowa i Samorządowa
 • Dyplomacja i Służba Konsularna
Bezpieczeństwo wewnętrzne

studia I stopnia
 • Służby Specjalne i Policyjne
 • Ochrona Osób i Mienia i Detektywistyka
 • Menedżer Bezpieczeństwa
 • Kryminologia i Kryminalistyka
 • Bezpieczeństwo Informacji
 • Obrona Terytorialna Kraju
studia II stopnia
 • Służby Specjalne i Policyjne
 • Menedżer Bezpieczeństwa
 • Kryminologia i Kryminalistyka
 • Obrona Terytorialna Kraju
 • Cyberprzestępczość
Finanse i rachunkowość studia I stopnia
 • Finanse i Bankowość
 • Rachunkowość
Logistyka studia I stopnia
 • Logistyka Morska
 • Transport i Spedycja
 • Logistyka Przedsiębiorstw
 • Logistyka Międzynarodowa
 • Logistyka Służb Mundurowych
Global Logistics - studia w j.angielskim studia I i II stopnia
Zarządzanie
studia I stopnia
 • Analityk Finansowy
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Psychologia Biznesu z Coachingiem
 • Zarządzanie Jakością
 • Gospodarowanie Nieruchomościami
 • Zarządzanie w Turystyce
 • Internet Marketing Komunikacja
 • e-Biznes
 • Informatyka
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem
 • Zarządzanie w Administracji Publicznej
 • Zarzadzanie Startupem
studia II stopnia
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Coaching w Biznesie
 • Zarządzanie Projektem
 • Zarządzanie Finansami
 • Zarządzanie Logistyką
 • Zarządzanie Jakością
 • Zarządzanie w Turystyce
 • Marketing i Nowe Media
 • Analityk Biznesowy
 • Informatyka
 • Zarządzanie Startupem

Management - studia w j.angielskim

studia I i II stopnia
 • International Business
Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne studia I i II stopnia
Międzywydziałowe Studia Podatki i Doradztwo Podatkowe

studia I stopnia

 Prawo
 • jednolite studia magisterskie 5-letnie
 • seminarium doktorskie (studia III stopnia)

Studia podyplomowe
To miejsce spotkań z praktykami. Studia odbywają się w formie case studies i w całości prowadzone są przez doświadczonych ekspertów-praktyków. Nad wszystkimi kierunkami opiekę merytoryczną sprawują przedstawiciele firm i instytucji.

Kierunki:

 • Administracja Publiczna
 • Agent  Celny
 • Akta Stanu Cywilnego
 • HR Business Partner
 • Life & Business Coaching
 • Logistyka z elementami Zarządzania Produkcją
 • Marketing i PR w Internecie
 • Mediacje i Negocjacje Gospodarcze i Pracownicze
 • NeuroBiznes
 • Przywództwo w Biznesie
 • Rachunkowość i Podatki
 • Social Media w Biznesie
 • Start-up w Biznesie
 • Transport i Spedycja
 • Trener Biznesu i Facylitator Grup
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
 • Zarządzanie BHP
 • Zarządzanie i Optymalizacja dla Branży BPO/SSC
 • Zarządzanie Jakością
 • Zarządzanie Projektem - Menedżer Projektu
 • Zintegrowane Zarządzanie w IT

Studia MBA
Studia realizowane są we współpracy z Hochschule Bremerhaven i Altkom Akademia

 • Studia MBA Project Management

Rekrutacja w WSAiB w Gdyni:

W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni nie obowiązują egzaminy wstępne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Zapisz się na studia – to proste!
 1. ZAREJESTRUJ SIĘ na stronie wsaib.pl wypełnij formularz zgłoszeniowy
 2. PRZYGOTUJ DOKUMENTY
 3. PODPISZ UMOWĘ i dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Stypendia

Studenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni mogą korzystać z rozbudowanego systemu stypendialnego. Dostępnych jest pięć funduszy: od tradycyjnych, czyli rektora i wypłacanych z budżetu państwa (socjalne oraz ministerialne), po pozyskane ze źródeł zewnętrznych: fundacji i PFRON dla osób niepełnosprawnych.

Stypendia pokryją czesne, zapewnią dodatkową gotówkę, czy umożliwią studiowanie, praktykę lub staż za granicą, a także pozwolą sfinansować kursy, szkolenia, płatne staże, wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą.

Pełnomocnik Rektora ds. Stypendiów pomoże w wyborze rodzaju stypendium i w odpowienim przygotowaniu wniosku.

Biuro ds. Stypendiów działa na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w pokoju 219 (tel. 58 660 74 44, e-mail stypendia@wsaib.pl).

Składanie wniosków listownie na adres:
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdynia
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7
biuro ds. stypendiów

Harmonogram przyznawania stypendiów:

 • 14 październik - ostateczny termin naboru wniosków
 • 28 październik - ogłoszenie wyników
 • 11 listopad - ostateczny termin składania odwołań
 • 25 listopad - ogłoszenie ostatecznych decyzji stypendialnych

Studia na Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni (WSAiB) - dostępne kierunki:

Katalog kierunków