KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

Siedziba Główna
ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
tel. 32 202 50 34, 32 252 28 74, 32 206 44 12

Strona www Email

O Uczelni

wst_budynek1.jpgWyższa Szkoła Techniczna w Katowicach zalicza się do wiodących na Śląsku w obszarze nauk technicznych i artystycznych. WST jest pierwszą w regionie, niepubliczną wyższą uczelnią kształcącą  przyszłych architektów, projektantów, specjalistów budowlanych,  informatyków, mechatroników oraz grafików.

Systematycznie rozwijamy potencjał i ofertę edukacyjną naszej Uczelni, co daje szansę zwiększenia konkurencyjności Uczelni na rynku Polskim. Misją Uczelni jest tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia licencjatów, inżynierów oraz magistrów odpowiadającego współczesnym europejskim standardom. Mając na uwadze wysokie wymagania jakie stawia specjalistom  współczesny rynek pracy, studenci podczas studiów mają możliwość zapoznania się nowoczesnymi systemami wspomagania projektowania i technikami komputerowymi.

Uczelnia proponuje bogatą ofertą edukacyjną oraz preferencyjne warunki finansowania kształcenia na studiach dyplomowych pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych. Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

aula_wst.jpgNa Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych nauka  prowadzona jest na kierunkach: Budownictwo (studia inżynierskie i magisterskie), Architektura (studia inżynierskie i magisterskie), Architektura Wnętrz (studia licencjackie i magisterskie), Wzornictwo (studia licencjackie), Gospodarka Przestrzenna (studia inżynierskie), Grafika (studia jednolite magisterskie), Informatyka (studia inżynierskie) oraz Mechatronika (studia inżynierskie).
 
Ponadto jest w trakcie przygotowywania Kierunku Lekarskiego.

Uczelnia posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych z dziedziny m. in.: filmoznawstwa, scenografii, reżyserii a także architektury, projektowania, zarządzania nieruchomościami.

zabrze.jpgWizytówką uczelni jest specjalnie opracowany program nauczania i wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-
dydaktyczna, którą stanowią wybitni specjaliści wywodzący się ze śląskiego, krakowskiego, poznańskiego i łódzkiego środowiska akademickiego. Zbudowany na interdyscyplinarnej wiedzy, bogaty program studiów, przygotowuje studentów do przyszłej pracy zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.

Misją uczelni jest tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia magistrów, inżynierów, licencjatów odpowiadających współczesnym europejskim standardom. Przygotowując studentów do pracy za granicą, nauka języków obcych w WST prowadzona jest z podkreśleniem specjalistycznej i fachowej terminologii.

Rekrutacja

Oferujemy  studia dzienne oraz zaoczne, na kierunkach:
Architektura Wnętrz, Architektura, Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna, Grafika, Informatyka, Mechatronika oraz Wzornictwo (projektowanie mody).

Obserwuj nas – szczegóły już wkrótce na WWW.wst.com.pl
 
Rekrutacja dla kierunków: Architektura Wnętrz, Architektura, Wzornictwo, Budownictwo, Gospodarka przestrzenna, Grafika oraz  Mechatronika
 1. Rekrutacja prowadzona jest bez egzaminów wstępnych, na podstawie złożonych dokumentów ,do wyczerpania limitów miejsc
 2. Nie ma limitu wieku przy przyjęciu na studia

sala_wst1.jpg

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty dla kandydatów na studia I stopnia / jednolite magisterskie:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał + kserokopia)
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał + kserokopia)
 • Fotografia dowodowa: 3 sztuki (format 3,5 x 4,5)
 • Fotografia w wersji elektronicznej przesłane na adres: zdjecie@wst.com.pl
 • Dowód osobisty (kserokopia)
 • Podanie (kwestionariusz osobowy)

Wymagane dokumenty dla kandydatów na studia II stopnia:

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości
 • 3 fotografie - dowodowe (format 3,5 x 4,5) + zdjęcie w wersji elektronicznej
 • kserokopia dowodu osobistego
 • podanie - kwestionariusz osobowy
 • wpłata wpisowego na miejscu w kwesturze

Kierunki studiów


Kierunki studiów
Rodzaj studiów
Specjalności
Architektura Wnętrz studia I stopnia licencjackie
studia II stopnia magisterskie
 
Architektura studia I stopnia inżynierskie
studia II stopnia magisterskie
 
Budownictwo studia I stopnia inżynierskie
 • budownictwo mieszkaniowe
 • nowoczesne technologie
 • nieruchomości
 • drogi i autostrady
 • renowacja i modernizacja
 • zarządzanie inwestycjami
 • drogi kolejowe
Wzornictwo
studia I stopnia licencjackie
 • projektowanie mody
 • projektowanie biżuterii
Gospodarka Przestrzenna
studia I stopnia inżynierskie
 • projektowanie krajobrazu
 • inwestycje i nieruchomości
 • transport i komunikacja
Grafika
studia jednolite magisterskie
 • animacja 3D, cyfrowa edycja wideo i montaż
 • grafika komputerowa i multimedia 
 • grafika reklamowa
Informatyka
studia I stopnia inżynierskie
 • zarządzanie projektami IT
 • sieciowe systemy operacyjne i systemy baz danych w środowisku chmury
 • programowanie gier i multimedia
 • systemy informatyczne w medycynie / Symulacje i modelowanie komputerowe w biomedycynie
 • aplikacje mobilne i platformy internetowe
 • tester oprogramowania
 • analityka biznesowa / Business inteligence
 • bezpieczeństwo IT
Mechatronika
studia I stopnia inżynierskie
 • inżynieria medyczna
 • kontrola i sterowanie w budynkach inteligentnych
 • systemy inteligentne
 • mechatronika pojazdów
 • automatyka i sterowanie
 • samochody elektryczne i hybrydowe
Kierunek Lekarski
(w przygotowaniu)
studia jednolite magisterskie
 

Studia Podyplomowe

 >>Szczegółowe informacje Studia Podyplomowe<<

 • Architektura Wnętrz
 • Energetyka współczesna. Procesy, procedury, projektowanie. (budownictwo, architektura, technologia
 • Fotografia Podróżnicza i Dokumentalna
 • Konserwacja Zabytków Architektury i Urbanistyki
 • Konstrukcja i Technologia Ubioru
 • Grafika Reklamowa
 • Mechatronika dla inżynierów
 • Mechatronika dla nauczycieli
 • Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle Modowym
 • Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle Modowym - studia dla nauczycieli
 • Projektowanie i Stylizacja Ubioru
 • Projektowanie obiektów opieki zdrowia
 • Public Relations
 • Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne
 • Wycena Nieruchomości
 • Zarządzanie Nieruchomościami

rzezba.jpg

moda.jpg

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z jego kserokopią,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • 2 fotografie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • umowa finansowa,
 • potwierdzenie opłaty pierwszej raty.

Dofinansowane z EFS

Szkolenia i studia podyplomowe za mniej niż połowę ceny

Jeżeli chcesz się rozwijać i poszerzać swoje umiejętności, a wraz z nimi perspektywy zatrudnienia, sprawdź aktualną ofertę Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Na naszej Uczelni znajdziesz ofertę studiów podyplomowych i kursów dofinansowanych do 80 % ze środków EFS. Służmy pomocą w załatwieniu formalności.

Oferta studiów i szkoleń: www.wst.pl

Informacje ogólne o projekcie: http://szkolenia-dofinansowane.net/

Pytania nt dofinansowania można kierować na adres: rekrutacja1@psf.wst.pl oraz cse@wst.com.pl

Kursy

>>Szczegółowe informacje Kursy i Szkolenia<<

Katalog kierunków