KierunkiStudiów.pl

Menu

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Fidysza w Jaśle

ul. Na Kotlinę 8, 38-200 Jasło
tel. 13 445 95 13

Strona www

Informacje

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle jest niepaństwową uczelnią wyższą, założoną z inicjatywy Małopolskiego Centrum Edukacji Sp. z o. o. w Rzeszowie. 

W Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle kształcenie odbywa się na następujących kierunkach:

EKONOMIA – I stopień (studia licencjackie)

Specjalności studiów:

 • informatyka w biznesie
 • ekonomika i organizacja małych i średnich przedsiębiorstw
 • bankowość i ubezpieczenia
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • Ekonomika handlu i usług

Absolwent przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w sektorze przedsiębiorczym, w którym znajomość kwestii finansowych, np. rozliczeń czy księgowości, jest czynnikiem zasadniczym.

EKONOMIA – II stopień (studia magisterskie)

Specjalności studiów:

 • ekonomika przedsiębiorstw
 • ekonomika transportu
 • ekonomika handlu i usług
 • informatyka w biznesie
 • rachunkowość i podatki

Absolwent przygotowany jest do pracy w sektorze przedsiębiorczym, w działach księgowych, w których ważna jest znajomość kwestii finansowych, w biurach administracji rządowej i samorządowej, consultingowych, nieruchomości, rachunkowo- podatkowych, w instytucjach finansowych i doradczych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w bankach i zakładach ubezpieczeń,

TRANSPORT – I stopień (studia inżynierskie)

Specjalności studiów:

 • transport i spedycja
 • logistyka przedsiębiorstw
 • inżynieria ruchu
 • diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • transport szynowy

Absolwent kierunku Transport może podjąć pracę w przedsiębiorstwach transportowych sektora publicznego i prywatnego, przemyśle motoryzacyjnym, logistycznym i spedycyjnym.

TRANSPORT – II stopień (studia magisterskie)

Specjalności studiów:

 • logistyka i spedycja
 • inteligentne systemy transportowe
 • diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Zarządzanie infrastrukturą drogową

Absolwenci kierunku Transport II stopnia będą przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem procesami transportowymi, planowaniem i modernizacją infrastruktury sieci komunikacyjnych.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – I stopień (studia licencjackie)

Specjalności studiów:

 • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • audyt i zarządzanie finansami
 • doradztwo finansowe
 • rachunkowość i podatki

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach związanych z księgowością i finansami praktycznie w każdego rodzaju przedsiębiorstwie jako księgowi i główni księgowi, menedżerowie, analitycy finansowi.

Uczelnia dysponuje własną bazą dydaktyczną – jest to nowoczesny budynek oddany do użytkowania w 2008 r., o powierzchni użytkowej 3200 m². W budynku mieszczą się 3 aule wykładowe, 8 sal projektowo-ćwiczeniowych, 2 pracownie komputerowe oraz pracownia silników i diagnostyczna. Wszystkie sale i aule wyposażone są w rzutniki multimedialne i inny sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć np. tablice interaktywne czy nagłośnienie. W cały budynku jest dostęp do internetu.

W budynku znajduje się również biblioteka wraz z czytelnią czynna w tygodniu (od wtorku do soboty). Z wypożyczalni mogą korzystać studenci i pracownicy uczelni. Biblioteka wyposażona jest w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Jest też możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

Studia na Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Fidysza w Jaśle - dostępne kierunki:

Katalog kierunków